Het Partner of Choice is een onafhankelijk onderzoek. De uitkomst wordt uitsluitend bepaald door de antwoorden van lezers. Alle lezers zijn online uitgenodigd om hun voorkeur voor bepaalde aanbieders kenbaar te maken.

 

Allereerst hebben wij gevraagd of zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de inkoop van producten en/of diensten. Was dit het geval dan werd de vervolgvraag gesteld in welke categorieën men zoal producten dan wel diensten inkoopt.

 

Daarna werd per categorie alle relevante leveranciers van deze producten en/of diensten getoond. Tevens kon men zelf leveranciers toevoegen. Van de leveranciers die men kent, werd gevraagd welke de voorkeur verdient en op nummer 1, 2, 3 enzovoorts geplaatst dient te worden. Op deze wijze wordt de ranking van de top en challenger-lijst samengesteld.

 

De (inkopende) lezer bepaalt dus welke leverancier zijn voorkeur geniet! Vanwege de goede response op alle onderzoeken konden de lijsten op deze wijze worden samengesteld.

Kiosk_345

Kiosk

Loading ...