Overzicht alle categorieën  

Arbodiensten

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid en moeten dan ook een basiscontract hebben. Bedrijven krijgen daarbij steun van deskundigen of een arbodienst. Zij kunnen helpen bij bijvoorbeeld verzuimbegeleiding,  werkplekonderzoek, het maken van een RI&E en Preventief medisch onderzoek (PMO). Uiteraard vraagt preventie om teamwork waarbij meerdere deskundigen samenwerken. Ook met de werknemers en preventiemedewerkers. 38% van de respondenten houdt zich bezig met arbodiensten. Welke partijen schakelen werkgevers daarbij in?

Top:

  1. Arbo Unie
  2. ArboNed
  3. Zorg van de Zaak
  4. Rienks Arbodienst
  5. Uw Arbodienst

 38% van de respondenten houdt zich bezig met arbodiensten.

categorie1_548

Arbodiensten

5/7
Loading ...