brand logo + logo Arbo>>


Paul Graaf, Directeur Europa LRQA

Paul Graaf, Directeur Europa LRQA

‘Naast fysieke veiligheid focus op mentaal welzijn’

Veiligheid gaat boven alles. In de hele productieketen mogen bedrijven daar nooit concessies aan doen, of ze nu producten vervaardigen, processen implementeren of projecten uitvoeren. Als eindproducent of als toeleverancier. LRQA biedt tal van toetsingsdiensten aan op basis van internationale normen, zoals ISO. Daarmee helpt men bedrijven risico’s te minimaliseren en de kwaliteit te garanderen. Zodat ze kunnen concurreren op de wereldmarkt en voldoen aan zowel klantnormen als wettelijke vereisten (industrie- en overheidsvoorschriften).

Lees verder

Met ingang van medio november is de divisie Quality Assurance (LRQA) verzelfstandigd van de rest van de organisatie van Lloyd’s Register. Dit om klanten met nog meer focus te kunnen bedienen met training en certificeren van managementsystemen ten aanzien van o.a. veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. Het is een belangrijke stap om de ambitie van LRQA als toonaangevende en toenemend digitaal georiënteerde provider van assurance, inspectie (voormalig Stoomwezen) en (cyber)veiligheid (Nettitude) waar te maken.

 

Sterke punten

“We investeren in service-excellentie voor onze klanten”, zegt Paul Graaf, Directeur Europa van LRQA. “Met de verzelfstandiging combineren we een aantal sterke punten, waaronder gefundeerde technische knowhow, wereldwijde schaal, expertise in technologiegedreven oplossingen. Zo kunnen we blijven beantwoorden aan de behoeften van de klanten en op het hoogste niveau met hen samenwerken in wezenlijke sectoren en regio’s, te midden van een voortdurend veranderend risicolandschap.”

 

Goldman Sachs Asset Management als overnamepartner is goed bekend met de sector TIC (Testing, Inspection & Certification) en de strategie en activiteiten van LRQA en zorgt ervoor dat er brede en diepe investeringen kunnen plaatsvinden in technologie, kennis en mensen. “Onze audits gaan veel verder dan het afwerken van checklists”, aldus Graaf. “Onze auditoren hebben diepgaande kennis van de sectoren waarin ze actief zijn: health care, automotive, aerospace, food, bouw en nagenoeg alle daarbij betrokken toeleveranciers. Daardoor bieden we maatwerk voor iedere afzonderlijke klant.”

 

 

‘Neem nou de food, daar is een remote aanpak is er slechts beperkt toepasbaar.’

 

 

 

Reuk en smaak

Door de Covid-pandemie hebben digitale audits een enorme vlucht genomen, hoewel dit nog niet voor alle sectoren geldt. Graaf: “Neem nou de food, daar zijn de on site waarnemingen en dus het gebruik van zintuigen als zicht, reuk en smaak natuurlijk van groot belang. Dus een remote aanpak is er slechts beperkt toepasbaar. Niettemin zijn ook daar de nodige piketpaaltjes verzet. We gaan toe naar een hybride methodiek, waarbij in het kader van maatwerk voor elke klant in elke sector en iedere situatie de meest geschikte manier van werken wordt gekozen.”

 

Daarbij speelt ook het algemeen groeiende besef van de dringend noodzakelijke bescherming van het milieu, bijvoorbeeld gezien de CO2-problematiek, een rol. Meer op afstand werken, niet onnodig reizen met auto of vliegtuig. Het zijn argumenten die steeds zwaarder wegen. De voortschrijdende digitalisering biedt mogelijkheden om weloverwogen keuzes te maken op basis van evidente voordelen, niet in de laatste plaats gelet op een gezonde work-life-balance.

 

Safety Culture Ladder

In het kader van veiligheid en arbeidsomstandigheden verwijst Graaf naar de Safety Culture Ladder. Deze veiligheidsladder is een beoordelingsmethodiek om bewust veilig handelen in organisaties te meten. Hoe reëler het veiligheidsbewustzijn, hoe hoger de toegekende laddertrede. “De nadruk ligt op de veiligheidscultuur. Dit stimuleert bedrijven en hun leveranciers om veiligheid centraal te stellen in hun werkwijzen. Grote organisaties als ProRail, Rijkswaterstaat of TenneT eisen inmiddels van hun toeleveranciers dat ze aan de criteria van de veiligheidsladder voldoen.”

 

“Als onafhankelijke instantie voor auditing zien we bovendien een verschuiving plaatsvinden wat veiligheid aangaat. Naast de traditionele, puur fysieke veiligheid komt er ook steeds meer focus op mentaal welzijn. Dat weerspiegelt zich onder meer in een nieuwe ISO 45001-norm met twee derivaten, namelijk ISO (DIS) 45003, toegespitst op psychosociale aspecten, en ISO 45005 met het oog op veilig werken in tijden van Covid, ofwel het ‘nieuwe normaal’. Deze standaards zijn nog volop in ontwikkeling en het geeft aan dat de aandacht voor het belang van de mens in economische processen groeit.”

 

 

‘Kwaliteit borgen bij klanten kan alleen als je zelf ook kwaliteit uitstraalt. We staan dus voor het principe practise what you preach.’

 

 

 

‘Practise what you preach’

Wanneer je op je vaandel hebt staan dat je de beste zorg te bieden hebt voor je klanten, is dat des te overtuigender als je ook in je eigen organisatie de lat heel hoog legt. Daarom investeert LRQA voortdurend in mensen. “We willen hier hooggekwalificeerde mensen aan boord hebben door de beste aan te nemen of zelf te ontwikkelen”, stelt Graaf. “Want kwaliteit borgen bij klanten kan alleen als je zelf ook kwaliteit uitstraalt. We staan dus voor het principe ‘practise what you preach’. En uiteraard zijn onze eigen processen ook gecertificeerd volgens alle relevante normen.”

 

Geheel in lijn met de algemene ontwikkeling staat het mentale welzijn bij LRQA hoog op de agenda. Naast een intern trainingsprogramma betreffende LifeSavers-modules voor fysieke veiligheid bij het uitvoeren van risicovolle activiteiten in het veld. Verder wil het bedrijf naar zeggen van Paul Graaf “een baken zijn van diversiteit en inclusie in de branche.” Dit door bewust en strategisch te werk te gaan bij het koesteren van een gewaardeerd personeelsbestand. Zodat elke collega zich gezien en gehoord voelt.

 

“Door als management signalen van medewerkers op te pakken en er echt iets mee te doen, kun je mensen aan je organisatie binden en zorg je voor continuïteit bij het waarmaken van je visie en missie. Wat willen we? En wat kan? Dat zijn centrale issues die we gebruiken als een rode draad bij het bepalen en het implementeren van beleid.” Mentaal welzijn en weerbaarheid van mensen zijn voorwaarden voor succes. Bij LRQA zelf en bij de klanten.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met LRQA.


Logo LRQA

www.lrqa.com/nl-nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

LRQA

8/10
Loading ...