brand logo Arbo>>

Corné Bulkmans en Bart Sessink, Stichting PHOV 

‘We zitten dicht bij de vraag uit de markt’

Lees verder

Als kleine organisatie met een platte structuur en korte lijnen is PHOV in staat snel te schakelen. Flexibel en vooruitstrevend. Dat bewijst de aanbieder van Arbo-opleidingen, een stichting zonder winstoogmerk, door adequaat in te spelen op een breed spectrum van vragen uit de markt. En in maart 2020, toen de Covid-lockdown een feit werd, wisten ze in ‘no time’ – binnen 2 weken! – om te schakelen van fysieke lessen naar onderwijs op afstand.

 

“Het was even flink aanpoten, maar we kregen direct iedereen mee: cursisten, docenten en alle andere betrokkenen”, vertellen de directeuren Corné Bulkmans en Bart Sessink. “Natuurlijk ging dat met vallen en opstaan. We moesten uitproberen wat wel en wat niet werkt en hoe je zaken anders kunt organiseren. Dit resulteerde in een nieuw kader waarin de opleidingen plaatsvinden, met een duale, hybride aanpak.”

 

Meebewegen

PHOV (Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde) heeft onder andere als doelstelling de kwaliteit van veiligheidskundig onderwijs hoog te houden. Men beweegt snel en resultaatgericht mee met de ontwikkelingen in de praktijk, met voortdurende veranderingen van omstandigheden en de daarmee gepaard gaande veelomvattende eisen.

 

Naast hogere veiligheidskunde en arbeidshygiëne op post hbo-niveau biedt PHOV opleidingen aan in arbeids- en organisatiekunde (post hbo) en middelbare veiligheidskunde en arbeidshygiëne (post mbo-niveau). Ook op het programma staan korte opleidingen procesveiligheid. Externe veiligheid wordt specifiek belicht door cursussen over de Europese Seveso-richtlijn en het daaruit resulterende Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Deze gelden voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Het gaat voornamelijk om preventie en het beheersen van de gevolgen als er toch iets gebeurt.

 

Kerndeskundigen

De stichting is in 1989 opgericht door een aantal hogescholen en TNO om marktgerichter te kunnen opereren en te zorgen dat er in Nederland duurzaam, veilig en vitaal wordt (samen)gewerkt. Door te anticiperen op trends, gevaren te signaleren en terug te dringen, uitdagingen aan te gaan, bestaande activiteiten te verbeteren en ontbrekende aspecten op te pakken. “We leiden kerndeskundigen op”, zegt Bart Sessink. “Zowel wat de harde arbeidsveiligheid betreft als met het oog op zachtere factoren, bijvoorbeeld sociale veiligheid op de werkplek. Denk daarbij aan het voorkomen van pesten of discriminatie.”

 

Deze veiligheidsexperts toetsen arbeidssituaties en -omstandigheden, adviseren over beheersmaatregelen en regelen implementatie. “De vakbekwaamheid kun je vervolgens laten certificeren door externe instanties, bijvoorbeeld Kiwa (voorheen Hobeon SKO). Een dergelijk certificaat geeft aan dat de kerndeskundige over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt op een vakgebied”, aldus Corné Bulkmans. Behalve personeel van bedrijven en instellingen leidt PHOV ook zelfstandige specialisten op die voor veiligheids- en gezondheidsprojecten kunnen worden ingezet.

 

 

‘Het minimaliseren van risico’s verdient hoge prioriteit. Hierin speelt voortschrijdend inzicht een belangrijke rol.’ 

 

 

 

Risico’s minimaliseren

Dat de nodige aandacht voor arbeids- en procesomstandigheden geen overbodige luxe is, blijkt uit harde cijfers. Nog altijd overlijden in Nederland jaarlijks tussen de 60 en 80 mensen door arbeidsgerelateerde ongevallen, terwijl een paar duizend mensen op termijn slachtoffer worden van het werken met gevaarlijke stoffen. Bulkmans: “Het minimaliseren van risico’s verdient dus hoge prioriteit.

Hierin speelt voortschrijdend inzicht een belangrijke rol.” In dit verband pakt PHOV concrete vraagstukken van klanten en cursisten toenemend zelf op in plaats van door te verwijzen naar derden. “We proberen zoveel mogelijk met deskundig advies te helpen, tegen marktconforme tarieven. Onze docenten beschikken immers over een schat aan kennis en ervaring die daarbij van pas komt. Bovendien leren zij daardoor zelf ook weer bij. Het gaat om een effectieve wisselwerking met als gevolg een voortdurende verruiming van expertise aan verschillende kanten”, zegt de directeur.


PHOV

Voeten in de klei

De ruim 100 docenten van PHOV – samen met cursusleiders, examinatoren en mentoren kom je al gauw op zo’n 160 personen – staan volgens zijn collega Sessink allen ‘met de voeten in de klei.’ Dit aantal geeft een beeld van de grote diversiteit aan onderwerpen die in de opleidingen aan de orde komen. “Cursisten hebben te maken met tientallen docenten en kunnen een beroep doen op cursusleiders met coördinerende taken. Deze bewaken processen, begeleiden cursisten en sparren met docenten. Via zorgvuldige intakes geven we structuur aan de opleidingen en houden we rekening met de individuele behoeften van de cursisten die zelf vergaand verantwoordelijk zijn voor hun leerdoelen. Zo bereik je een hoge mate aan maatwerk.”

 

De cursussen met open inschrijving verzorgt PHOV doorgaans op gehuurde locaties, maar incompany behoort eveneens tot de mogelijkheden. Voornamelijk bij grotere (industriële) bedrijven en overheidsinstanties met toezichthoudende taken, maar ook mkb-bedrijven. Sessink: “De inhoudelijke behoefte van de klant is altijd leidend en de toegevoegde waarde zit hem in een lesmaterie die grotendeels bepaald wordt door praktijksituaties in de klantorganisatie zelf. Veel leermomenten zijn ook weer in andere omgevingen toepasbaar.”

 

Kwaliteit neemt toe

Zo neemt de kwaliteit van de opleidingen alleen maar toe, evenals de kennis en kunde van de cursisten. Deze investering in mensen betaalt zich terug door een betere veiligheid en gezondheid, meer welzijn in arbeidssituaties en een hogere productiviteit. Uiteraard is het zaak om in de pas te blijven met allerlei ontwikkelingen door de kennis regelmatig bij te spijkeren. Ook hier bieden de door de Covid-pandemie versneld ontstane hybride lesmogelijkheden goede perspectieven. “Het moest gewoon om ook lessen op afstand in te voeren en dat zorgde voor didactische aanpassingen”, constateert Bulkmans. “Nu kijken we steeds welke onderwijsmethodiek waar het hoogste rendement geeft. We kunnen dus nóg beter inspelen op de vraag uit de markt.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met PHOV .


PHOV - logo

phov.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 


PHOV

6/10
Loading ...