brand logo Arbo


Nyenrode Business Universiteit

Focus op IT en data nu extra hard nodig

IT en data zijn vanaf februari dit jaar een belangrijk onderdeel in de Executive Master of Finance & Control (EMFC) van Nyenrode Business Universiteit. De coronapandemie bewijst dat deze keuze op het juiste moment komt. “Ik ben er van overtuigd dat de controllers die we nu opleiden beter in staat zijn kwantitatief te schetsen hoe je als organisatie een crisis als deze kan overleven,” zegt Jacques de Swart, hoogleraar Applied Mathematics. 

Lees verder“De moderne controller kan niet meer volstaan met netjes de interne rapportages op orde houden,” zegt De Swart, die tijdens de opleiding het vak Data Science in Controlling doceert. “Hij of zij moet in de bestuurskamer met overtuiging berekeningen en prognoses presenteren, gebaseerd op alle beschikbare data en inclusief externe data, bijvoorbeeld van je kredietverleners en klanten. Niet op basis van maandelijkse data, maar dagelijkse. En met sentiment analyses, door het scrapen van nieuwsbronnen. Met deze nieuwe technieken help je de organisatie door de crisis heen.”

 

Om te begrijpen hoe een besmettingsgolf zoals bij corona zich ontwikkelt, is statistische kennis nodig. De Swart: “Dat is niet de eerste vereiste voor controllers, maar je moet wel begrijpen wanneer de piek komt en daar je liquiditeitsprognoses op bijstellen. Controllers moeten steeds meer in de toekomst kunnen kijken.”

 

‘Goed gebruik maken van informatietechnologie is, zeker nu, een kwestie van overleven voor organisaties’

 

Toekomstbestendig

Data Science is met ingang van dit jaar geen keuzevak meer in deze opleiding, maar verplicht. Daarnaast onderging het vak Accounting Information Systems IT, Data & Control een flinke moderniseringsslag. “Ik vind het fijn dat we hierop durven te vernieuwen,” zegt De Swart. “Voor veel aankomende studenten is het wennen. Ze hebben geen sterke affiniteit met IT en niet-financiële data. Programmeren vinden ze vaak eng. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de moderne controller niet meer zonder kan, helpen wij hen daarbij. De studenten moeten de opgedane kennis onmiddellijk toepassen in hun eigen praktijk. Hierdoor ervaren ze direct dat het hen helpt.”

 

Ook Cokky Hilhorst, hoogleraar Business & IT aan Nyenrode, ziet een relatie tussen de vernieuwde opleiding en de huidige coronapandemie. “Goed gebruik maken van informatietechnologie is, zeker nu, een kwestie van overleven voor organisaties.”

Nyenrode_531
Online college   

“De controller van nu moet beslissers ondersteunen met de juiste informatie over het belang van technologie voor strategische doelen en de bedrijfsvoering, zegt Hilhorst.” Ze wijst erop dat bij Nyenrode, binnen een week na afkondiging van de maatregelen voor social distancing, alle colleges voor Accountancy en Controlling voor zo’n negentig verschillende colleges en ruim tweeduizend studenten online werden gegeven. “Een hele prestatie. Daarbij zie je dat forse investeringen in IT in de afgelopen periode zich direct terugverdienen in de continuering van ons primaire proces. Omdat dit zo’n bepalend onderdeel vormt van je bedrijfsvoering, moet de kennis daarvan bij de controller dus ook helemaal up-to-date zijn.”

"Het vernieuwde programma leert de controller hoe je met behulp van technologie en data waarde creëert. Maar ook wat de risico’s zijn, en hoe je die kan tackelen.” Hilhorst is ervan overtuigd dat opleiding– met de extra focus op IT en data – voorop loopt in Nederland. “We gaan echt de diepte in op deze terreinen en helpen de controller van de toekomst crisisbestendig te zijn.”


De Executive Master of Finance & Control (EMFC) is een praktijkgerichte opleiding tot Registercontroller (RC). Met deze post-master in deeltijd breng je je financieel-strategisch inzicht en je bedrijfskundige kennis op een hoog niveau. Ook zet je vol in op je persoonlijke ontwikkeling en je leiderschapskwaliteiten. Na het afronden van de opleiding onderscheid je jezelf als financial met lef en inzicht.

Bekijk voor meer informatie: nyenrode.nl/efmc 

 

 

Nyenrode ziet de vorming van studenten, managers en professionals als haar maatschappelijke taak. “We dragen bij aan de ontwikkeling van verantwoordelijke leiders, ondernemers en organisaties door praktijkgericht onderwijs en onderzoek. Een opleiding bij Nyenrode is een reward for life. Gedurende de opleiding ontwikkel je de vaardigheden om in de toekomst als wereldburger en als leider in de maatschappij te staan. Iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen handelen en zich bewust is van de omgeving. Zo creëer je duurzame meerwaarde voor jezelf, je organisatie en de maatschappij. Onderwijs bij Nyenrode is meer dan alleen kennisoverdracht, maar zorgt ook voor nieuwe vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.”

 

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Nyenrode.  


Logo Nyenrode

www.nyenrode.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Nyenrode

6/8
Loading ...