brand logo Arbo


Voorwoord

Wie is jouw partner of choice?

Een kleine drie jaar geleden ben ik verhuisd. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Huis zoeken, onderhandelen, handtekeningen zetten bij de notaris enzovoort. En dan natuurlijk veel nadenken, over hoe je de ruimtes gaat inrichten, wat je eventueel wilt aanpakken en – in mijn geval – welke bedrijven cq ‘mannetjes’ je daarbij wilt inschakelen. Op verjaardagen en op het werk heb ik regelmatig vrienden en collega’s om advies gevraagd. ‘Jij had laatst toch een stukadoor over de vloer? Was ie goed? Kun je me zijn nummer geven? En die badkamer moet er eigenlijk wel uit, ken jij een goeie zaak waar ik eens langs kan gaan om me te oriënteren?’ 

Lees verder


Onderzoek_344

Gerard Dessing
Hoofdredacteur Facto

Ik moest hier aan denken toen we begonnen met de voorbereiding op het Partner of Choice-onderzoek. Want ook in de facilitaire wereld starten inkooptrajecten vaak met een 'rondje' langs relaties, vakgenoten, oud-studiegenoten, voormalig collega's. Je kent de gesprekken wel: ‘Over niet al te lange tijd loopt het contract met onze cateraar af. Ik zou wel eens met een paar nieuwe, innovatieve partijen rond de tafel willen zitten om van gedachten te wisselen over marktontwikkelingen, innovaties, hun toekomstvisie, hoe ze denken over gezonde voeding, over duurzaam eten en drinken enzovoort. Heb jij nog tips wie ik eens zou kunnen benaderen?’

 

Vertrouwen op adviezen van collega’s uit het eigen netwerk is beslist waardevol, maar tegelijkertijd zou het ook handig en nuttig zijn om aanbiedersoverzichten te hebben, tot stand gekomen na bevraging van een veel grotere groep vakgenoten. Het nieuwe Partner of Choice-onderzoek, dat in dit digitale magazine centraal staat, voorziet in die behoefte. Begin van dit jaar stuurde onze onderzoeksafdeling een grote groep facility en inkoopprofessionals in Nederland een enquête toe, waaraan een kleine 400 facility en inkoopprofessionals meededen. In de enquête stonden de volgende vragen centraal: met welke aanbieders in een bepaald segment ben je bekend en wie heeft je voorkeur? De uitkomsten hebben geleid tot overzichten van leveranciers werkzaam in verschillende segmenten (schoonmaak, catering, warme drankenvoorziening e.d.), die van pas kunnen komen als startpunt bij toekomstige facilitaire inkoop- en aanbestedingstrajecten.

 

Naast de onderzoeksresultaten bevat het magazine twee interessante artikelen over inkopen en uitbesteden: het eerste gaat over de beoordeling in inkoopteams (wat kun je doen om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten verlopen?) en het tweede bevat een aantal nuttige tips om de kans op een succesvolle samenwerking in een uitbestedingsrelatie te vergroten.

 

Ook komen negen topmanagers van FM-dienstverleners aan het woord. Ze delen onder meer hun visie op samenwerken en partnerships, zoomen in op actuele ontwikkelingen en leggen uit op welke manier hun organisatie toegevoegde waarde kan bieden.

 

Als Facto gaan we het onderzoek ieder jaar herhalen. Immers, in een snel veranderende wereld ontwikkelt de markt zich door en kunnen er in korte tijd interessante verschuivingen plaatsvinden. Volgend jaar informeren we je weer!

Voorwoord Gerard Dessing

3/16
Loading ...