brand logo + logo Facto
Bob Mols, Asito

‘Ketenintegratie en samenwerken als succesfactoren’

Schoonmaakwerkzaamheden zijn voorwaardelijk voor de uitvoering van de kernactiviteiten van elke organisatie. De coronapandemie toont dat ondubbelzinnig aan. Met de erkenning van het belang van het werk heeft de schoonmaakbranche een gelijkwaardiger positie verkregen. Wat Asito betreft blijft het daar niet bij. 

Lees verder“Corona is ook voor ons een heel pittige tijd. Maar, ik moet erkennen, de pandemie heeft ons vak wel op de kaart gezet”, constateert Bob Mols, algemeen directeur van schoonmaakbedrijf Asito. “Niemand die nu nog twijfelt aan het nut van schoonmaken.”

 

“We zijn erkend als een cruciaal beroep. Voorwaardelijk voor het functioneren van onze opdrachtgevers. Zonder schoonmaak worden mensen in een ziekenhuis niet beter, kan er in collegezalen geen onderwijs worden gegeven, lopen transportbanden in de industrie vast, enzovoorts.”

Bedrijf met een missie

Asito is een bedrijf met een missie, benadrukt Mols. “Wij zijn een 70 jaar oud familiebedrijf. Wij maken ons niet druk om het volgende kwartaal maar om de volgende generatie. Wij willen met onze dienstverlening een betere leefomgeving bewerkstelligen. Dat bereiken we door doelgericht samen te werken, met zowel onze medewerkers als onze klanten.”

 

Dat wil Asito duurzaam, sociaal verantwoord én inclusief doen. Zo werken er meer dan honderd nationaliteiten, maar ook veel mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals WSW’ers, Wajongers en bijstandsgerechtigden. “Wij zien iedere dag de meerwaarde van deze diversiteit van karakters.”

 

Het thema duurzaamheid vertaalt zich onder meer in het tegengaan van verspilling, slim reizen, minder gebruik van materialen en het reduceren van plastic. “We verminderen het gebruik en we verzamelen het bij onze klanten. Onze schoonmakers zijn de voorpost van afvalverwerkers. We maken het ze makkelijk door zo veel mogelijk afval gescheiden te verzamelen.”

Bob Mols, Asito

Asito wil  elke dag werken aan een betere leefomgeving.

‘Samenwerking tussen facilitaire dienstverleners is even kansrijk als noodzakelijk’

Gelijkwaardigheid

De onderkenning dat schoonmaakdiensten een noodzakelijke voorwaarde zijn, leidt ertoe dat er meer gelijkwaardigheid ontstaat tussen schoonmaker en opdrachtgever. Mols juicht dat toe. “Als wij voor vol worden aangezien, komt dat de kwaliteit van het werk ten goede. Samen kom je tot betere resultaten.

 

”Hij illustreert dat aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste is de duur van contracten. “Als die langjarig zijn, kunnen wij onze medewerkers meer zekerheid bieden.” Het tweede betreft de werktijden. “Het uurloon in de schoonmaak is prima. Het probleem is de hoeveelheid uren. Als je drie dagen in de week van 05.30 tot 07.30 ergens wordt ingezet, wordt dat lastig combineren met taken elders. Zo komen mensen tot te weinig uren, met werkende armoede als een van de neveneffecten. Een belangrijk thema, dat we samen met onze medewerkers en klanten aanpakken door onze toegevoegde waarde breder te bekijken.”

 

Asito stapt over naar centrale planning van werkzaamheden. “Dat maakt de capaciteit beter zichtbaar en zo kunnen we beschikbare uren efficiënter toekennen. Als onze klanten daarin meebewegen, optimaliseren we de inzet van mensen. Zij komen dan aan voldoende uren en het kan tegelijkertijd de krapte op de arbeidsmarkt, die ook in onze sector voelbaar is, minder problematisch maken. Een resultaat als dit heeft positieve impact op alle betrokken partijen, precies wat wij als organisatie nastreven.”

 

 

‘Wij maken ons druk om de volgende generatie, niet om het volgende kwartaal’

 

 

 

Specialisaties per segment

Een tweede verandering die Asito in 2022 inzet, is die van een regionaal ingerichte organisatie naar een segmentorganisatie. De circa tienduizend medewerkers van het schoonmaakbedrijf worden nu aangestuurd vanuit zestig kantoren in acht verschillende regio’s. Die indeling is historisch gegroeid. Asito – wat van oorsprong staat voor Alle Stof In Twente Opruimen – heeft haar vleugels vanuit Twente over het hele land uitgespreid.

 

In de toekomst richt Asito zich op acht segmenten: onderwijs, overheid, zorg, recreatie, mobiliteit, industrie, retail en zakelijke dienstverlening. Dit moet voor een verdieping van de relatie met klanten zorgen. “We weten wat hen beweegt, kennen hun wereld, maar willen nóg beter samenwerken. Met onze medewerkers en onze klanten. Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, komen we tot de kern en kunnen we onze dienstverlening maximaal aansluiten op wat er specifiek nodig is in de wereld van onze klanten.” 

 

Ketenintegratie

Mols ziet, tot slot, kansen ontstaan in samenwerking tussen facilitaire dienstverleners. “Het is kansrijk maar evenzeer noodzakelijk, denk ik. De krapte op de arbeidsmarkt en kostenstijgingen bij klanten zorgen voor druk, ook op facilitaire dienstverleners. Een deel van de oplossing is ketenintegratie. Door samen te werken kun je tot meer efficiency te komen.”

 

Zo zouden mensen van Asito taken kunnen overnemen van opdrachtgevers of van andere facilitaire dienstverleners. “In zorginstellingen verrichten onze mensen zorgverlenende taken, zoals een praatje maken met cliënten, bloemen water geven, koffie of maaltijden uitserveren. We kunnen cateraars bijstaan in het afruimen van tafels, aanvullen van buffetten, de afwas, of op piekmomenten voor extra capaciteit zorgen. Onze mensen kunnen een rol spelen in de gastvrijheid, als gastdame of gastheer.”

 

Die ketenintegratie biedt diverse voordelen. “Je kunt mensen efficiënter inzetten. Ze kunnen op één plek meer uren maken. Zo hoeven ze minder vaak naar andere locaties te reizen, wat duurzamer is. Ze leren hierdoor klanten nog beter kennen en ervaren bovendien meer zekerheid en stabiliteit. Je kunt opdrachtgevers beter ondersteunen en die kunnen zich op hun beurt nog meer focussen op hun eigenlijke kernactiviteiten.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Asito.


Logo Asito

www.asito.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Asito

7/15
Loading ...