brand logo + logo Facto


Inge de Bekker en John Dommerholt,  Hospitality Group

Inge de Bekker en John Dommerholt, Hospitality Group

‘Kantoor blijft belangrijk voor innovatie en creativiteit’

Lees verder

Veel organisaties zoeken naar een passende invulling van het kantoor. De meeste organisaties zien de meerwaarde van (een vorm van) hybride werken en dat betekent niet alleen nadenken over de werkomgeving op kantoor, maar juist ook daarbuiten. Succesvol samenwerken op verschillende plaatsen én tijden vraagt om andere oplossingen en werkvormen. Bij Hospitality Group weten ze daar alles van. 

 

Inge de Bekker en John Dommerholt vormen de tweekoppige directie van Hospitality Group, het advies- en projectmanagementbureau voor hospitality, facility management, huisvesting en inkoop. Hospitality Group helpt bedrijven, (zorg)instellingen en overheden met het creëren van duurzame, aantrekkelijke en excellent georganiseerde omgevingen. Onder het motto: creating better places. Drie woorden die in de coronatijd een extra dimensie hebben gekregen.

 

Aanpassingen

“Organisaties zijn nu nog meer dan in het verleden op zoek naar mogelijkheden om een aantrekkelijke werkgever te zijn en een aantrekkelijke werkomgeving te creëren”, stelt John Dommerholt vast. “Dit vereist vaak ook aanpassingen aan de services die nauw samenhangen met de werkomgeving. Die moeten weer opnieuw of anders worden ontworpen en dat vraagt om het maken van nieuwe (prijs)afspraken met hun dienstverleners of hun integrator en het aanpassen van contracten; die hele cyclus gaat veranderen.”  

 

“Verder is het ook belangrijk om aandacht te schenken aan een goede begeleiding van medewerkers en zul je afspraken moeten maken over de nieuwe manier van werken.”

 

 

‘Ontmoeten, kennis delen, van elkaar leren en samen experimenteren, verdienen meer dan ooit aandacht om innovatief en creatief te blijven’

 

 

 

Innovatiekracht en creativiteit behouden

Inge de Bekker knikt instemmend. “Het thuiswerken is over het algemeen goed gegaan. Veel mensen hebben een gevoel van vrijheid ervaren en konden hun dagen flexibeler indelen. Aan de andere kant blijkt ook uit onderzoek dat elkaar zien op kantoor echt nodig is voor de sociale interactie en verbinding. Daarom is het voor organisaties belangrijk om kantoor een functie te blijven geven, want als mensen elkaar te weinig zien en te weinig inspireren, ontwikkelen ze zich ook minder.”  

 

“Terwijl juist die verbinding leidt tot innovatie en creativiteit”, geeft Dommerholt aan. “Die meerwaarde wil je niet kwijtraken. Als werkgever is het dus van belang goed na te denken over hoe je het zo organiseert dat die innovatiekracht en creativiteit behouden blijft. Dit betekent niet alleen dat de functie van kantoor verandert, maar ook nadenken over de manier waarop je medewerkers faciliteert en begeleidt in de verschillende mogelijkheden.”

Inge de Bekker en John Dommerholt

Inge de Bekker en John Dommerholt: “Wij noemen ons eigen kantoor in Amersfoort ons clubhuis. Als je dat samen uitdraagt, voelt het ook zo."

Verbinding met mensen houden

Het faciliteren van ontmoeten en verbinden, komt meer centraal te staan. Daaraan gekoppeld is het als werkgever belangrijk om na te denken over de vraag hoe je een community kunt ontwikkelen om die verbinding met medewerkers te houden. “ Je wilt als organisatie een omgeving creëren waar mensen graag gebruik van maken en die hen maximaal en intuïtief faciliteert in hun activiteiten. En die aansluit bij de persoonlijke behoeften, levensstijl en mood van medewerkers. Met andere woorden, stel de gebruiker centraal. Die noodzaak is de laatste tijd alleen maar duidelijker geworden. Niet alleen op kantoor, maar ook in het ziekenhuis of in overheidsgebouwen.”

Aantrekkelijke werkomgeving

Hospitality Group kijkt vanuit dat perspectief naar de best mogelijke invulling van de werkomgeving. Dommerholt: “En dat doen we integraal. We kijken dus niet alleen naar de werkomgeving, maar juist ook naar die werkomgeving in combinatie met het begeleiden van medewerkers, in combinatie met een community én in combinatie met de services die rondom die werkplekken, op kantoor of thuis, worden verleend. En dus ook aan de organisatie die je daarvoor nodig hebt.”  

 

 

‘We willen duurzame en gezonde omgevingen realiseren, die met zorg voor mens, milieu en materialen zijn samengesteld’

 

 

Daarbij denkt Dommerholt dat opdrachtgevers meer aandacht moeten schenken aan de toegevoegde waarde van investeringen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en vitaliteit. “Die verdien je namelijk dubbel en dwars terug. Een aantrekkelijkere werkomgeving met alle services die daarbij horen, leidt tot meer binding met medewerkers en een lager ziekteverzuim en minder verloop.”  

 

 “Het gaat vooral ook over werkgeluk”, zegt De Bekker. We worden letterlijk gezonder en gelukkiger van contact met anderen. Organisaties die daarop sturen, zien de productiviteit op de (virtuele) werkvloer stijgen. Belangrijk is een werkomgeving te creëren waarin mensen echt het gevoel hebben dat ze lekker kunnen werken. Vanuit die gedachte vervullen steeds meer kantoren de functie van community office, of culture hub. Die kantoor-hubs of culture hubs kunnen als community offices zorgen voor verbinding. Zorg ervoor dat deze hubs uitnodigend, goed werkend, veilig, groen en gezond zijn. Wij noemen ons eigen kantoor in Amersfoort dan ook ons clubhuis. Als je dat samen uitdraagt, voelt het ook zo. En dan komen medewerkers daar ook graag, om geïnspireerd te raken. Mensen hebben gewoon andere mensen nodig om tot de beste ideeën te komen. Daarvoor moet je de juiste gezonde omgeving creëren. En dat is ons vak.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Hospitality Group.


Logo Hospitality Group

www.hospitality-group.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 


Hospitality Group

13/15
Loading ...