brand logo Facto


Contractmanagement: dé inkooptrend

Lees verder

Handshake

Contractmanagement is dé inkooptrend van dit jaar, gevolgd door partnerships met leveranciers en het alignen van inkoop met business en strategie. Inkoopconsultant Vincent Abbenhuis bespreekt de resultaten van de jaarlijkse inkooptrendstudie.

 

Supply Value onderzocht onlangs voor de tiende keer de inkooptrends. Via een enquête wordt aan inkoopprofessionals gevraagd hoeveel prioriteit zij verwachten te geven aan vijftien actuele inkoopthema’s. 

 

Kijken we naar de verschillende branches waarin de respondenten werkzaam zijn, dan zien we dat de (semi)publieke en private sector evenveel vertegenwoordigd zijn (49% en 50%).Het merendeel van de respondenten werkt voor grote organisaties met meer dan 1000 medewerkers. 41% van hen werkt op een inkoopafdeling met 1 tot 10 medewerkers en 22% op een afdeling met 11 tot 25 medewerkers. Van alle respondenten is 30% vrouw. 

 

Hieronder de top drie inkooptrends. 

 

Trend 1. Contractmanagement

De belangrijkste inkooptrend voor 2022 is contractmanagement. Deze trend, die al sinds 2019 steevast in de top vijf staat, heeft flink aan prioriteit gewonnen ten opzichte van de notering vorig jaar. De huidige onvoorspelbaarheid van prijzen en de onzekerheden in de toeleveringsketen kunnen verklaren dat de focus op het maken en naleven van goede afspraken met leveranciers is toegenomen. Om dit te realiseren, is proactief contractmanagement een belangrijk onderdeel van de inkoopfunctie.  

Trend 2. Partnerschap met leverancier(s)

Het aangaan van partnerschappen met leverancier(s) wordt als het op één na belangrijkste thema gezien door de respondenten. Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit van diensten en leveringen geborgd, maar neem je ook samen met de leverancier verantwoordelijkheid voor dezelfde doelstellingen. Verder ligt de focus van een partnerschap vaak meer op de langetermijnrelatie met de leverancier, worden successen samen gevierd en tegenspoed samen doorstaan.  

 

In een jaar met een onvoorspelbare economie en andere onzekerheden, lijkt de behoefte aan partnerschappen voor de hand te liggen. Door op elkaar te vertrouwen en krachten te bundelen, kunnen organisaties elkaar steunen in zwaar weer en samen de draad weer oppakken als de economie opnieuw aantrekt.

Vincent Abbenhuis, inkoopconsultant bij Supply Value

Vincent Abbenhuis, inkoopconsultant bij Supply Value.

3. Inkoop alignen met business en strategie

Dit jaar van plek twee naar plek drie gezakt: het alignen van inkoop met de business en strategie van een organisatie. Inkoop is in toenemende mate een strategische functie geworden. Binnen veel organisaties heeft het inmiddels een prominente rol op de strategische agenda, al zijn hierin nog wel stappen te maken.  

 

Het blijft noodzakelijk om de inkoopdoelstellingen goed af te stemmen op de bredere organisatiedoelstellingen. Zo is er meer zekerheid dat wanneer inkoop de keuzes maakt, die in het belang zullen zijn van de gehele organisatie en haar stakeholders.

‘De behoefte aan partnerschappen lijkt voor de hand te liggen’

Thema voor komende jaren: duurzaam inkopen

Een van de belangrijkste thema’s die inkopers voor de komende vijf jaar op de agenda verwachten, is duurzaam inkopen. De circulaire economie, local sourcing en klimaatneutraal inkopen zijn hierin belangrijke thema’s. Daarnaast verwachten inkopers dat digitalisering en procesoptimalisatie van zowel de inkoopafdeling alsook de totale keten belangrijke focusgebieden worden.Risicomanagement wordt ook als een belangrijk thema gezien. Verder zullen contract- en leveranciersmanagement én partnerships een belangrijke rol blijven spelen.   

 

Industrie en leveranciers

Als we kijken naar de verschillen per branche, valt op dat de top 3 trends vanuit de industrie allen te maken hebben met leveranciers en toelevering. Op plek 1 staat namelijk het aangaan van partnerschap met leveranciers, op een 2e plaats leveranciersmanagement en op plek 3 het creëren van inzicht in de toeleveringsketen. De nog grotere afhankelijkheid van beschikbaarheid van grondstoffen voor de industrie kan een belangrijke oorzaak zijn van deze top 3. Daarnaast zorgen gebeurtenissen en de alsmaar stijgende grondstofprijzen door schaarste ervoor dat organisaties nog beter hun supply chain-processen moeten inrichten. 

 

10 jaar inkooptrends

De resultaten van tien jaar inkooptrendonderzoek van Supply Value geeft een goede indruk van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Door de jaren heen is het veranderd; inkoop is van een procesmatige naar een strategische functie gegaan. Dit is onder andere te zien aan de ontwikkelingen op het gebied van leveranciersmanagement, contractmanagement en procesoptimalisatie. Inkoop gaat niet meer enkel om de laagste prijs, waarde wordt steeds belangrijker. Dit zien we bijvoorbeeld aan thema’s als innovatiegericht inkopen en duurzaam inkopen. 

 

Strategische waarde

Ook vanuit de business wordt inkoop steeds meer als strategisch toegevoegde waarde gezien. Het alignen van inkoop met de businessstrategie is hier een belangrijk onderdeel van. Externe factoren die bijdragen aan de veranderingen binnen inkoop zijn onder andere digitalisering, klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Digitalisering heeft gezorgd voor een grote professionaliseringsslag en procesoptimalisatie, terwijl klimaatverandering en grondstoffenschaarste zorgen dat inkopers anders moeten inkopen. Een partnerschap met een leverancier kan bijdragen aan het succesvol inkopen volgens nieuwe randvoorwaarden.

Contractmanagement

11/12
Loading ...