brand logo + logo FlexmarktAnnabelle Hagoort, Acture 

‘Ook bij schaarste personeel focussen op duurzame matches’ 

In tijden waarin publieke uitvoeringsorganisaties moeite hebben om in control te blijven, is de vraag wat bedrijven zelf kunnen doen om maximaal grip te houden op een prangend onderwerp als verzuim van personeel. Juist ook in de wetenschap dat de huidige schaarste in de flexmarkt een groot effect kan hebben op de arbeidsongeschiktheid van werkende mensen.  

Lees verder


Private uitvoeringsorganisaties bieden uitkomst voor uitzendorganisaties die goed werkgeverschap nastreven, uitval van personeel willen voorkomen en hun klanten op de lange termijn tevreden willen houden. “Op jaarbasis krijgen wij rond de 80.000 ziekmeldingen binnen”, zegt Annabelle Hagoort, managing director Acturemarktleider in private uitvoering en verzekering van sociale zekerheid. “We baseren onze kennis dus op een grote hoeveelheid data, opgebouwd in vele jaren. Bij elkaar zijn dat honderdduizenden ziekmeldingen, die geregistreerd worden vanuit type melding, verzuimduur en het aantal medische of niet-medische interventies die nodig zijn om mensen weer te begeleiden naar herstel en werk.” 

 

Uitval personeel voorkomen

Op basis van die data van Acture leidt Hagoort af dat verzuim in tijden van schaarste oploopt. “Door krapte op de arbeidsmarkt neemt bij uitzendorganisaties de druk toe om snel resultaten te boeken. Het effect daarvan is de kans op overvragen van de flexkrachten en verruimen van selectiecriteria. Het is belangrijk dat de mensen die de matches maken zich blijven afvragen of de beoogde uitzendkracht past bij de feitelijke vraag en of die persoon het werk aankan. Dit om het risico op uitval zo klein mogelijk te maken.”  

‘Op jaarbasis krijgen wij rond de 80.000 ziekmeldingen binnen: we baseren onze kennis dus op een grote hoeveelheid data’

Uitdagingen

Hagoort heeft ruim 25 jaar werkervaring in de flexmarkt en begrijpt dan ook als geen ander welke uitdagingen deze dynamische branche kenmerken. Uiteindelijk is iedereen volgens Hagoort vooral gebaat bij duurzame matches: de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment.

De toename van het aantal arbeidsmigranten kan bijdragen aan het maken van die duurzame matches. “We hebben deze werknemers nodig op onze arbeidsmarkt. De uitzendorganisaties die daar goed op zijn ingericht en ervoor zorgen dat zij hier goed ‘landen’, groeien momenteel hard. Interessant feit om daarbij te vermelden, is dat arbeidsmigranten over het algemeen frequenter ziek zijn, maar dat de duur van verzuim veel korter is”

 

Wat kan iemand wél?

Private uitvoeringsorganisaties kunnen uitzendorganisaties ondersteunen bij alle wet- en regelgeving bij ziekte van medewerkers, waaronder het begeleiden van die mensen op de weg terug. “Zodra iemand hersteld is gemeld, laten wij dat de uitzendorganisatie direct weten. Die hoeft dan niet opnieuw kosten te maken voor werving en selectie en kan de persoon in kwestie direct weer uitzenden. Dat is een geautomatiseerd proces, met als doel om heel gericht, vanuit iemands competenties en talenten, de juiste match te maken. Gefocust op wat iemand wél kan, waar die persoon energie van krijgt.”

Ter illustratie van die werkwijze vertelt Hagoort over de aanpak van Acture op psychisch verzuim. “Psychisch verzuim neemt hand over hand toe, de kranten staan er vol van. Wij zien natuurlijk die trend ook al een tijdje in onze data. Het schokkende is vooral dat de verzuimduur van iemand die met psychische klachten wordt ziekgemeld gelijk is aan de gemiddelde verzuimduur van iemand die ongeneeslijk ziek is... Die komt even binnen, toch? Dat kan niet waar zijn, dat mogen we mensen niet aandoen. Tegelijkertijd weten we ook dat ritme en structuur belangrijk zijn bij de behandeling van psychisch verzuim. En het gevoel om ertoe te doen.”  

 

Daarom pleit Hagoort ervoor de situatie niet zes weken ‘aan te kijken’, zoals nu in de praktijk vaak het geval is, maar om binnen enkele dagen contact te zoeken met de uitgevallen werknemer om te bespreken wat ze wel kunnen en willen. “Vanuit dat vertrekpunt organiseren wij activiteiten om hen te blijven inzetten. Met als resultaat dat in 35 procent van de dossiers de betrokkenheid van een bedrijfsarts niet eens nodig is, omdat deze mensen alweer aan de slag zijn. Ook neemt met deze aanpak de gemiddelde verzuimduur met minimaal 20% af.”

Annabelle Hagoort  - Acture

Annabelle Hagoort: “Probeer vóór de bal te zijn, ook op het gebied van verzuim.”

‘In 35 procent van de dossiers is de betrokkenheid van een bedrijfsarts niet eens nodig, omdat deze mensen alweer aan de slag zijn’

 

 

Voorspelbaarheid op verzuim

Terugkomend op het probleem van de schaarste, drukt Hagoort uitzendondernemers op het hart een volwaardige gesprekspartner te zijn voor hun klanten. “Jij weet tenslotte wat de arbeidsmarkt te bieden heeft. Waar de vraag én de mismatch zit. Blijf met je klanten in gesprek over de juiste aanpak om de match met elkaar vorm te geven. Probeer voor de bal te zijn, ook op het gebied van verzuim. Want voorspelbaarheid in relatie tot potentieel verzuim ís er gewoon. Daarbij is het belangrijk om niet structureel te overvragen en om je selectiecriteria niet bij te stellen, hooguit voor een hele tijdelijke situatie, zodat mensen niet uitvallen.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Acture .  


Logo Acture

www.acture.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Acture

6/11
Loading ...