brand logo + logo Flexmarkt


Bureau Cicero

Theo van Leeuwen, Bureau Cicero

‘Keurmerken in flex dragen bij aan professionalisering’

Lees verder

De uitzendbranche is een branche waar organisaties excelleren op commercieel vlak. Waar de continu wijzigende wetgeving het de backoffice moeilijk maakt zie je dat de echte ondernemer dit juist als kans aangrijpt. Je kan in deze branche echt goed gebruik maken van zelfregulering, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de organisatie. 

 

“Wij zien de laatste vijftien jaar een sterke professionalisering, mede door keurmerken die zowel opdrachtgevers als uitzendorganisaties verder helpen met wet- en regelgeving rondom arbeid, zoals SNA, SNF, PayOK en de brancheverenigingen”, zegt Theo van Leeuwen van inspectie-instelling Bureau Cicero, namens het vierkoppige managementteam. “Deze ontwikkeling past perfect bij ons motto: de uitzendorganisatie vooruithelpen met haar interne organisatie; hier krijgen wij een kick van.”

 

De meeste ondernemers en directeuren die Bureau Cicero tegenkomt zijn volgens Van Leeuwen goed in verkoop of operatie, en soms zelfs in beide. “Maar in de backoffice-activiteiten gaat geld verloren, omdat bedrijven de wet- en regelgeving en cao’s niet nauwkeurig genoeg volgen. En dat zien we nogal eens gebeuren. Met alle financiële en reputatieschade van dien. Omdat wij als inspectie instelling jaarlijks meer dan vijfduizend inspecties uitvoeren, hebben we een goed beeld van de markt en hebben we zo veel situaties gezien dat we in onze uitleg en kennisdeling ondernemingen weten te behoeden voor veelgemaakte fouten.”

 

 

‘Over het algemeen is de flexbranche een hele flexibele branche die een grote, positieve maatschappelijke rol speelt’

 

 

 

Toegevoegde waarde

Van Leeuwen benadrukt dan ook het belang van een professioneel backoffice-team met de kennis en mondigheid om de andere disciplines binnen het bedrijf duidelijk te maken waar de risico’s liggen en wat de randvoorwaarden zijn voor de commerciële en operationele activiteiten. “Ons team gelooft echt diep in die professionalisering. Uitzendbedrijven zijn er heel bedreven in om alles aan de voorkant zo professioneel mogelijk aan te pakken, maar dan moet de achterkant daar wel op aansluiten. Daarin zit de toegevoegde waarde van de keurmerken in de uitzendbranche. Wij proberen de klant vooruit te helpen. En dat kan door de kwaliteit van de administratieve organisatie te professionaliseren. We proberen relevante informatie zo toegankelijk mogelijk maken, dat doen we op een veelvoud van manieren. We nemen de klanten mee in het inspectieproces en leggen de norm en daarbij behorende wet- en regelgeving op een begrijpelijke manier uit. Dan kun je wet- en regelgeving goed duiden.” 

 

Die professionalisering is voor organisaties ook noodzakelijk om de toenemende maatschappelijke druk op de uitzendbranche het hoofd te bieden. “Dat die druk zo toeneemt, vinden wij in zijn algemeenheid niet correct. Over het algemeen is de flexbranche een hele flexibele branche die een grote, positieve maatschappelijke rol speelt. Ondanks dat we ook wel eens constateren dat er partijen zijn die de kantjes ervan af lopen.”

Cicero

Het  MT van Bureau Cicero met van links naar rechts: Theo van Leeuwen, Simone Klaver, Dewy Mulder en Patrick Tom.

Bijdragen aan professionalisering

Van Leeuwen, 68 jaar, kan met zijn werkervaring in andere sectoren, zoals de FMCG (Fast Moving Consumer Goods), als geen ander de flexbranche vergelijken met andere branches. "Wat een rol speelt in de uitzendbranche, veel meer dan in andere sectoren, is dat de commerciële tak van de organisatie naadloos moet aansluiten op de backoffice. Die heeft als belangrijkste taak de wet- en regelgeving goed te beheren en daarmee de randvoorwaarden te creëren waarbinnen de dienstverlening plaatsvindt. Wanneer dat niet het geval is, vallen er gaten, wordt de dienstverlening minder professioneel en groeit de kans op fouten. En daarmee help je je klant minder goed dan waar die recht op heeft."

 

Inspectie-instellingen zoals Bureau Cicero kunnen aan die professionalisering bijdragen door, zoals Van Leeuwen zegt, “niet alleen naar die normpuntjes te kijken en vinkjes en kruisjes te zetten, maar ook bij de klanten te duiden wat de problemen zijn waaraan ze iets kunnen doen. We kunnen aangeven wat de norm en de achterliggende wetgeving vraagt van de organisatie. We proberen altijd uit te leggen waarom iets fout is en dat het beter kan. En dat lukt alleen maar wanneer je als inspectiebureau een hecht team vormt, met specialisten die elkaar goed weten te vinden. Op die manier is het mogelijk om snel en accuraat te werken. Iedereen bij Bureau Cicero is specialist. We proberen de klant direct antwoord geven. Dat is ons uitgangspunt.” 

Complexer en arbeidsintensiever

Ter illustratie geeft hij een eenvoudig praktijkvoorbeeld. “Ik was gisteren bij een uitzendbureau dat studenten bemiddelt naar de horeca. Die studenten zijn lang niet altijd beschikbaar. Dan kan het tijdsinterval tussen het wel en niet werken van een uitzendkracht zomaar langer zijn dan zes weken. En bij langer dan zes weken niet werken, zegt de uitzend-cao dat je de reserveringen moet afrekenen. Dat loopt voor een paar weken niet meteen in de papieren, maar het gaat erom dat je een procedure hebt om die reserveringen uit te keren. Anders loop je de kans reserveringen over het hoofd te zien, zodat je ze vergeet te betalen. Dan heb je als onderneming geen overzicht meer en kunnen dit vervelende issues worden. Dat is niet professioneel en dat moet je niet willen.”

 

 

‘Er worden steeds een paar rotte appels als voorbeeld gesteld. Ik voel daar bij uitzendondernemers wel een zekere frustratie over’

 

 

 

Regeldrift overheid

Dat voorbeeld brengt van Leeuwen meteen op een ander belangrijk aandachtspunt, namelijk de ‘regeldrift’ van de overheid. "De tendens is almaar nieuw beleid invoeren en niet stilstaan om bestaand beleid zijn werk te laten doen. Met als resultaat dat het almaar complexer en arbeidsintensiever wordt, terwijl veel nieuwe regels niets toevoegen. De wetgever maakt het allemaal zo ingewikkeld en foutgevoelig dat foutloos werken bijna onmogelijk is."

 

Die ‘regeldrift’ in de flexmarkt heeft er volgens Van Leeuwen mee te maken dat die enkele misstanden in de flexbranche ten onrechte als exemplarisch worden gezien voor de branche, en daarmee worden aangegrepen voor extra regelgeving. "Zaken worden uit hun verband getrokken", zegt Van Leeuwen. “Er is geen enkele sector in Nederland waar niet een paar procent van de bedrijven verkeerd bezig is. Dat hoort bij de mens. Maar steeds staan de schijnwerpers op deze sector en worden een paar rotte appels als voorbeeld gesteld. Ik voel daar bij uitzendondernemers wel een zekere frustratie over.”  

 

Automatisering kan die toegenomen regeldruk voor een deel het hoofd bieden, maar in het goed functioneren van een uitzendorganisatie vormen de kennis van medewerkers en het als team – frontoffice en backoffice – volgen van afspraken en procedures de sleutel tot succes. "Professionele uitzenders hebben de toekomst. Wij hebben een team met grote diversiteit in ervaring en deskundigheid en proberen eraan bij te dragen om die professionele toekomst van de branche gestalte te geven."

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Bureau Cicero.


Bureau Cicero - logo

www.bureaucicero.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 


Cicero

9/11
Loading ...