brand logo + logo FlexmarktJulisa Fereijra-Phelipa, Normec VRO 

‘Uitzendwereld meest dynamische branche die ik ken’

Opdrachtgevers willen graag de zekerheid dat ze in zee gaan met een betrouwbare uitzendorganisatie. Een partner die zijn zaken op orde heeft in deze branche vol wetten en regels, die ook nog eens voortdurend wijzigen. Daarom is het prettig als een inspectie-instelling meer voor uitzendondernemers kan betekenen dan alleen momentopnames registreren.

Lees verder


‘”De uitzendbranche is de meest dynamische branche die ik ken”, zegt Julisa Fereijra-Phelipa, business-unit director van inspectie-instelling Normec VRO, in de flexbranche de expert in inspecties en audits, waaronder het SNA- en SNF-keurmerk. “Alleen al omdat de wet- en regelgeving continu verandert. Zoals de afgelopen periode onder andere de Wet arbeidsmarkt in balans.” 

 

Dynamisch en complex

Bovendien staat de uitzendbranche aan de vooravond van nieuwe, fundamentele wetgeving. De kiem daarvoor is onder andere gelegd door de commissie Borstlap, die zo’n anderhalf jaar geleden aanbevelingen heeft gedaan om de arbeidsmarkt te moderniseren. Ook van invloed op die wetgeving zijn de aanbevelingen van het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om verplichte en wettelijke certificering voor uitzenden in te voeren. De cao voor uitzendkrachten zal hierop een voorsprong nemen met ingang van 1 januari 2022.  

 

“Die snel veranderende wet- en regelgeving maakt de flexmarkt voor veel uitzendondernemers en uitzendmanagers een hele complexe branche. Uiteindelijk is het bijhouden van alle wet- en regelgeving natuurlijk niet hun corebusiness en wij begrijpen dat er zeeën van tijd nodig is om dat echt goed te doen. Maar u kent vast de uitspraak ‘goede voorbereiding is het halve werk’.“ 

 

In het geval van een inspectie is het zelfs veel meer dan dat, legt ze uit. “Uiteraard kan er ook, wanneer de middelen dit toelaten, iemand ingehuurd worden om u te ondersteunen bij het voorbereiden en bijhouden van wet- en regelgeving. Wij merken dat ondernemers en managers in de uitzendbranche steeds weer op zoek zijn naar informatie over wet- en regelgeving.”

 

 

 

 

 

 

‘Die snel veranderende
wet- en regelgeving maakt
de flexmarkt voor veel
uitzendondernemers een
heel complexe branche’

 

Kennis- en sparringpartner

Instanties zoals Normec VRO bieden uitkomst, als kennis- en sparringpartner in de flexmarkt. “Wij willen niet alleen maar de inspecteur spelen die met dat bekende vingertje wijst op fouten. Wij delen graag onze kennis en bieden uitzenders de kans om te sparren over de voor hen relevante ontwikkelingen en wijzigende wet- en regelgeving. Wij adviseren niet, want dat kan niet als inspecterende instelling, maar we kunnen wel meedenken en informeren: wat houdt die wijzigende regelgeving precies in voor uw organisatie? Waar moet u zoal aan denken en wat moet u inregelen? Waarom kan iets een afwijking opleveren en wat is de achterliggende gedachte van deze tekortkoming in relatie tot de onderhavige norm? Vanuit die gedachte hebben we ook een helpdesk in het leven geroepen met professionele inspecteurs, zodat het contact niet beperkt hoeft te blijven tot die ene momentopname van een inspectie. Ondernemingen kampen voor en na inspecties immers ook met vraagstukken.”

 

Cirkel rondmaken

Als vraagbaak signaleert Normec dat veel uitzendorganisaties worstelen met het grijze gebied van de inlenersbeloning. ‘”Wanneer blijkt dat uitzendkrachten niet het rechtsgeldende loon krijgen uitbetaald, wordt de verantwoordelijkheid bij de uitzendorganisaties neergelegd. Terwijl het in de praktijk vaak lastig blijkt om informatie over de cao of bedrijfsregelingen vrij te krijgen bij opdrachtgevers, die soms ook zichzelf niet conformeren aan de eigen cao en/of beloningsregeling. Vandaar dat bij veel uitzendondernemingen het gevoel heerst dat zij alles maar goed moeten doen, terwijl de partij die daar ook een rol in moet spelen, op dezelfde voet verder kan door vervolgens op dezelfde wijze zaken te gaan doen met een andere uitzender.”

Rechtvaardiger beleid

Het zou volgens diverse partijen in de flexbranche goed zijn als in dergelijke situaties beide partijen op die situatie worden aangesproken, zodat het beleid rechtvaardiger wordt. De wetgever biedt de mogelijkheid tot handhaving vanuit de cao-partijen. Dit is echter geen verplichting.

SNCU is een voorbeeld van een partij die hier wel op handhaaft. De scope van SNCU beperkt zich echter tot ondernemers die onder de uitzend-cao vallen. Het is dan ook belangrijk dat de cirkel hiermee rondgemaakt wordt, aldus diverse partijen in de markt. Zou de heersende politieke ontevredenheid zich dan ook niet moeten vertalen naar serieuze en betere uitbreiding van de handhaving? Worden alle partijen hierin wel goed gehoord wanneer geconcludeerd wordt dat de zelfregulering niet deugt? Een greep uit het assortiment van vraagstukken waarover Normec VRO spart met haar klanten en stakeholders.

Julisa Fereija - Normec

Julisa Fereijra-Phelipa: “Wij adviseren niet, want dat kan niet als inspecterende instelling, maar we kunnen wel meedenken en informeren.”

Breed perspectief

Over een breed perspectief gesproken, Fereijra-Phelipa roept bedrijven op om bij het kiezen voor de juiste inspectie-instelling erop te letten dat die partij bij een inspectie ook kan wijzen op zaken die mogelijk voor andere keurmerken of overige handhavers (bijvoorbeeld SNCU) binnen de flexbranche van toepassing kunnen zijn. “Bij onze inspecties beperken we ons namelijk niet tot dat ene keurmerk waarvoor we op een specifiek moment aanwezig zijn. Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide branchekennis kunnen wij uitzendondernemers ook wijzen op risico’s die van toepassing zijn op andere relevante keurmerken. Het risico op (loon)claims, boetes of naheffingen wordt hiermee beperkt. Op die manier kunnen wij als inspectie-instelling dus ook van meerwaarde zijn.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Normec VRO.


Normec - logo

www.normecvro.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 


Normec

7/11
Loading ...