brand logo + logo FlexmarktStichting Examens Uitzendbranche,

Barbara Kramer

‘Permanente educatie versterkt positie van flexprofessional’

Lees verder


Er zijn weinig dingen zeker in het leven, maar wel dat de wet- en regelgeving in de flexbranche doorlopend wijzigt. De primaire taak van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is het examineren van kennis op het gebied van wet- en regelgeving binnen de flexbranche. Daar voegt SEU vanaf 1 januari 2023 een dienst aan toe: het faciliteren en registreren van permanente educatie (PE) in de flexbranche. Barbara Kramer van SEU vertelt er meer over.

 

SEU weet dit jaar opnieuw een plek in te nemen in de top 10 van voorkeursleveranciers in het Partner of Choice onderzoek van Flexmarkt als het gaat om de categorie Opleiding en Certificering. Een trotse Barbara Kramer zegt: “We blijven de onafhankelijke examinering voor de uitzend- en backofficeprofessionals uitvoeren. Vroeger stopte het na het behalen van dat diploma voor die professional. Maar vanuit de branche is er behoefte om die kennis duurzamer te borgen en te actualiseren.”

 

Dit gaat SEU nu faciliteren via permanente educatie. "Permanente educatie betekent dat je medewerkers die eenmaal het SEU-diploma hebben behaald, blijft ondersteunen met leeractiviteiten. In eerste instantie gaat het daarbij om een registratieperiode van twee jaar. Deelnemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen zich na twee jaar laten herregistreren", aldus Kramer. Op die manier blijft de kennis up-to-date (wat ook wel nodig is met de snel veranderende wet- en regelgeving in de flexbranche) en krijgen de vaste medewerkers bij een uitzendbureau de mogelijkheid om hun kennis te verbreden en verdiepen. Dat is handig als iemand zich binnen zijn huidige functie wil specialiseren, of intern of extern wil doorgroeien. Zo zorg je ervoor dat mensen zich blijven ontwikkelen binnen een organisatie of binnen een functie.

 

 

‘Vroeger stopte het na het behalen van het SEU-diploma voor de professional. Maar vanuit de branche is er behoefte om die kennis duurzamer te borgen en te actualiseren’

 

 

 

Erkennen leeractiviteiten

Maar welk aanbod kunnen de professionals dan volgen? Daarvoor heeft SEU een systeem opgezet waarbij iedereen (opleiders, brancheorganisaties en werkgevers) leeractiviteiten kan laten erkennen. Sommige (grote) uitzendbureaus hebben al een eigen opleidingshuis. De leeractiviteiten die zij daarin aanbieden, kunnen zij laten erkennen door SEU. “Opleiders hebben uiteraard een breed aanbod aan leeractiviteiten (van e-learnings tot workshops en trainingen) en ook die mogen zij laten erkennen bij ons. Er zijn op dit moment al opleiders die leeractiviteiten aanbieden voor erkenning”, zegt Kramer. De flexprofessionals (van intercedent tot backofficesprofesiional) kiezen vervolgens welke leeractiviteiten zij willen volgen. “Wij koppelen daar een normering aan. Voor ongeveer elk uur aan leeractiviteiten krijg je één punt. In twee jaar tijd is het de bedoeling om twaalf punten te halen, bij voorkeur evenredig verdeeld over die periode”, aldus Kramer. SEU is op 1 november gestart met het erkennen van leeractiviteiten die in aanmerking komen voor permanente educatie. Tot nu toe hebben zes opleiders en twee uitzenders zich gemeld met één of meerdere leeractiviteiten. “De leeractiviteiten die niet specifiek door of voor een bedrijf zijn gemaakt publiceren we op een openbare agenda. Zo zie je dus op een eenvoudige manier welk aanbod aan leeractiviteiten er is”, zegt Kramer.


Barbara Kramer, Stichting Examens Uitzendbranche

Barbara Kramer: “De flexbranche heeft qua ontwikkelkansen nog wel een inhaalslag te maken.”

Werkgroep

De permanente educatie voor flexprofessionals komt niet zomaar uit de lucht vallen. Kramer: “Het is ontstaan vanuit gesprekken die ik al jaren voer met heel veel werkgevers die zeggen: dan hebben mijn medewerkers dat SEU-diploma, maar wet- en regelgeving verandert doorlopend. Hoe zorg ik er nou voor dat de kennis bij mijn mensen geborgd en geactualiseerd blijft? Veel organisaties hadden daar hun eigen manieren voor ontwikkeld. Maar ik kreeg regelmatig de vraag: kunnen we niet iets branchebreed organiseren? Anders is iedereen het wiel opnieuw aan het uitvinden.”

Er werd een werkgroep opgericht met afgevaardigden van branche-organisaties en werkgevers. Gezamenlijk stelden zij het PE-kader op. “De kapstok daarvoor zijn de eind- en toetstermen van SEU, die zeggen wat iemand moet kennen en kunnen. PE gaat over kennis en het toepassen van kennis. Een ander element binnen de leeractiviteit is dat er een toets of afsluitende opdracht in zit”, zegt Kramer. Reden daarvoor is dat permanente educatie soms het stigma heeft dat het om ‘aanwezigheidsvinkjes’ gaat. “Dat is nadrukkelijk niet het doel. We willen dat de leeractiviteit iets oplevert en kennis beklijft. De toets of opdracht hoeft ook niet heel groot te zijn.”

 

Leven lang ontwikkelen

Kramer legt niet voor niets de nadruk op het beklijven. Uit recent onderzoek komt naar voren dat de flexprofessional zelf veel baat heeft bij goede kennis. Goede kennis van zaken zorgt voor meer zelfvertrouwen, efficiënter werken en minder stress bij de medewerkers. “Daar komt nog bij dat werknemers zelf ook steeds vaker willen werken aan hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk is salaris en een fijn team belangrijk, maar steeds meer medewerkers vinden het ook belangrijk dat zij kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. Wat dat betreft heeft de flexbranche nog een inhaalslag te maken, want uit eerder onderzoek bleek juist dat vooral de medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn minder vaak ontwikkelkansen krijgen. Permanente educatie kan er op die manier voor zorgen dat de uitstroom van personeel binnen de perken blijft. Zeker gelet op de krappe arbeidsmarkt is dat hard nodig. Voor iedereen is er dus veel te winnen met permanente educatie”, aldus Kramer.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Examens Uitzendbranche.


Logo Stichting Examens Uitzendbranche

www.seu.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Stichting Examens Uitzendbranche

13/17
Loading ...