brand logo + logo Flexmarkt
SubAdvies, John Reijne

‘Elke flexorganisatie moet krijgen waar ze recht op heeft’

Er is veel onduidelijkheid over wet- en regelgeving voor bedrijven. Terwijl die juist transparant, inzichtelijk en toegankelijk moet zijn voor alle flexorganisaties. “Wij willen hiermee voorkomen dat bedrijven onnodige kosten maken en nooit onterecht te veel betalen. Zo willen wij ervoor zorgen dat flexorganisaties krijgen waar zij recht op hebben.” 

Lees verder

Aan het woord is John Reijne, eigenaar van SubAdvies, dat bedrijven inzicht geeft in vandaag en met de flexorganisatie samenwerkt aan morgen. Door middel van slimme software en een team van specialisten verzamelt dit bedrijf (verlonings)data. De specialisten zorgen met hun kennis ervoor dat wet- en regelgeving benut, begrijpelijk, praktisch toegelicht en transparant gemaakt wordt.   

 

“Dit maken wij inzichtelijk via dashboarding en innovatieve tooling op basis van Big Data. De sociale zekerheid is een verzamelbak van werkgeverslasten met een omvang van ruim zeventig miljard per jaar. Dit zijn uitgaven die de overheid doet. Wij richten ons met name op de personele aspecten van die sociale zekerheid. Op een persoonlijke en datagedreven manier. Met mensen als basis en tech als kern.”  

 

Besparen op verzuim

Door gebrek aan tijd, kennis en kunde laten uitzendbureaus enerzijds volgens Reijne jaarlijks honderden miljoenen euro’s liggen en anderzijds ontbreekt het hen aan inzicht. “Ons werk is ervoor te zorgen dat iedere flexorganisatie krijgt waar zij recht op heeft”, legt Reijne uit. “Binnen de uitzendbranche is verzuim momenteel een groot probleem terwijl juist hier veel winst te halen valt. Verzuim is een cruciaal onderdeel voor de kostprijs van uitzendorganisaties en de concurrentiepositie. Sterker nog, wie dit inzicht niet heeft, zal over enkele jaren geen bestaansrecht meer hebben.”

 

 

‘Verzuim is een cruciaal onderdeel voor de kostprijs van uitzendorganisaties en de concurrentiepositie. Sterker nog, wie dit inzicht niet heeft, zal over enkele jaren geen bestaansrecht meer hebben’

 

 

Het feit dat er voor elke 100 werklozen 133 vacatures zijn, geeft aan dat de huidige arbeidsmarkt gespannen is. In de flexbranche heeft dit een enorm effect op verzuim. “Iedereen die kán (en wil) werken, is aan het werk. Dat brengt grote risico’s met zich mee qua verzuim en kosten, aangezien de achtergrond van al deze werknemers niet altijd bekend is.”

 

Een van de marktontwikkelingen is de toenemende druk op het huidige sociale stelsel. Verzuim stijgt landelijk en de rekening komt hiervoor bij de werkgever te liggen. “Tegelijktijdig zien we een enorm ondergebruik van onder andere de no-riskpolis (40-86% onderbenutting, aldus het UWV), terwijl er binnen deze doelgroepen meer langdurig verzuim heerst. Wij geven dit inzicht vandaag en benutten deze kansen om ervoor te zorgen dat we samen naar morgen kunnen toewerken.”  


John Reijne, SubAdvies

John Reijne: “Bij verzuim kan een ‘succesje’ snel om forse besparingen gaan.”

Kennis niet persoonsafhankelijk

Ruim duizend uitzendorganisaties maken inmiddels gebruik van de software en dienstverlening van SubAdvies. “De flexbranche is heel dynamisch. Veel mensen worden aangenomen, treden uit dienst, worden geschoold of raken ziek. Wij geven deze flexorganisaties inzicht in werkgeverslasten, voeren administratieve processen, controles en bezwaartrajecten uit én geven proactief advies over deze risico's en kansen; dit uit zich in het benutten van subsidiemogelijkheden en het optimaliseren van werkgeverslasten. We maken dat allemaal inzichtelijk middels de dashboarding. Bij verzuim kan een ‘succesje’ snel om forse besparingen gaan.”

Het valt Reijne op dat bedrijven zelf vaak denken het allemaal best prima voor elkaar te hebben. “Bij ons is het heel goed geregeld, hoor ik vaak bij het eerste bezoek. Maar in de praktijk is dat niet zo. Ik ben zelfs nog niet één bedrijf tegengekomen dat alles goed voor elkaar had.”  

 

Bijdrage aan toekomstig succes

In het werk van SubAdvies ligt de nadruk heel erg op het specialistisch team, IT en innovatie. “Onze concurrenten wáren de accountants en fiscalisten, maar die schakelen ons nu in voor dit specialistische werk. Wij beschikken over een specialistenteam, dat altijd de kennis en kunde paraat heeft om klanten te helpen. En we zorgen ervoor dat die kennis niet persoonsafhankelijk is, maar in de IT wordt verwerkt.”  

 

Een belangrijk onderscheidend element in de dienstverlening van SubAdvies is de mogelijkheid om met elk verloningspakket data uit te wisselen. “Een klant hoeft letterlijk niets te doen om met ons samen te werken. We zien onszelf ook niet als leverancier, maar als partner! Alle tijdrovende zaken nemen we uit handen, zodat de samenwerking vooral draait om partnership, om een goede klantrelatie. Alles wat geautomatiseerd kán worden, zoals data-uitwisseling over en weer, hebben we gefaciliteerd en pakken wij structureel op.”  

 

Ten slotte benadrukt Reijne dat het belangrijkste doel van zijn bedrijf is dat elk uitzendbureau krijgt waar het recht op heeft. “Naast alle kostenbesparingen zijn de financiële inzichten, schadevoorkomingen en risico-inschattingen gewoon megabelangrijk. Door ervoor te zorgen dat iedereen krijgt waar die recht op heeft, voorkomen we op termijn veel ellende en dragen we een steentje bij aan het toekomstige succes van flexorganisaties.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met SubAdvies.


Logo SubAdvies

subadvies.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

SubAdvies

5/17
Loading ...