brand logo + logo Flexmarkt


VRF Advocaten

VRF Advocaten, Hendarin Mouselli en Sander van Riel

‘Als je niet kiest, word je niet gekozen’

Lees verder

VRF Advocaten is gespecialiseerd in de juridische ondersteuning van flexondernemingen. Dit doen ondernemers Hendarin Mouselli en Sander van Riel vanuit volle overtuiging, met een insteek op kennisdeling en strategisch meedenken met de cliënt. De twee advocaten zien veel ontwikkelingen in de flexmarkt en een aanhoudende toename van de regeldruk.   

 

Beide advocaten werken al vanaf het begin van hun loopbaan voor de flexbranche. “De flexmarkt heeft veel moois te bieden. Flexondernemers zijn de ‘longen van de arbeidsmarkt’. We denken mee in kansen; we zijn nu eenmaal ook ondernemers. Tegelijkertijd zijn wij ook kritisch. Ons doel is om ondernemers vooruit te brengen”, vertelt Sander van Riel.  

 

“We zijn het enige advocatenkantoor in Nederland dat zich volledig toelegt op de flexmarkt. Daarbij kiezen we onvoorwaardelijk voor onze cliënten. Dat geeft hun vertrouwen. Als je niet kiest, word je niet gekozen.”, zegt Hendarin Mouselli. “Al sinds onze start, acht jaar terug, hebben we een vaste kern van cliënten”, vertelt Van Riel trots. Mouselli: “Wij waarderen flexondernemers bovenal voor wat ze voor de samenleving doen.”

Hendarin Mouselli

Hendarin Mouselli: “Wij waarderen flexondernemers bovenal voor wat ze voor de samenleving doen.”

Een creatieve, flexibele en open houding

VRF Advocaten helpt cliënten bij het opstellen van overeenkomsten en het oplossen van geschillen, maar dat is niet het enige. “We doen aan kennisdeling door (strategisch) te adviseren over juridische vraagstukken of het geven van lezingen. En als er geen rechtspraak is over een onderwerp, dan maken we rechtspraak. Ook zijn we het geweten van de ondernemer, door te klankborden of deel uit te maken van de raad van advies”, legt Mouselli uit. “We zijn daarmee geen traditioneel advocatenkantoor”, benadrukt Van Riel. “Niet alleen hebben we een eigen aanpak. We hebben ook een webshop ‘Claire’ met modeldocumenten voor flexondernemers. We gunnen het iedere flexondernemer om met goede basisdocumenten te werken.”

De flexmarkt is voortdurend in beweging door snel veranderende regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. “Daarbij zijn flexondernemers altijd met veel aanpassingsvermogen op zoek naar kansen. Dat vraagt ook van ons een creatieve, flexibele en open houding”, aldus Van Riel. Hij benadrukt dat de flexbranche echt een branche is van en voor de arbeidsmarkt. “Arbeidsrecht is de kern van de onderneming. Onze toegevoegde waarde is daardoor ook groot.”

 

Geen kleine lettertjes meer

Er heerst volgens Mouselli veel spanning in de flexmarkt. “Dat komt omdat de overheid zich de laatste jaren richt op het terugdringen van flexcontracten.” Ze merkt dat uitzendkrachten steeds uitgebreidere arbeidsvoorwaarden krijgen en de flexibiliteit afneemt. Voor flexondernemers die meegaan met de tijd is dat geen probleem. Het gaat niet meer om ‘de levensstandaard’, maar om de ‘kwaliteit van het leven’. Het draait in de flexbranche niet meer om de contractvorm, maar om goed werkgeverschap. Werkgevers willen dat hun personeel goed en veilig kan werken”. Van Riel ziet dat werkgevers niet meer werken met kleine lettertjes. “Ze geven transparant aan wat iemands rechten en plichten zijn.”  

 

“Het beleid voor zzp’ers ligt al heel lang stil, maar zal de komende tijd meer aandacht krijgen”, voorziet Mouselli. “Zo verwachten we eind december een arrest van de Hoge Raad over Deliveroo dat nieuw licht kan werpen op het werken met zzp’ers. Ook heeft minister Van Gennip een wettelijk rechtsvermoeden aangekondigd voor een arbeidsovereenkomst onder een bepaald minimumtarief. Het zzp’en wordt steeds meer ontmoedigd.”  

 

 

‘Stel een ‘raad van advies’ of raad van commissarissen’’aan, die je een spiegel voorhoudt, zodat jouw onderneming vooruitkomt’

 

 

Een andere trend is volgens haar dat er meer handhaving komt, bijvoorbeeld vanwege de introductie van certificering van flexbedrijven. “Straks is iedereen die ter beschikking stelt, gecertificeerd, net zoals bij de Waadi-registratie. Het gevaar is dat dit weer symboolpolitiek wordt.” Van Riel: “Het gaat om het aanpakken van de rotte appels. Die weten dat wel weer te omzeilen en de vele eerlijke partijen worden opgezadeld met extra administratie.” 

 

Van Riel ziet een voortdurende toename van de regeldruk. “Flexbedrijven krijgen met steeds meer wettelijke verplichtingen te maken, bijvoorbeeld ook wat anti-discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt betreft. Een wettelijke bepaling alleen voorkomt discriminatie echter niet. Daarnaast is er op internationaal gebied bijvoorbeeld een aanscherping van het meldingssysteem van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).”

Denktank

Mouselli adviseert flexondernemers om een denktank te beginnen vanwege de impact van alle veranderingen. “Zorg er voor dat je je laat adviseren door mensen uit verschillende disciplines. Stel een ‘raad van advies’ of ‘raad van commissarissen’ aan, die je een spiegel voorhoudt, zodat jouw onderneming vooruitkomt. Je kunt daarnaast periodiek met andere ondernemers, ook buiten de flexmarkt, samenkomen om je scherp te houden.”

 

Volgens Van Riel doen flexondernemingen er verstandig aan te zorgen voor een goed fundament van hun onderneming. “Dat begint met deugdelijke contracten, een degelijk beleid en goede processen. Haal daarnaast voldoende kennis in huis. We zien nog te vaak houtje-touwtje-optreden, omdat commercie voorop staat.”  


Sander van Riel

Sander van Riel: “Flexondernemers zijn altijd met veel aanpassingsvermogen op zoek naar kansen. Dat vraagt ook van ons een creatieve, flexibele en open houding.”

Verder raadt hij bedrijven aan om goed te bedenken hoe ze met zakelijke geschillen omgaan. “Wij zien sinds corona meer conflicten en verharding daarvan. Het is belangrijk om na te denken over welke middelen je voor welk conflict wilt inzetten. Zakelijke mediation wordt daarbij steeds meer toegepast. De rechterlijke macht heeft het ontzettend druk en de wachtrijen voor procedures zijn lang.”  

 

Gekozen door flexondernemingen

“Je kunt niet leiden in de flexmarkt als je niet leidt in het denken. Bedrijven kiezen voor ons, omdat we werken vanuit de drie altijds: altijd luisteren, altijd zaken durven testen en altijd contact hebben met de markt en cliënten”, zegt Mouselli. Van Riel: “Toen we begonnen, hebben we ingestoken op kennisindeling. We geloofden erin en het is een succes geworden met veel cliënten die er gebruik van maken.” Mouselli: “We geven bijvoorbeeld webinars over wat juridisch speelt. Die zijn volledig toegespitst op de flexondernemer, zodat die concrete dingen leert. Zo word je ‘partner of choice’.”    

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met VRF Advocaten.Logo VRF advocaten

www.vrfadvocaten.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

VRF Advocaten

6/17
Loading ...