brand logo + logo GawaloArthur van Schayk, Remeha

‘De installateur is onze partner naar een digitale toekomst’

Lees verderDe toekomst is digitaal en vereist nieuwe manieren van werken. De energietransitie is daar debet aan, maar ook de vergaande integratie van systemen. Wordt er nu nog gekeken naar warmtebronnen, straks spreken we over klimaatsystemen. “Die transitie gaan we samen met installateurs vormgeven. Zij zijn onze partners en de klimaatsysteemmanagers van de toekomst”, aldus Arthur van Schayk, algemeen directeur van Remeha.

 

Van Schayk is vereerd door de waardering die Remeha van installateurs krijgt. Het Apeldoornse bedrijf eindigde op de eerste plaats in de rubriek cv-ketels bij het lezersonderzoek Partner of Choice en staat er ook in de rubriek Warmtepompen goed voor. “We willen dicht bij de installateur staan. Zij zijn onze klant en partner. Met hen benaderen we de markt. Dat doen we door producten te leveren, maar ook door samen te communiceren”, zegt Van Schayk. “De installateur speelt namelijk een cruciale rol. Hij moet de energietransitie vormgeven. Wij gaan hem daarbij helpen.”

 

Ondersteuning van de technici in het veld zal, volgens hem, de komende jaren belangrijk zijn. “We komen in deze branche handen en kennis tekort. Dat tekort wordt steeds nijpender, want de uitstroom gaat sneller dan de instroom. Daarnaast gaan we anders werken. De wereld wordt steeds digitaler en dat geldt ook voor onze producten.”

 

Actueel en duurzaam 

Het productportfolio van Remeha speelt in op de actualiteit. Van Schayk: “We ontwikkelen ketels en warmtepompen die eenvoudig te installeren zijn en maken ons portfolio transparanter. Het idee is: ken je één ketel, dan ken je ze allemaal. Reserveonderdelen worden universeel toepasbaar en we bouwen onze producten op uit Building Blocks. Het voordeel daarvan is het verwerkingsgemak, maar ook dat je een gegarandeerde hoge kwaliteit kunt leveren én bijdraagt aan de circulaire economie.”

 

 

‘We moeten met elkaar in gesprek blijven, samen onze schouders eronder zetten en met elkaar de markt benaderen.’

 

 

“Vanaf het ontwerp tot de productie besteden we namelijk steeds meer aandacht aan Design for Disassembly (DfD). Door de Building Blocks kunnen we de kwaliteit veel beter bewaken en is duurzaamheid volledig geïntegreerd in het ontwerpproces, waarbij we ook kijken naar de herbruikbaarheid van componenten.”

 

De installateur wordt echter niet uit het oog verloren. “Duurzaamheid is verweven in ons productieproces, maar de adaptatie valt of staat met de toepasbaarheid. Of het nu gaat om onderhoud of het plaatsen van een nieuwe warmtepomp, we willen producten leveren waar de installateur goed mee uit de voeten kan.” Dat is volgens hem niet alleen een technisch vraagstuk. “We moeten met elkaar in gesprek blijven, samen onze schouders eronder zetten en met elkaar de markt benaderen. Wij doen dat aan de voorkant door de consument en groothandel te informeren, maar ondersteunen ook installateurs bij hun bedrijfsvoering.”

Arthur van Schayk, Remeha
Slimme communicatie

Van Schayk vertelt dat er E-platforms komen voor alle Remeha-producten, van cv-ketel tot warmtepomp. En een Smart Wizzard om de installatie te versnellen en vergemakkelijken. De net geïntroduceerde hybride warmtepomp Elga Ace is hier al mee uitgerust en half 2021 komt de Avanta Ace op de markt.

 

“Binnen een paar jaar zijn al onze producten geschikt voor de Smart Wizzard en kunnen al onze apparaten via de E-platforms communiceren met gebouwbeheersystemen.” Dat klinkt als een hightech benadering, maar dat is volgens Van Schayk de toekomst. “De tijd van de ketelboer is verleden tijd, welkom klimaatsysteemmanager! We gaan echt anders werken. Geen ‘zwarte handen’ meer voor de W-installateur en meer elektro- en computertechniek.”

 

Hij heeft er alle vertrouwen in dat de branche die nieuwe technieken snel onder de knie heeft. “Deze transitie gaat veel soepeler dan ik een paar jaar geleden verwachtte. Door de coronatijd lijkt het bovendien of de digitalisering in een versnelling is geraakt. Dat is vooral een andere mindset. Het percentage internet- en computergebruikers in Nederland was al hoog, maar nu veel mensen thuiswerken, merken we dat consumenten veel positiever aankijken tegen computergestuurde systemen. Er is meer vraag naar en slimme, transparante oplossingen zullen ze ook van hun klimaatsysteem verwachten.”

 

 

‘De consument is erbij gebaat dat zijn verwarming optimaal functioneert, en heeft daar nu veel beter zicht op omdat onze E-platformen communiceren met gebouwbeheersystemen.’

 

 

Digitaliseren en kwaliteitsborging

Digitalisering en nieuwe vormen van communicatie – tussen systemen - brengen bovendien een ander voordeel met zich mee. In 2021 wordt voor de woningbouw en vergunningsplichtige verbouw de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Niet alleen het ontwerp en de werkzaamheden worden getoetst, ook het functioneren van systemen.

 

“Die kwaliteitsverantwoordelijkheid voelen wij ook. Een goed functionerend klimaatsysteem begint bij het ontwerp. Maar de verantwoordelijkheid draagt veel verder. Er moet een dossier opgebouwd worden en er moeten garanties worden afgegeven, ook ten aanzien van de performance. Door ons E-platform kunnen we de prestaties van onze klimaatsystemen veel beter monitoren en energiegaranties afgeven.”

 

“Het platform stelt ons in staat om met de consument en installateur een drie-eenheid te vormen, zodat klimaatsystemen beter presteren. Bijvoorbeeld omdat het onderhoud beter voorspelbaar is. Ik verwacht dat die ontwikkeling snel zal gaan. De consument is erbij gebaat dat zijn verwarming optimaal functioneert en heeft daar nu veel beter zicht op omdat onze E-platformen communiceren met gebouwbeheersystemen.”

 

Wordt online zichtbaar

Een heel andere vorm van digitalisering, waar installateurs nu al mee te maken hebben zijn lead generatoren. “Toch wil ik deze graag benoemen”, zegt Van Schayk. “Soms heeft onze branche last van koudwatervrees. We zijn druk en vertrouwen op ons eigen netwerk, maar verliezen daardoor uit het oog hoe snel de wereld verandert. Consumenten oriënteren zich niet alleen achter de computer, maar zoeken ook op hun smartphone naar een geschikte installateur. Dat is een structurele verschuiving in het consumentengedrag. Wees daarop voorbereid en zorg dat je online zichtbaar bent, bijvoorbeeld via leadgeneratoren.”

 

Leadgeneratoren zijn er in verschillende vormen. Installateurs kunnen bijvoorbeeld leads krijgen via de website van Remeha. Maar er zijn ook meer algemene vraaggestuurde leadgeneratoren zoals Werkspot en Trustoo óf zelfstandige online platforms, zoals energieloketten van gemeenten. “Dit is de nieuwe realiteit. En die brengt veel voordelen met zich mee”, aldus een positieve Van Schayk. “Er ontstaat namelijk meer transparantie voor de consument. Voor installatiebedrijven geldt dat zij zich kunnen onderscheiden op basis van kwaliteit. Bovendien wordt de zichtbaarheid van installateurs groter én – omdat de leads digitaal binnenkomen – kunnen installatiebedrijven zich concentreren op hetgeen waar ze goed in zijn.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Remeha.


Logo

www.remeha.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 


Remeha

10/14
Loading ...