brand logo + logo Gawalo
Jasper Serlie, Remeha

‘Wij bieden complete oplossingen voor de energietransitie’

“Warmtepompen en duurzaamheid zijn dé thema’s van de dag bij iedereen die zich bezighoudt met bouwen, installeren of het onderhouden van woningen”, begint Jasper Serlie, Segmentmanager Nieuwbouw bij Remeha zijn verhaal. “De energietransitie is een enorme opgave voor Nederland. Ook binnen onze organisatie zijn we hier volop mee bezig. Wij hebben absoluut het idee dat er meerdere goede oplossingen zijn richting 2050. En voor al die verschillende wegen bieden wij complete oplossingen.” 

Lees verderDe oplossingen moeten volgens Serlie onder meer gezocht worden in gasvorm (biogas, propaan, waterstof). “Maar daarnaast denken wij dat all-electric - dus lucht/water en water/water warmtepompen zeker toekomst hebben. Dat geldt voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. We geloven ook heel sterk in warmtenetten, waarbij je bijvoorbeeld heel goed gebruik kunt maken van restwarmte voor het verwarmen van woningen of voor de bereiding van warm tapwater.”

 

Stap voor stap

De verduurzaming in de bestaande bouw zou volgens Serlie stap voor stap kunnen plaatsvinden. “Je hoeft niet in één keer van aardgas naar aardgasloos te gaan. Dat kun je heel goed faseren.” Men kan bijvoorbeeld beginnen met een hybride warmtepomp als eerste stap, gecombineerd met het aanpakken van de schil: vloer-, wand-, glas- en dakisolatie. 

‘Voor ons is het heel belangrijk dat we juist van de installateurs horen hoe we onze producten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.’

Binnen de nieuwbouw heeft Remeha al een zeer breed portfolio op het gebied van warmtepompen, vertelt Serlie. “En dus ook voor elk project en voor elke specifieke vraag- en probleemstelling. Wij kunnen de juiste oplossing bieden. En dat zit hem dan vooral in water/bodem gedreven warmtepompen, maar zeker ook in lucht gedreven warmtepompen.”

Ten aanzien van alle nieuwe ontwikkelingen is het ook belangrijk dat goed gekeken wordt naar de markt en naar Remeha’s klanten, de installateurs. “We proberen hun dag zo eenvoudig mogelijk te maken ten aanzien van installatie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. Dat vind je ook duidelijk terug in onze producten. Voor ons is het heel belangrijk dat we juist van die installateurs, de mensen die op de werkvloer onze producten installeren, te horen krijgen hoe we deze zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.”

Jasper Serlie, Remeha

Remeha introduceert de Eria Tower Ace S, een lucht/water warmtepomp, binnenkort op de Nederlandse markt.

Trends en ontwikkelingen

“Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de trends en ontwikkelingen in de markt”, aldus Serlie. “Veel mensen verlaten de sector, terwijl de instroom van de sector heel laag is. Dat betekent dat men producten moet hebben die makkelijk geïnstalleerd kunnen worden. Bij het ontwikkelen van de producten houden wij dus goed rekening met ‘easy to install’ en ‘easy to maintain’. Dat betekent onder meer: hoe kun je onze producten zo eenvoudig mogelijk, zo foutloos mogelijk installeren. En we zorgen er ook voor dat de toestellen heel eenvoudig in bedrijf te stellen zijn. Daarbij richten we ons ook op seriematige nieuwbouw. We hebben ook slimme tools, zoals een smart start app, waarmee we onze warmtepompen eenvoudig via een bluetooth verbinding kunnen programmeren.”

 

Eigenlijk gaat daar ook nog iets aan vooraf, weet Serlie. “En dat is kennisoverdracht, iets waar we zwaar op inzetten. We doen dat op alle niveaus; praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair niveau. Dus we laten onze klanten heel duidelijk zien waar ze goed op moet letten bij het installeren van onze producten. Maar we laten ook zien op welke wijze je het beste warmtepompen kunt selecteren en kunt meenemen in je ontwerp. Daar begint het uiteindelijk mee.”

Nieuwe warmtepomp

Remeha heeft ook een nieuwe warmtepomp ontwikkeld. “We gaan de Eria Tower Ace S, een lucht/water warmtepomp, binnenkort introduceren op de Nederlandse markt. We kennen binnen Remeha al een Eria Tower. Dat is een warmtepomp met een geïntegreerd boilervat. En die gaan we nu naar ons Ace platform brengen, het centrale besturingsplatform van Remeha waar al onze toestellen opzitten. Hierbij gaan we onder andere gebruik maken van die smart start app, en hierbij kunnen we ook op afstand onze toestellen gaan monitoren.”

 

Innovatie in het DNA

Remeha maakt onderdeel uit van de BDR-Groep. “Wereldwijd zijn we nummer 3 op het gebied van verwarmingstoestellen voor ruimteverwarming en voor de bereiding van warm tapwater”, zegt Serlie niet zonder trots. “Die positie hebben we natuurlijk niet zomaar bereikt; dat komt onder meer door innovatief te zijn. Die innovatie zit in ons DNA, en die vind je nu ook terug bij de warmtepompen die we ontwikkelen en blijven door ontwikkelen. Hierdoor kunnen we ook in Nederland versneld inspelen op trends en ontwikkelingen en kunnen we kwalitatief zeer goede producten lanceren.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Remeha.


Logo Remeha

www.remeha.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Remeha

8/13
Loading ...