brand logo + logo OR


De Voort

Wij zijn geen mannen (m/v) in dure pakken

Pragmatisch, praktisch en inventief

Lees verder

Samen met de ondernemingsraad die bij hen aanklopt, spannen de juristen van De Voort Advocaten | Mediators zich graag in om de medezeggenschap zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen in een organisatie. Ze kunnen bogen op zeer brede én specialistische kennis, gestut door decennia aan ervaring. Maar evengoed hebben ze vers talent in huis. En speelt plezier in het werk een grote rol.  

 

Het scala aan vragen waarmee medezeggenschappers bij De Voort terecht kunnen is erg breed, schetst Steven Jellinghaus. ‘Dat gaat van het checken van een personeelshandboek tot het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden, of een probleem met de directie op internationaal niveau. Doordat ons kantoor zoveel verschillende juridische disciplines in huis heeft, kunnen we elke zaak waar een juridische saus overheen zit, van meerdere kanten bekijken. Bijvoorbeeld, zeer actueel, de discussie over vaccinatie en privacy: wat mogen werkgever vragen van hun werknemers, en wat niet? De vraag van een or kan ook luiden: hoe is onze positie als Nederlandse or binnen een internationale organisatie? Joost weet dan hoe dat zit, omdat hij thuis is in het concernrecht.’  

 

Soms op de rem

Joost van Mierlo: ‘Het gebeurt weleens dat een ondernemingsraad tegen ons zegt: “Wij zijn er klaar mee, nu gaan we procederen”. Niet zelden gaan wij dan even op de rem staan. Procederen kan namelijk de verhoudingen verstoren, dus willen wij eerst heel zorgvuldig kijken wat er precies aan de hand is. Zijn er misschien ook andere oplossingen?’  

 

‘We proberen te achterhalen wat de vraag is achter de vraag’, zegt Joost. Hij haalt het voorbeeld aan van een discussie die ging over instemmingsrecht bij beloning binnen een internationaal concern. Na enig doorvragen bleek de eigenlijke vraag te gaan over de positie van de medezeggenschap in de toekomst. ‘Er kwamen verkiezingen aan en deze or maakte zich zorgen: hoe dragen we de medezeggenschap goed over? Wij proberen dan duidelijk te krijgen of juist deze kwestie wel de moeite waard is om de verhoudingen met de bestuurder op scherp te zetten door een procedure te starten. Dat is bovendien een kwestie van de juiste timing.’ ‘Choose your battles,’ vult Steven aan.    

 

Generaties

De Voort Advocaten | Mediators bestaat als kantoor al tientallen jaren. Sterker nog, vertellen advocaten Steven Jellinghaus en Joost van Mierlo die als partner aan het kantoor verbonden zijn: ‘We kunnen vermoedelijk binnenkort als kantoor ons honderdjarig bestaan vieren.’ Maar veel belangrijker dan de ouderdom van het kantoor is, dat de medewerkers zich al sinds de jaren tachtig vergaand specialiseren in het medezeggenschapsrecht. En nog steeds een springlevend en bloeiend bedrijf vormen. Een club die gekenmerkt wordt doordat de verschillende generaties zich er thuis voelen. Van pas afgestudeerde twintigers tot late vijftigers, ze werken er met plezier samen.  

 

‘Samen uitblinken’ is dan ook niet zomaar een motto voor De Voort Advocaten. Het team voor medezeggenschap telt momenteel negen specialisten die zich hier serieus mee bezighouden. ‘Zodat’, vertelt Steven, ‘elke zaak door twee vakmensen tegelijk opgepakt kan worden. We werken samen in multidisciplinaire teams, en dankzij onze teamgrootte is de continuïteit altijd gegarandeerd. Maar ook buiten ons eigen kantoor werken we graag en veelvuldig samen met andere disciplines. Bijvoorbeeld als een or al een adviseur heeft. Of wanneer een vakbondsbestuurder betrokken is. Dat is een belangrijke partner voor een or.’ Joost: ‘Dat samenwerken in multidisciplinaire teams geeft een enorme kruisbestuiving die het werk voor onszelf ook interessanter maakt. En voor de medezeggenschap die ons inschakelt, zorgt het voor meer diepgang en dus voor een optimaal resultaat.’  

 

 

‘Je kan ons gewoon bellen zonder dat meteen de teller gaat lopen’ 

 

 

 

Hard waar het moet

Tot zover het hoofdzakelijk interne aspect van samenwerken – en samen uitblinken. Want dit staat ten dienste aan die andere samenwerking, namelijk met de klant. Lees de ondernemingsraad, medezeggenschapsraad of cliëntenraad die de diensten van De Voort om wat voor reden dan ook heeft ingeschakeld.

‘Medezeggenschappers vinden ons niet alleen als ze willen procederen’, komt Joost terug op het eerder aangehaalde voorbeeld. ‘Ze komen juist ook voor advies, of hulp bij de onderhandelingen.’ Het is immers lang niet altijd verstandig om het tot een zaak bij de Ondernemingskamer te laten komen. ‘Maar soms kom je er niet onderuit,’ legt Steven uit. ‘En dan adviseren en – eventueel –  procederen wij op de wijze waar jouw specifieke kwestie om vraagt. Onze aanpak is zacht als het kan, maar hard waar het moet.’  

 

Hoe zouden jullie je bureau willen typeren?

Joost: ‘Zichtbaar en laagdrempelig, met korte lijnen. We zijn actief op veel congressen en delen graag onze kennis, ook via cursussen, kennisdagen, boeken en andere publicaties. We behoren tot de top op ons gebied in Nederland. Maar intussen kan je ons gewoon bellen, zonder dat meteen de teller gaat lopen. En zonder dat er een secretaresse tussen zit die je onder de knop houdt. Niet dat we altijd meteen opnemen, wij zijn natuurlijk vooral met onze cliënten bezig. Maar zodra het kan, bellen wij gewoon terug.’  

 

Steven: ‘Bij ons op kantoor staan de deuren open. We lopen bij elkaar binnen en leggen elkaar kwesties voor. Maandelijks komt de sectie bijeen om ervaring en kennis uit te wisselen over nieuwe ontwikkelingen. Joost en ik zijn beiden gepromoveerd en geven ook les op universiteiten. Maar intussen drukken we ons waar nodig gewoon uit in Jip-en-Janneke-taal. Maar dan wel juridisch onderbouwd. Communicatie is heel belangrijk in ons vak, en daarom zorgen wij ervoor dat we de taal van onze klanten spreken. Wij zijn wij geen mannen in dure pakken. Tegelijk horen we tot de marktleiders. We praten ook met de bestuurder. Dan moet je nooit schreeuwerig of lomp optreden maar juist stijlvol en tactvol. Zodat degene met wie je om de tafel zit het gevoel krijgt: daar zit iemand met verstand van zaken.’  

 

Besluitvorming

Joost: ‘Daarbij zijn we erg praktisch gericht in onze oplossingen. Wat daartoe bijdraagt is dat wij als medewerkers van De Voort ook zelf commissaris of toezichthouder zijn bij andere organisaties. Zo weten we hoe de hazen lopen en waar de problemen zitten, bijvoorbeeld bij reorganisaties. We weten ook uit de praktijk hoe besluitvorming werkt. En zo kunnen we daarop inspelen om een mooi resultaat voor de medezeggenschap te boeken.’  

 

Elkaars taal

Steven: ‘Hier helpt ook weer dat je elkaars taal spreekt. Die taal is afhankelijk van met welke sector je werkt. Dat kan een ministerie zijn of een multinational, maar ook een middelgroot voedingsbedrijf of een havenbedrijf. Onze manier van communiceren is snel en adequaat, informeel en als het moet formeel.’ Joost: ‘Ook is het handig als je letterlijk je talen spreekt. Ik ging bij een zaak die muurvast zat, achteraf even praten met het Franstalige directielid. In het Frans. Zoiets kan net het verschil maken om tot elkaar te kunnen komen. Daarna kwam die zaak eindelijk los.’  

 

Dat jullie ‘behoren tot de Nederlandse top’, waaruit blijkt dat?

Steven: ‘Als je kijkt naar het aantal zaken die bij de Ondernemingskamer voorkomen, zijn wij bij een kwart daarvan betrokken. Dat cijfer spreekt voor zichzelf.’ ‘Inhoudelijk gezien’, vult Joost aan, ‘staan wij de ondernemingsraden bij van rechtsbijstand-verzekeraars, ministeries en multinationals. Die ondernemers schakelen zelf topadvocaten in, waar wij tegenop moeten. En dat kunnen wij! Daarnaast worden we geregeld ingeschakeld voor second opinions. Dat zegt ook iets over je status.’  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met De Voort Advocaten | Mediators.

Logo De Voort

www.devoort.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

De Voort

8/11
Loading ...