Overzicht alle categorieën 

Organisatieadviesbureaus

Voor het goed functioneren van de medezeggenschap is van belang dat de OR van de wettelijke mogelijkheid gebruik maakt om deskundigen in te schakelen.

 

Ondernemingsraden zijn belast met belangrijke taken. Volgens de wet moet de OR zich buigen over soms zeer uiteenlopende onderwerpen; van beloningssystematiek tot een reorganisatie of een pensioenregeling. Van de OR wordt verwacht dat hij een gedegen en zorgvuldige afweging maakt, rekening houdend met de belangen van de achterban en van de onderneming. Het inschakelen van deskundigen scheelt niet alleen een hoop werk, maar de OR weet dan ook zeker dat hij over de juiste kennis beschikt om tot een goede beoordeling te komen. De meest door de ondernemingsraad ingeschakelde deskundigen zijn:

Advocatenkantoren, Organisatieadviesbureaus, Pensioenadviesbureaus

Top:

  1. Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap
  2. Basis & Beleid
  3. Haagse Beek organisatieadvies
  4. Wissema Group
  5. Eprom Organisatie Adviseurs

 

Challengers:

  • Janse & Broeders
  • Keywe
  • Kuiper & van de Kieft ORganisatieadviseurs
  • Linxx
  • Robidus Risk Consulting


Basis & Beleid verbindt al dertig jaar werknemers en bestuur 

“De stem van de werkvloer”  

 

Lees het interview  
Logo

Organisatieadviesbureaus

5/11
Loading ...