brand logo + logo OR


De Voort Advocaten

Els Huisman en Joost van Mierlo, De Voort Advocaten | Mediators

‘De ideale adviseur heeft meer nodig dan kennis van de WOR’

Lees verder

Worstel je met een ingewikkelde adviesaanvraag? Dan wil je je waarschijnlijk laten bijstaan door een juridisch adviseur. Maar hoe kies je die? Wil je iemand met alleen gedegen kennis van de WOR? Vaak is méér nodig, zeggen Joost van Mierlo en Els Huisman van De Voort Advocaten | Mediators. Juist bij ingewikkelde zaken heb je behoefte aan kennis van aanpalende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, collectief arbeidsrecht, privacyrecht, bestuursrecht of kennis van pensioenen.   

 

Stel, je zit in de or van een grote internationale onderneming. En tijdens een overlegvergadering komt de bestuurder met schokkend nieuws: het hoofdkantoor in Londen heeft besloten ingrijpend te gaan reorganiseren. Als gevolg daarvan wordt de productie in Nederland verplaatst naar Hongarije, want daarmee kan het concern de arbeidskosten met 25% verlagen. “En”, zegt de bestuurder, “dit besluit is genomen op concernniveau, dus is mijn invloed bijna nul. Natuurlijk starten we een adviestraject, maar we zullen dit besluit gewoon moeten uitvoeren.”

 

Het is een situatie waar Joost van Mierlo en zijn collega’s vaak mee te maken krijgen. Van Mierlo is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators, en hij is gespecialiseerd in medezeggenschap in (internationale) concerns. Dus weet hij ook hoe hij door bovenstaande redenering heen kan prikken. “Moet de Nederlandse bestuurder de besluiten van het hoofdkantoor klakkeloos uitvoeren? Dat valt nog te bezien. Wat nu als je een gespecialiseerd bureau een analyse laat uitvoeren: niet alleen naar de loonkosten in Nederland en Hongarije, maar ook naar de productiviteit. Dan zou zomaar kunnen blijken dat die laatste in Hongarije óók 25% lager ligt. En dus geef je als or je eigen bestuurder munitie om nog eens met de directeuren in Londen te gaan praten.”

 

 

‘Voor goede medezeggenschap moet je dus ook weten hoe het zit met de aanpalende rechtsgebieden’

 

 

Het verhaal illustreert de filosofie van De Voort Advocaten | Mediators: om een or werkelijk te ondersteunen bij ingewikkelde adviestrajecten, heb je meer nodig dan de kennis van de WOR. “Die WOR is vooral een kapstok, waar allerlei andere vraagstukken aan worden opgehangen” zegt Van Mierlo. “Voor goede medezeggenschap moet je dus ook weten hoe het zit met de aanpalende rechtsgebieden. Daarom hebben wij binnen de sectie specialisten op het gebied van bijvoorbeeld ondernemingsrecht, collectief arbeidsrecht, bestuursrecht en privacyrecht.”

Els Huisman - De Voort Advocaten

Els Huisman: "De sector is enorm breed, dat maakt het ingewikkeld."

Besluitvorming

Een andere belangrijke voorwaarde: een goede adviseur snapt de manier waarop besluitvorming tot stand komt. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor Van Mierlo’s collega Els Huisman, die als advocaat veel optreedt voor ondernemingsraden bij de overheid. “Die sector is enorm breed, en daarom zie je daar medezeggenschap op talloze niveaus. Dat maakt het voor veel ondernemingsraadleden natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Want wie is op welk niveau verantwoordelijk voor welke besluiten? Wij zijn daarin gespecialiseerd, en zelfs voor ons kan het een puzzel zijn.”


En het wordt nog complexer. Want een or moet ook weten waar de besluiten worden genomen, en waar er eventueel (onderhandelings)ruimte zit. Een gemeentelijk voorbeeld. “Soms zie je dat verschillende gemeenteraden taken willen samenvoegen”, zegt Huisman. “Bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoering van de Participatiewet. Ook in dit geval zeggen bestuurders vaak dat hun handen zijn gebonden, omdat dit een besluit is van de politiek. En dan is het onze taak om te kijken of dat echt zo is, of dat de gemeenteraden ruimte hebben gelaten. Wij zullen ons dus in de stukken van de verschillende gemeenteraden verdiepen. Vaak stellen die gemeenteraden kaders, en zeggen ze niet hoe de besluiten precies moeten worden uitgevoerd. Dus zou er voor een or nog ruimte kunnen zitten om invloed uit te oefenen.”

De Voort Advocaten | Mediators

De Voort Advocaten | Mediators uit Tilburg is een advocatenkantoor met secties met specialisten op diverse rechtsgebieden. En al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw beschikt het kantoor over een sectie medezeggenschapsrecht. Met een team van gespecialiseerde advocaten ondersteunt, begeleidt en adviseert die sectie ondernemingsraden. Dat kunnen ondernemingsraden zijn van allerlei organisaties, variërend van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal, en zowel in de profit- als non-profitsector, waaronder begrepen overheden. Voor de tweede keer op een rij is de sectie gekozen als favoriete adviseur (Partner of Choice) van ondernemingsraden en van de medezeggenschapprofessional.

Knippen

Datzelfde geldt bij grote ontslagrondes binnen een concern. Want volgens Van Mierlo kun je zo’n reorganisatie namelijk in stukjes knippen. “Stel, de raad van bestuur van een internationaal concern wil wereldwijd 10.000 banen schrappen, waarvan 2000 in Nederland. Dan heb je als Nederlandse or niets te vertellen over dat getal van 10.000; je hebt immers geen invloed op de situatie in het buitenland. Maar die 2000 Nederlandse banen vormen een totaal ander verhaal. Daarover heeft de or adviesrecht, want de Nederlandse bestuurder zal het besluit moeten nemen voor het Nederlandse deel. Die krijgt van het concern weliswaar een opdracht (of eigenlijk een ‘aanwijzing’) in te krimpen, hij zal een eigen afweging van de belangen moeten maken. Die directeur kan dus tot de conclusie komen dat hij met 2000 medewerkers minder het werk eenvoudig niet gedaan krijgt: ‘Ik heb minstens 500 mensen meer nodig.’”

Arbeidsvoorwaarden 

Een trend in de markt die De Voort Advocaten | Mediators ziet, is dat ondernemingsraden steeds vaker betrokken worden bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, zelfs primaire arbeidsvoorwaarden. “Dan gaat het niet alleen over arbeidsvoorwaardenregelingen in de vorm van een personeelshandboek, maar ook over sociale plannen in het kader van reorganisaties”, zegt Van Mierlo. “In dat kader gaat het ook regelmatig over pensioenen en over privacy-gerelateerde vraagstukken.” “Daarom mogen we ons gelukkig prijzen dat onze sectie op al deze gebieden specialisten in huis heeft”, vult Huisman aan.

Joost van Mierlo - De Voort Advocaten

Joost van Mierlo: "Een reorganisatie kun je vaak in stukjes knippen."

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met De Voort Advocaten | Mediators.Logo

www.devoort.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

De Voort Advocaten

9/11
Loading ...