brand logo + logo ORWillem Allertz, OR Consultancy

‘Wij bieden steun voor de tegenmacht’

De bestuurder die een reorganisatie, herfinanciering of een andere ingrijpende verandering in zijn organisatie voorbereidt, laat zich desgewenst bijstaan door een legertje juristen, organisatiedeskundigen en andere experts. De ondernemingsraad die met het voorstel wordt geconfronteerd, kan zich gesteund weten door de specialisten van OR Consultancy.    

Lees verderHet huidige OR Consultancy is zowel wat bekendheid betreft als ranking de trotse nummer twee van de or-adviesbureaus die de geraadpleegde leden van ondernemingsraden noemen. Willem Allertz is directeur van het bureau. Maar ook nog steeds adviseur, omdat hij dat zo’n mooi vak vindt; en daarnaast bekleedt hij drie (internationale) commissariaten. “Die toegang van boardroom tot werkvloer maakt dat ik die verschillende talen spreek en me overal duidelijk kan maken.” Hoe hij dat allemaal combineert? “Mijn werk is mijn hobby.”  

 

De or overvraagd

Misschien kunnen we nog beter spreken van een passie voor medezeggenschap, die hij deelt met zijn collega’s. Dit blijkt al meteen wanneer Allertz vertelt over de start en de doelstelling van zijn bureau. De kiem werd gelegd met de oprichting van een organisatieadviesteam binnen het toenmalige GITP Medezeggenschap, dat in die tijd voornamelijk trainingen verzorgde.

 

Dit gebeurde vanuit “de groeiende behoefte bij ondernemingsraden aan professionele bedrijfskundige, financiële en juridische ondersteuning voor de medezeggenschap.” Want waar managers en bestuurders kunnen beschikken over de expertise en ondersteuning door gerenommeerde en dure bureaus, inclusief die van de Zuidas, ontbrak een soortgelijke ondersteuning voor ondernemingsraden in de praktijk. ”Terwijl juist ondernemingsraden veel behoefte hebben aan ondersteuning wanneer grote veranderingen zich voordoen, zoals fusies, reorganisaties en herfinancieringen. Wanneer zo’n kwestie wordt aangekondigd, overzien zij dat maar half.” Logisch: dit zijn immers verstrekkende kwesties waarvoor het gemiddelde ondernemingsraadslid niet standaard de kennis en kunde in huis heeft. Anders gezegd, zonder stevige externe ondersteuning worden ondernemingsraden overvraagd.

‘Trajecten zoals een reorganisatie, die vaak gepaard gaan met verlies aan banen, roepen veel emoties op bij de werknemers. Die kunnen het zicht vertroebelen’

De doorsnee tweedaagse training met verblijf in een hotel, hoe nuttig ook, voldoet voor deze gelegenheden niet, zegt Allertz. “Naast de gebruikelijk trainingen en scholing heeft een or in dit soort ingewikkelde en vaak zeer ingrijpende projecten ook behoefte aan steun. Neem bijvoorbeeld een aankomende fusie of een reorganisatie. Ieder traject is een nieuwe ontdekkingstocht”, is zijn ervaring. “Daarbij ben je niet met twee dagen klaar. Ik zit nu bijvoorbeeld in een traject waarbij ik een raad gedurende een jaar intensief begeleid. Vaak op locatie.” Dat wil niet zeggen dat begeleiding door OR Consultancy zich alleen beperkt tot grote organisaties en grote projecten. “Er zijn zeker ook kleine or’s voor wie wij projecten doen. En de duur en doorlooptijden van de projecten kunnen ook beperkt qua omvang zijn.”  

 

Emoties

Wanneer een or een adviseur van OR Consultancy inschakelt, kan hij rekenen op een onpartijdige screening van de situatie waarover advies wordt gevraagd. “Wij brengen geen ideologische meningen maar proberen te objectiveren”, verklaart Allertz. “Dat schept duidelijkheid en brengt rust. Want zeker schijnbaar negatieve trajecten zoals een reorganisatie, die vaak gepaard gaan met verlies aan banen, roepen veel emoties op bij de werknemers. Die kunnen het zicht vertroebelen. Wij zijn er om de klant te wijzen op wat er nu precies speelt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onderliggende argumenten naar boven brengen en daarmee zaken verhelderen. Dit kan soms leiden tot prachtige polderachtige trajecten, maar het kan ook voor de Ondernemingskamer komen.”


Willem Allertz, OR Consultancy

Willem Allertz: “Wij brengen geen ideologische meningen maar proberen te objectiveren. Dat schept duidelijkheid en brengt rust.”


Passende specialist

Afhankelijk van waar de kern van een vraagstuk ligt, zoekt OR Consultancy een passende specialist erbij. Zo heeft dit kantoor bedrijfskundigen, juristen, een organisatiewetenschapper, -psycholoog en -analist in huis, maar evengoed collega’s met een bedrijfseconomische of accountancy-achtergrond en een pensioenspecialist. Dat betekent niet dat OR Consultancy van alle markten thuis is. “Wij zijn geen duizenddingendoekje”, benadrukt Allertz. “We zijn juist allemaal specialisten, die elkaar kunnen opzoeken wanneer een aanvullend specialisme is vereist. Dat betekent dat er soms meerdere adviseurs aan een case werken, die de verschillende aspecten van een zaak kunnen belichten. Ook kan het nodig zijn dat iemand van ons optreedt als procesbegeleider. En dat laatste is heel belangrijk. We faciliteren met inhoudelijke adviezen, maar bieden tegelijkertijd ook procesbegeleiding, zodat onze klanten zelfbewust en met de onderliggende kennis die we aanreiken, hun eigen zelfstandige keuzes kunnen maken. De klant is en blijft immers altijd verantwoordelijk voor zijn dossiers.”  

 

Gevolgen blootleggen

“Dankzij het brede palet aan expertises in ons team, kunnen we ook een uitgebreid aanbod aan diensten verlenen.” Allertz en zijn collega’s zijn bovendien thuis in uiteenlopende sectoren, van zakelijke dienstverlening tot industrie, overheid en zorg.

Hij neemt een lopende case als voorbeeld. “Een Nederlands bedrijf wordt verkocht aan een buitenlandse partij. Daarmee ontstaan er direct allerlei vragen over de mogelijke gevolgen, die ook weer gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse medewerkers van dat bedrijf. Zoals: welke managementstructuur ontstaat er na de overname? Wij kijken naar de internationale structuur van de zeggenschap. Welke governance code gaat er gelden, welk toezicht is er straks onder de nieuwe eigenaar? Kan de or een ‘eigen’ commissaris voordragen, en hoe pak je zoiets aan? Op welke manier wordt de overname gefinancierd, komt dat geld van private equity ofwel een commerciële investeerder? Welke juridische afspraken worden er gemaakt, en kunnen we deze mogelijk borgen in een convenant? Ook niet onbelangrijk: hoe is de relatie met de vakbonden, en de afstemming tussen ondernemingsraad en bonden?”  

 

Affiniteit met medezeggenschap

De klanten van OR Consultancy vragen vaker om verschillende invalshoeken, en dat kan niet elk bureau bieden. “Wij doen dit vanuit die combinatie van inhoudelijke expertise en vertrouwdheid met de medezeggenschap. Dat is wat ons een unieke positie in de markt geeft, waardoor bestaande klanten ons steeds opnieuw weten te vinden.” “Wat mijn collega’s en ik allemaal gemeenschappelijk hebben", besluit Willem Allertz, “is een sterke affiniteit met medezeggenschap en ervaring met de zeer specifieke positie van de medezeggenschap. We selecteren onze mensen niet alleen op hun competenties en hun affiniteit met medezeggenschap, maar ook op een uitgesproken expertise op dit gebied. Daarmee kunnen wij het tegengeluid vanuit de medewerkers duidelijk laten horen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met OR Consultancy.


Logo OR Consultancy

www.orconsultancy.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

OR Consultancy

8/11
Loading ...