brand logo ArboMartine Bolhuis, Centraal Beheer

‘Samen kom je veel verder dan in je eentje’

Centraal Beheer zet zich samen met werkgevers in voor het behoud van werk en inkomen. Een verzekering voor het geval het tóch misgaat en inkomen wegvalt, is natuurlijk belangrijk. Maar het vookomen van die uitval is minstens zo belangrijk. Daar komt duurzame inzetbaarheid om de hoek kijken. “Het gaat erom dat we er met z’n allen voor zorgen dat mensen zelf hun inkomen kunnen blijven genereren”, zegt Martine Bolhuis, businesspartner Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer.  

Lees verder


Dat is waar duurzame inzetbaarheid volgens Bolhuis in essentie om draait: alle aspecten die moeten zorgen voor het behoud van werk en inkomen, met als ultieme doel de verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van de BV Nederland. Binnen duurzame inzetbaarheid onderscheidt Bolhuis vier verschillende domeinen. “Ten eerste is dat gezondheid en vitaliteit. Het tweede domein is leren en ontwikkelen. Het derde aspect is het organiseren van werk of de balans tussen privé en werk. Daarbij gaat het vooral over de vraag hoe het werk is ingericht. En als laatste het onderdeel loopbaan en mobiliteit: in hoeverre zijn mensen in staat om snel weer ander werk te vinden als hun huidige werk verdwijnt?”

 

Snel schakelen en flexibel zijn

Voor dat laatste domein komt Bolhuis met een zeer recent voorbeeld. “Door de coronacrisis moesten bedrijven opeens heel snel schakelen en extreem flexibel zijn. Binnen sommige bedrijven vielen bepaalde taken helemaal weg, waardoor bedrijven moesten nadenken over hoe zij hun werknemers konden inzetten op andere vlakken.” Sommige bedrijven zijn zelfs als geheel compleet ander werk gaan doen. Zo noemt Bolhuis bierbrouwers die opeens alcoholgels voor handdesinfectie produceerden.

 

Werk verandert continu   

Duurzame inzetbaarheid gaat dan ook vooral om flexibiliteit en om de mogelijkheid om in te kunnen springen als werk verandert. “Want werk verandert continu. En dat effect treedt ook nog eens steeds sneller op. Kijk naar robotisering, waarbij robots eenvoudige taken overnemen. Het werk dat overblijft voor de medewerkers wordt steeds complexer. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van medewerkers.”

‘Werkgevers bieden vaak van alles aan: opleidingen, begeleiding, coaches, noem maar op. Maar dan moeten werknemers die tools wel weten te vinden’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het zorgen voor en borgen van die match tussen werk en mens, is niet alleen een werknemersvraagstuk of een werkgeversvraagstuk, zegt Bolhuis. “Het is een wisselwerking. Je kunt van werknemers verwachten dat zij zichzelf willen ontwikkelen, maar als werkgever heb je daar ook een belangrijke rol in.”

 

Die wisselwerking illustreert Bolhuis aan de hand van een nieuw product genaamd Lekker Bezig dat Centraal Beheer onlangs heeft ontwikkeld. “Werkgevers bieden vaak van alles aan: opleidingen, begeleiding, coaches, noem maar op. Maar dan moeten werknemers die tools wel weten te vinden. In de applicatie-omgeving van Lekker Bezig worden als het ware vraag en aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid in één programma samengebracht. Daardoor kunnen werknemers zelf de eigen regie pakken op de verschillende domeinen van duurzame inzetbaarheid.”

Asito_468

Martine Bolhuis: “Blijf met één been buiten staan en kijk niet alleen naar binnen, naar de eigen organisatie.”

Samen met werkgevers   

Het inschakelen van een verzekeraar op het gebied van duurzame inzetbaarheid lijkt op het eerste oog misschien geen logische keuze. Maar wanneer je iets verder kijkt en teruggaat naar de roots van Centraal Beheer, wordt het duidelijk. Bolhuis: “Centraal Beheer is al meer dan honderd jaar geleden ontstaan vanuit het initiatief van werkgevers die hun werkgeverschap samen wilden gaan doen. Omdat zij merkten dat het best ingewikkeld was om dat allemaal alleen te moeten dragen. In feite is dat wat we nu ook doen: samen met werkgevers nadenken over hoe we samen, met zijn allen, de verantwoordelijkheid kunnen delen op het gebied van werk en inkomen. En over hoe we samen, nu en in de toekomst, werk kunnen inrichten.”

 

Elkaar verder helpen    

Dat is ook de gedachte achter Centraal Beheer Open, een verzamelnaam voor een aantal manieren om in contact te staan of te komen met tal van werkgevers. “We zien dat de wereld verandert en meerdere werkgevers lopen tegen dezelfde vraagstukken aan. Wat kunnen we daar met zijn allen van leren? En niet onbelangrijk: kunnen we samen nadenken over oplossingen en innovaties? Zo helpen we elkaar verder”, zegt Bolhuis.

Je kunt het niet alleen   

Samen en met elkaar. Dat zijn volgens Bolhuis de sleutelwoorden. “Je moet je ervan bewustzijn dat je het niet alleen kan, maar dat je het samen moet doen. Wij komen al jaren bij zoveel werkgevers over de vloer, waardoor we een breed netwerk hebben en een mooie spilfunctie in het hele speelveld bekleden. Daardoor bouw je een soort collectieve kennis op.” Die collectieve kennis wordt vergaard in het Open Netwerk van Centraal Beheer. Een veertigtal werkgevers bij elkaar die samen nadenken over de vraagstukken van vandaag de dag en de daarbij behorende oplossingen. Op grotere schaal komen werkgevers in kleine groepen bij elkaar in de Open Dialoog, waarin die collectieve kennis wordt gedeeld en vergroot.

 

Blijf met één been buiten staan

Het is dan ook dé tip van Bolhuis voor werkgevers op het gebied van duurzame inzetbaarheid: “Blijf met één been buiten staan en kijk niet alleen naar binnen, naar de eigen organisatie. Ik geloof dat je samen veel verder komt dan in je eentje. Ga op zoek naar die win-win en wees niet bang dat je kennis kwijtraakt. Het levert je alleen maar iets op. Je hoeft het niet alleen te doen.”

 

Dat is ook de werkwijze van Centraal Beheer: het zoeken naar verbinding en samenwerking met partners. “Zo werken we binnen Achmea veel samen. Zilveren Kruis is bijvoorbeeld onze kennispartner op het gebied van gezondheid. We kijken ook verder, buiten de eigen organisatie en naast de geijkte partners. Bijvoorbeeld naar jonge bedrijven die wat meer out of the box denken. We willen ons continu vernieuwen.”

 

Daarbij denkt Centraal Beheer ook na over haar eigen toekomst. Want, zo stelt Bolhuis, werkgevers hebben immers niet alleen vragen op het gebied van verzekeringsproducten. Neem het product Lekker Bezig. “Die is ontstaan vanuit de vraag van werkgevers die hun medewerkers de eigen regie wilden geven.”

 

 

‘We zien dat de wereld verandert en meerdere werkgevers lopen tegen dezelfde vraagstukken aan. Wat kunnen we daar met zijn allen van leren?’

 
 
Dialoog over duurzame inzetbaarheid belangrijk

Een ander voorbeeld is een product van Centraal Beheer dat het financieel inzicht van medewerkers vergroot. “Met financieel inzicht kunnen medewerkers namelijk betere keuzes op het gebied van duurzame inzetbaarheid maken. Doordat ze weten wat de financiële gevolgen zijn van de keuze om bijvoorbeeld minder te gaan werken of om toch die andere baan te nemen.”

 

Of een gespreksmethode, waarbij Centraal Beheer werkgevers ondersteunt om het gesprek aan te gaan met hun medewerkers. “Die dialoog over duurzame inzetbaarheid is heel belangrijk. Waarbij de werkgever eerst goed nadenkt over het type werkgever dat hij wil zijn en over hoe het bedrijf er nu en over een paar jaar uitziet. Vervolgens is het zaak om medewerkers al in een vroeg stadium mee te nemen in die ontwikkeling en perspectief te bieden over waar het heen gaat, zodat zij kunnen mee-ontwikkelen. Maak het bespreekbaar. Laat zien waar jij als bedrijf heen wilt en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn, maar vraag ook wat er bij medewerkers speelt. Dat houdt hen ook gemotiveerd.”

 
BV Nederland verder helpen

“Door in te zetten op duurzame inzetbaarheid zorg je ervoor dat medewerkers niet alleen nu voor hun taak inzetbaar zijn, maar dat ze ook in de toekomst waarde blijven kunnen én willen toevoegen aan de organisatie”, concludeert Bolhuis. En dat moet uiteindelijk weer bijdragen aan dat grote, hogere doel: “Dat mensen hun werk en inkomen hebben en houden, om zo uiteindelijk hun welzijn te vergroten en om de BV Nederland verder te helpen.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer.  


Logo Centraal beheer

www.centraalbeheer.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Centraal Beheer

7/9
Loading ...