brand logo Arbo


Interview_349

Karel Stolper, CZ

‘Gezondheidsmanagement heeft continu aandacht nodig’

Lees verder

Gezonde medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en komen beter tot hun recht. Bedrijven die het belang daarvan inzien, kunnen met structureel gezondheidsmanagement het verschil maken, is de overtuiging van Karel Stolper, directeur Zorgverzekeringen & Klantcommunicatie bij CZ. De meerwaarde van collectiviteiten is daarbij volgens hem niet te onderschatten. “Samen tillen we het gezondheidsniveau van medewerkers naar een hoger niveau.”

 

In tegenstelling tot vorige crises, verminderde de aandacht voor gezondheidsmanagement in de coronacrisis niet, constateert Stolper. “Heel even maakten bedrijven een pas op de plaats, maar al snel anticipeerden ze op de nieuwe situatie. Ook wat betreft het gezondheidsbeleid richting medewerkers. Meer dan ooit deden bedrijven een beroep op ons om daarover mee te denken en nam het gebruik van het digitale gezondheidsportaal FitzMe toe. We konden veel informatie en oplossingen delen, onder meer rondom thuiswerken.”  

 

Ongeacht de coronacrisis zijn gezondheid en vitaliteit belangrijke thema’s voor veel bedrijven, merkt Stolper. “Werkgevers voelen zich verantwoordelijk voor de gezondheid van hun mensen en hebben daar financieel gezien natuurlijk ook baat bij. Bijvoorbeeld door minder verzuim en een hogere productiviteit.”

 

Analyse van gezondheidsproblemen

Met een collectieve zorgverzekering gaan werkgevers en werknemers sneller om tafel om gezondheidsproblemen te bespreken, aldus Stolper. “Als je een groep bijeen hebt, kun je vervolgens analyseren welke problemen zich voordoen en hoe de zorgconsumptie zich verhoudt tot vergelijkbare bedrijven. Uit zo’n analyse, waartoe alleen een zorgverzekeraar in staat is, kun je scherp afleiden wat de uitdagingen zijn voor het betreffende bedrijf.”

 

De volgende stap is om de juiste zorg te organiseren rond de geconstateerde problemen. Stolper: “Als zorgverzekeraar is inkopen van zorg ons specialisme. We zijn dagelijks met duizenden zorgaanbieders bezig en weten precies hoe ze presteren. We creëren een specifiek zorgnetwerk rond het bedrijf en zorgen dat de paden naar de zorgaanbieders goed ingeregeld zijn. Je kunt als medewerker naar de huisarts gaan en vaak is dat ook nodig. Maar bij een arbeidsgerelateerd probleem is het soms beter om naar een bedrijfsarts of bedrijfspsycholoog te gaan. Die heeft immers ook contact met de werkgever of de leidinggevende. Daarnaast deelt de werkgever de beschikbare interventies via de eigen communicatiekanalen, waardoor het voor medewerkers een logische stap is om er gebruik van te maken bij een gezondheidsprobleem.”

 

Voordeel voor iedereen

Een ander voordeel van een collectieve zorgverzekering is het regelen van de financiering, aldus Stolper. “Als we om tafel zitten en een veelvoorkomend gezondheidsprobleem bij medewerkers constateren, is het de vraag hoe de oplossingen worden betaald. Wellicht kan de werkgever bijdragen of is de zorgverzekeraar hiertoe bereid omdat het op langere termijn voordeel voor iedereen oplevert.”  

 

Als de analyse, organisatie en financiering van de juiste zorg is geregeld, gaat het er uiteindelijk om dat medewerkers daadwerkelijk in actie komen. “Dat is een spel apart”, stelt Stolper. “Iedereen weet dat het goed is om gezond te leven. De vraag is waarom het een groot deel van de bevolking niet lukt. Dat heeft alles te maken met psychologie en hoe je iemand zover krijgt dat hij zijn gedrag verandert. Dat vraagt maatwerk, maar is in een digitale omgeving wel op grote schaal te organiseren.”

 

 

‘Als een bedrijf zich aan één zorgverzekeraar committeert, zul je zien dat de samenwerking veel soepeler verloopt’

 

 

Draagvlak voor gezondheidsmanagement

Ook bij werkgevers zijn er vaak nog wel drempels te slechten als het gaat om gezondheidsmanagement, aldus Stolper. “Bijvoorbeeld om er voldoende tijd en geld voor beschikbaar te stellen. Gezondheidsmanagement heeft gestructureerde en continue aandacht nodig. Een keer een themaweek organiseren of appels in de kantine neerleggen volstaat niet.”

Ook is het volgens Stolper zaak om draagvlak te creëren bij leidinggevenden. “Gezondheidsmanagement werkt alleen als het in de bedrijfstop wordt gedragen. Veel HR-medewerkers lopen echter vast op een gebrek aan steun vanuit de top.”

 

Meerwaarde van collectiviteiten

Over de meerwaarde van collectiviteiten is, tot in de Tweede Kamer, geregeld discussie. Stolper: “De minister heeft recentelijk nog een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, waarbij een bureau een steekproef onder zorgverzekeraars hield en bedrijven naar hun ervaringen met collectiviteiten vroeg. Als uitkomst bleek dat CZ, veel meer dan de meeste andere zorgverzekeraars, met bedrijven samenwerkt op het gebied van gezondheidsmanagement. Wij zeggen het niet alleen, maar gaan er – met een heel team aan adviseurs – ook mee aan de slag.”  

 

Stolper roept bedrijven op voor één verzekeraar in bedrijfszorg te kiezen. “De praktijk wijst uit dat het niet werkt als bedrijven meerdere zorgverzekeraars in de arm nemen. Als een bedrijf zich echter aan één partij committeert, zul je zien dat de samenwerking veel soepeler verloopt. Als de keuze dan op CZ valt, zetten we een goede adviseur zorg en bedrijfszorg in en tillen we het gezondheidsniveau van medewerkers samen naar een hoger niveau.”

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Karel Stolper:

“Veel HR-medewerkers lopen
bij  
gezondheidsmanagement
vast op 
een gebrek aan steun
vanuit de top.” 

Inzetten op blended care

Als actuele ontwikkeling bij CZ noemt Stolper het bij elkaar brengen van digitale en fysieke oplossingen. “Digitalisering van zorg heeft door de coronacrisis een enorme boost gekregen. Zorgaanbieders en afnemers hebben ontdekt dat zorg op afstand een goede oplossing kan zijn voor bepaalde gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd blijft direct contact met zorgverleners, zoals een fysiotherapeut of psycholoog, ook nodig. Het volledig uit elkaar trekken van beide werelden werkt niet. Elke zorgvrager bewandelt zijn eigen zorgpad, soms digitaal en op een ander moment op bezoek bij een zorgaanbieder. Ik geloof in hybride oplossingen, vanuit een omgeving waar opeenvolgende stappen naadloos in elkaar overlopen. We willen dan ook een volgende stap zetten in ‘blended care’. Zodat werkgevers en werknemers direct op de juiste plek komen met hun zorgvraag.”

 

Verschuiving onder zorgverzekeraars

Ook in de wereld van zorgverzekeraars voor de zakelijke markt verwacht Stolper de nodige verschuivingen. “Ik denk dat het kaf de komende jaren van het koren wordt gescheiden. Er blijven enkele zorgverzekeraars over die daadwerkelijk waarde toevoegen aan bedrijfszorg. Andere zorgverzekeraars laten de zakelijke markt links liggen, is mijn verwachting. Bij sommige verzekeraars zie je die verschuiving al. CZ gelooft onverminderd in het belang van een goede relatie tussen werkgever en zorgverzekeraar. Ik hoop en verwacht dat steeds meer werkgevers zien dat ze met CZ hun ambities kunnen waarmaken.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met CZ.

Logo CZ

www.cz.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

cz

6/9
Loading ...