brand logo + logo PW


 Petra Zwolle, CZ

‘Met gezondheidsmanagement is voor alle partijen winst te behalen’Medewerkers zijn een van de belangrijkste onderdelen in een organisatie. Organisaties onderkennen het belang hiervan, maar doen vaak toch met name het noodzakelijke ‘omdat de Arbowet het voorschrijft’. Doe meer dan dat en zorg preventief voor medewerkers, zegt Petra Zwolle, manager zakelijke markt bij zorgverzekeraar CZ. “Dit is geen softe business, maar een verstandige investering.”  

Lees verder


“Van oudsher is de medewerker – en daarmee ook de gezondheid en het welzijn van de medewerker – iets van HR”, vertelt Zwolle. “Inhoudelijk is dit te verantwoorden, maar HR heeft vaak geen investeringskracht. De CEO, de CFO en de COO beslissen over het geld. HR gaat daarom vaak ‘intern winkelen’ om wel het budget te krijgen. Vervolgens vragen stakeholders naar aantoonbaar resultaat. Al met al maakt dit investeren in gezondheidsmanagement complex.”  

 

Jammer, vindt ze. Want vaak is de mens de belangrijkste factor. “Die menselijke factor is niet zomaar inwisselbaar en daar moet je goed voor zorgen. Wij vergelijken het wel eens met een machine of bedrijfsauto. Niemand vindt het gek dat je na een bepaald aantal kilometer naar de garage gaat voor onderhoud. We weten ook dat de auto waarschijnlijk nog een tijd blijft rijden zonder preventieve service, maar op een gegeven moment een mankement krijgt. Maar als het om mensen gaat, vinden we dat ineens niet meer vanzelfsprekend.”

‘Die menselijke factor is niet zomaar inwisselbaar en daar moet je goed voor zorgen’

Een organisatie zou zich daarom moeten afvragen wat de waarde is in het bedrijf, waar de gezondheidsrisico's voor de medewerker als onderdeel van het bedrijf ligt en wat belangrijk is voor medewerkers. Zwolle: “Het begint bij een authentiek neerdalen wat werkelijk van waarde is in een organisatie. Als een organisatie zich dat écht realiseert, zal zij daarnaar handelen.”

Petra Zwolle - CZ

Petra Zwolle: “Voor alle partijen is met gezondheidsmanagement winst te behalen.”

 

Goed gezondheidsmanagement

In bedrijven waar mensen de factor zijn, is goed gezondheidsmanagement erg belangrijk, aldus Zwolle. “Gezondheidsmanagement in het bedrijfsleven is eigenlijk alles wat een bijdrage levert aan het gezond, vitaal en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. HR focust zich vaak op het oplossen of voorkomen van gezondheidsissues die het werk negatief kunnen beïnvloeden. Dit gaat vaak over bedrijfszorg voor mentale klachten als werkstress of lichamelijke klachten zoals RSI, rug- en nekklachten.”

 

Maar het gaat nog verder dan dat. “Wie echt goed voor medewerkers wil zorgen, zou mijns inziens medewerkers moeten vertegenwoordigen in het belangrijkste beslisorgaan van een organisatie. In diverse bedrijven is er al een Chief Human Resources en daar ben ik blij mee. Het geeft HR investeringskracht", zegt Zwolle.

Naast geld heeft HR ook tijd en expertise nodig. Zwolle: “Met tijd bedoel ik bijvoorbeeld vitaliteitsgesprekken houden met medewerkers over wat zij belangrijk vinden om nu en in de toekomst het werk te kunnen doen. Dit geeft HR expertise om met hun behoeftes aan de slag te gaan. Ook een samenwerking met een zorgverzekeraar is een goede mogelijkheid om meer expertise te krijgen.”

 

Collectiviteit

CZ koopt zorg in voor 3,8 miljoen mensen. Op basis van die inkoop ziet de verzekeraar welke zorg zij gebruiken en trends daarin. “Dit geeft ons simpelweg inzicht in de huidige gezondheidsissues”, vertelt de manager. “Wanneer een organisatie bij ons een collectiviteit heeft afgesloten, krijgen wij dit inzicht ook op organisatieniveau.” En dat is erg nuttige informatie voor organisaties, omdat zij uiteindelijk het verzuim naar aanleiding van gezondheidsissues dragen.  

 

 

‘Laat liften er bijvoorbeeld onaantrekkelijk uit zien en plak stickers bij een trap hoeveel calorieën je per trede verbrand’

 

 

 

Een werkgever betaalt het loon door tot twee jaar verzuim. Zwolle: “Proactief acteren op zorggebruik kan toekomstig verzuim voorkomen. Maar niet alleen geld is een factor. Gezonde medewerkers zijn ook productiever, komen beter tot hun recht en vinden hun werkgever aantrekkelijker.”  

 

“Uiteraard hebben wij hier als zorgverzekeraar belang bij”, gaat Zwolle verder. “Als er minder gezondheidsissues spelen op de werkvloer heeft dit een positieve invloed op de zorgkosten. Het bespaart ons geld en dat komt uiteindelijk weer ten gunste van onze verzekerden. "

 

Medewerker in sleutelpositie

En, zo vervolgt Zwolle, de inzet van de medewerker is cruciaal. "Wij kunnen expertise leveren en werkgevers adviseren, HR kan geld investeren en vragen wat een medewerker nodig heeft, maar de medewerker maakt zijn eigen gezondheidskeuzes terwijl die wordt blootgesteld aan allerlei verleidingen.”  

 

 

 

‘Wie echt goed voor medewerkers wil zorgen, zou medewerkers moeten vertegenwoordigen in het belangrijkste beslisorgaan van een organisatie’

 

 

 

CZ wil samen met de werkgever een omgeving creëren waarin wordt gekeken naar de mens achter de medewerker. Zwolle: “Nudging is daarvan een voorbeeld. Laat liften er bijvoorbeeld onaantrekkelijk uit zien en plak stickers bij een trap hoeveel calorieën je per trede verbrandt. Zet een tafeltennistafel in het bedrijfsrestaurant, organiseer lunchwandelclubjes, stel microlearnings over gezondheid beschikbaar, maak gezond voedsel goedkoper, enzovoort.”  

 

“Aansluiten bij een collectieve zorgverzekering is ook echt van waarde”, antwoordt Zwolle op de vraag wat HR verder nog aan gezondheidsmanagement kan doen. “Deze waarde zit niet alleen in korting op de premie, er zit veel meer waarde in. Leg dit model uit, zodat de medewerker een goed geïnformeerde keuze kan maken. Zorg goed voor je medewerkers, zodat ze optimaal kunnen presteren. Dat is goed voor de werknemer én de organisatie. Voor alle partijen is met gezondheidsmanagement winst te behalen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met CZ.


Logo CZ

www.cz.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

CZ

12/17
Loading ...