brand logo + logo PWGerard Schiebroek, Visma | Raet

‘MVO kan in slag om talent doorslaggevend zijn’

Terwijl de coronapandemie nog niet helemaal ten einde is, heeft Nederland meer vacatures dan mensen zonder werk. Tegenover 100 werkzoekenden staan 106 openstaande vacatures. Een even onverwachte als unieke situatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zag deze verhouding de laatste 50 jaar nooit eerder. "In die gespannen arbeidsmarkt is het vinden van goed personeel de grootste uitdaging voor HR-professionals."  

Lees verder


“Daar komt nog bij dat de vaardigheden van de werkzoekenden vaak niet matchen met de vacatures. Er is echt een ‘war-on-talent’ gaande”, constateert Gerard Schiebroek, managing director van Visma | Raet.

 

Organisaties moeten zich bovendien realiseren dat er meer mensen dan ooit openstaan voor een andere werkomgeving, zo wijst het jaarlijkse HR Benchmark Onderzoek van Visma | Raet uit. “In coronatijd waren mensen nog erg terughoudend. Vanwege de onzekerheid over de situatie, maar ook omdat het vinden van een nieuwe baan volledig online diende te gebeuren. Die schroom is afgelegd. Mensen staan meer open voor een baanswitch.”

 

Groter speelveld

Schiebroek ziet nog een ontwikkeling. “Doordat steeds meer bedrijven hybride werken mogelijk maken, is de stap voor mensen om te switchen kleiner. Iemand uit Arnhem heeft er minder moeite mee om werk in Amsterdam aan te nemen, als hij die reis maar twee keer per week hoeft te maken. En andersom geldt natuurlijk hetzelfde.”

 

Dat het speelveld wordt verruimd, kan overigens ook in het voordeel werken van organisaties die talent zoeken. “Het potentieel wordt groter, nu fysieke afstand minder belangrijk wordt.”

‘We combineren onze kennis met de vraag vanuit onze klanten. Zo komen we tot een ideale oplossing. Klanten waarderen dat’

Prestatie en ontwikkeling

Het recruitmentproces kan sterk worden verbeterd, met begeleiding door de juiste software, vindt Schiebroek. Van werving via sociale media tot het digitaal ondertekenen van contracten. “Als je dat goed hebt ingericht, kunnen die contracten zo geautomatiseerd het payroll-proces in. Bovendien verloopt het proces soepel voor de nieuwe werknemer. Dat heeft invloed op je employer branding.”

 

Na het vinden van goede mensen volgt het boeien en binden ervan. “Dit zit ’m vooral in ontwikkelen en begeleiden”, stelt Schiebroek. “In een performance-managementsysteem kun je persoonlijke doelstellingen vastleggen. Dat kan gaan over ontwikkeldoelen voor de korte termijn: vaardigheden die nodig zijn om de huidige functie goed te vervullen. Maar het kan ook betrekking hebben op de lange termijn. Welke rol ambieert iemand en welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Een learning-management systeem begeleidt mensen op hun weg daar naartoe.”

 

Ontzorgen

In de binding die mensen voelen bij hun organisatie is werkdruk een niet te onderschatten factor. Momenteel is die werkdruk op veel plaatsen hoog. Voorbeelden zijn er te over, weet Schiebroek. “Zorgmedewerkers willen graag met patiënten bezig zijn en niet met administratieve rompslomp. Net zoals een docent graag maximale tijd spendeert aan leerlingen.”

Goede HR-software kan hier veel in betekenen. “Om te beginnen voor HR-mensen zelf, want ook die kennen een hoge werkdruk. Maar je ontzorgt er vooral managers en werknemers mee. Die kunnen veel HR-taken zelf makkelijk en snel doen. Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. In een goede app kun je zelf verlof aanvragen, declaraties indienen, in een oogopslag zien wat het voor je nettoloon betekent als je 36 in plaats van 40 uur gaat werken. Wij noemen dat ‘HR in 60 seconds’. Mensen vinden het prettig als ze dingen zelf kunnen doen. Het is efficiënt en bespaart simpelweg tijd.”

Gerard Schiebroek - Visma Raet

Gerard Schiebroek: ‘Doordat steeds meer bedrijven hybride werken mogelijk maken, is de stap voor mensen om te switchen kleiner.”

Thuiswerkvergoeding

Een nieuwe functionaliteit in de HR-app van Visma | Raet is het dagelijks aanklikken of je op kantoor werkt of thuis. “Op basis van dat vinkje krijg je per dag een woon-werk-reiskostenvergoeding of juist een thuiswerkvergoeding. Deze gegevens kunnen zo de salarisverwerking in. En je hebt gelijk een verantwoording richting Belastingdienst.”“We hebben het als feature toegevoegd op suggestie van onze klanten. Die betrekken wij nadrukkelijk in de ontwikkeling van de software. We zijn meer dan een softwareleverancier”, zegt Schiebroek. “We combineren onze kennis met de vraag vanuit onze klanten. Zo komen we tot een ideale oplossing. Klanten waarderen dat.”

 

 

‘We noemen het HR in 60 seconds’; mensen vinden het prettig als ze dingen zelf kunnen doen. Het is efficiënt en bespaart tijd’

 

 

 

Social return

Waar nog meer waarde aan wordt toegekend is maatschappelijke verantwoord ondernemen. “Daar zijn wij met onze organisatie echt actief mee bezig”, vertelt Schiebroek. “We werken samen met een social enterprise die mensen met autisme aan werk helpt, met een stichting die kinderen met een achterstand op weg helpt, we sturen op CO2-uitstoot, geven medewerkers 8 uur verlof voor maatschappelijk werk, doen mee aan het Generatiepact, enzovoorts. In de overeenkomsten met onze klanten nemen we dit element van social return ook op. We gaan echt met elkaar een partnership aan.” Het brengt hem tot een afsluitende tip aan HR-professionals: het element MVO kan in de slag om talent wel eens doorslaggevend zijn. “Met name millennials hechten hier zeer sterk aan. Werk en privé vermengen steeds meer met elkaar, waardoor dit element van de werkomgeving aan belang wint. Je wilt werken bij een organisatie die jouw normen en waarden deelt, die oog heeft voor de bredere maatschappelijke belangen. Je kunt als organisatie niet langer aan de zijkant blijven staan.”  

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Visma | Raet. 


Logo Visma Raet

www.vismaraet.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Visma Raet

10/17
Loading ...