brand logo + logo PW
Bas Tomassen, Zorg van de Zaak Netwerk

‘Aandacht voor well-being stijgt met stip’

De coronapandemie heeft de aandacht voor het welzijn van werkend Nederland met stip doen stijgen. Het verband tussen welzijn van medewerkers en prestaties van organisaties is duidelijker dan ooit geworden. De hamvraag is welke initiatieven je kunt ontplooien om de veerkracht van medewerkers te ontwikkelen en een vitale organisatie te worden.  

Lees verder

Veilig, gezond en met plezier werken wordt steeds minder gezien als iets wat je instrumenteel kunt ‘wegmanagen’ naar een facilitair medewerker of personeelsadviseur, vindt Bas Tomassen, directievoorzitter van Zorg van de Zaak Netwerk. “Het inzicht groeit bij werkgevers dat dit onderwerp steeds bepalender wordt voor het functioneren van de organisatie en dus ook directieaandacht vereist.”

 

Corona heeft volgens hem als een versneller gewerkt, bijvoorbeeld door de toename van hybride werken. “Werkgevers geven steeds meer autonomie aan hun medewerkers, zodat zij zelf keuzes kunnen maken wat ze wanneer en waar doen. Maar dat gaat niet vanzelf en heeft consequenties voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast willen steeds meer mensen gezonder leven en een goede werk-privébalans bewaren. De schaarste op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers hierop in te spelen.”

Bas Tomassen Zorg-van-de-Zaak

Bas Tomassen: “Breng in kaart welke belasting een bepaalde functie zwaar maakt.”

Vier pijlers

Met Zorg van de Zaak Netwerk hamert Tomassen op meer aandacht voor welzijn, vitaliteit en preventie. Hij staat een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid voor, op basis van vier pijlers:

 

  1. Fit en vitaal door stimulering van gezond gedrag en eigen regie in een positief werkklimaat.
  2. Gehoord en geholpen bij impactvolle momenten in het leven met werk als houvast.
  3. Ontwikkeling en interventie aan de hand van kenmerkende arbeidsbelasting en de meest voorkomende uitvalsklachten.
  4. Verzuimbegeleiding en re-integratie afgestemd op de zelfredzaamheid van de medewerker en het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

“De nadruk lag in de voorgaande jaren vooral op administratieve verplichtingen rond ziekteverzuim” stelt Tomassen. “Maar daardoor was dus meer dan 90% van het personeel uit beeld voor wat betreft preventie van overbelasting en ontwikkeling van persoonlijk en sociaal functioneren. Het is goed te constateren dat op steeds meer plaatsen samenhangend beleid wordt gevoerd.”

Vitaliteitskalender

Tomassen pleit voor het opstellen van een vitaliteitskalender: een jaarplanning waarin verschillende activiteiten worden geagendeerd die een relatie hebben met positieve gezondheid. “Machteld Huber heeft hiervoor enkele jaren geleden een mooi handvat geïntroduceerd. Daarin draait het om het stimuleren van gezond gedrag en het maken van eigen keuzes bij fysieke, sociale of mentale uitdagingen. Wij adviseren een vijftal of zestal momenten in het jaar te kiezen en daarmee aan de slag te gaan. Zo kun je als organisatie op een makkelijke manier aansluiten bij landelijke campagnes als de week van de werkstress, stoptober, de dag van de scheiding, de dag van de mantelzorger, enzovoorts. Dat kan eenvoudig via informatiepunten, werkoverleg, verbeterprojecten, webinars met experts of een persoonlijk verhaal van de hoogste baas.”

 

Kunstenaars

Tomassen wijst op een initiatief dat Zorg van de Zaak Netwerk in eigen huis heeft ontplooid met haar verslavingsinstelling Novadic Kentron, in het kader van preventief ADM-beleid. Het kunstenaarscollectief Coup Cura maakt thema’s als kwetsbaarheid en afhankelijkheid van middelen bespreekbaar. Dat doen ze met behulp van diverse kunstvormen, zoals theaterworkshops, beeldende kunst, virtual reality en een documentaire.

 

“Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 15% een riskant drinkgedrag, waardoor zij soms verplichtingen niet kunnen nakomen, spijt hebben van alcoholgebruik of van anderen advies krijgen minder te drinken. Hiermee is circa 1,5 miljard euro gemoeid door ziekte en productiviteitsverlies. Mensen vinden het vaak moeilijk om hun zorgen en problemen te bespreken met hun partner of werkgever. Onderken dat en regel een luisterend oor om mensen toch hun verhaal te kunnen laten doen en te sparren over de juiste route. Anders ga je daar als werkgever vroeg of laat ook last van krijgen. Problemen hebben namelijk de neiging om groter te worden als ze niet tijdig worden aangepakt.”

‘Mensen willen gezonder leven en een goede werk-privébalans bewaren. De schaarste op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers hierop in te spelen’

Aandacht is minder kostbaar dan een burn-out

Hij heeft nog een advies:. “Medewerkers met klantcontact hebben regelmatig te maken met ongewenste omgangsvormen en intimidatie. Hoe ga je daar mee om? Train mensen jaarlijks en leer ze dreigende escalaties te herkennen en vroegtijdig bij te sturen in gesprekken. En kies voor vaste interventies als het onverhoopt toch een keer misloopt.”Hij vervolgt: “Verder is het belangrijk hoe mensen een werkdag afsluiten en naar huis gaan. Een korte debriefing kan heel nuttig zijn. Het zijn allemaal zaken die niet veel geld hoeven te kosten. Deze aandacht is in elk geval minder kostbaar dan een burn-out.”

 

Brede belangstelling

“Er is een brede belangstelling voor well-being ontstaan. Dat is pure winst”, trekt Tomassen als conclusie. De boodschap is eenvoudig, vindt hij. “Als je je fit en vitaal voelt, ben je meer tevreden met je leven en functioneer je beter. Als je werkt in een organisatie waarin je zeggenschap hebt over je eigen werk en je jezelf daarin kunt blijven ontwikkelen, presteer je beter. Als je je verbonden voelt met het doel van de organisatie en de collega’s in je team, geeft werk meer betekenis aan je leven. Dit alles maakt dat je beter bestand bent tegen overbelasting en flexibeler omgaat met verandering, tegenslag en stress. Al met al een aansprekende ambitie om samen mee aan de slag te gaan!”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Zorg van de Zaak Netwerk.


Logo Zorg van de Zaak

www.zorgvandezaaknetwerk.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 


Zorg van de Zaak

7/17
Loading ...