brand logo + logo PW
Guido Heezen, Effectory

‘De rol van HR wordt steeds strategischer’

Alle sectoren van de Nederlandse economie kampen met personeelstekort, meldde het UWV in september. Tegelijkertijd is er sprake van grote economische onzekerheid. Binnen die context neemt het belang van menselijk kapitaal toe. Organisaties die goed in contact blijven met hun medewerkers komen als winnaars uit de bus.

Lees verder


Dat ziet Guido Heezen dagelijks om zich heen gebeuren. Met Effectory is hij gespecialiseerd in het luisteren naar medewerkers, om op basis van hun ideeën en ervaringen organisaties van binnenuit te verbeteren. “Organisaties die aandacht hebben voor hun medewerkers zijn aantoonbaar succesvoller.”

 

HR in spagaat

Het zijn volgens Heezen bijzondere tijden. Er speelt veel op het gebied van HR. “De tijdgeest en het wereldbeeld zijn aan het veranderen. HR zit in een spagaat. Het is continu laveren tussen de actuele operatie en de toekomststrategie.”

 

Hoe moet onze toekomstige workforce eruit zien? Hebben we de juiste mensen in huis? Bieden we de juiste opleidingen? Hoe zit het met onze employer banding? In de tussentijd spelen er actuele, operationele zaken, merkt Heezen. “Organisaties zien dat mensen financieel in problemen komen. Er moet dus iets op beloningsgebied gebeuren. Personeel moet worden aangetrokken, het onboarden behoeft aandacht, er spelen thema’s als diversiteit en inclusie. Het is nogal wat.”

 

In de directiekamers wordt het belang van medewerkers steeds beter onderkend, constateert hij. “Het zijn mensen die een organisatie innovatief en wendbaar maken. Dat besef groeit en dat maakt de rol van HR steeds strategischer.”

 

Betrokkenheid

Meer thuiswerken is één van de gevolgen van de coronapandemie. Mensen hebben de voordelen ervan ondervonden, zoals efficiënter werken, minder reistijd en een verbeterde balans tussen werk en privé. Echter, er staan nadelen tegenover, zoals minder onderlinge interactie tussen medewerkers en minder mogelijkheden om van elkaar te leren. Bovendien ervaren mensen die veel thuiswerken een lagere drempel om de organisatie te verlaten.

 

Dit heeft alles te maken met betrokkenheid. ‘Employee listening’ is een van de middelen om dat te bevorderen. Laat dat nu juist hetgeen zijn waar Effectory goed in is, al meer dan 25 jaar. Als mede-oprichter en directeur preekt Guido Heezen voor eigen parochie, maar cijfers ondersteunen zijn betoog. “Bedrijven die regelmatig feedback vragen aan hun medewerkers – en daar vervolgens ook actie op ondernemen – scoren 40% hoger op betrokkenheid en 16% hoger op medewerkerstevredenheid. Mensen die zich gehoord voelen, presteren beter.”

 

Bestaansrecht

Aanvullend daarop doen organisaties er goed aan om hun missie continu uit te dragen. Heezen licht toe: “Het draait om meer dan efficiënt werken en winst. Mensen willen bijdragen aan een groter geheel. Wat is de maatschappelijke waarde van onze organisatie? Wat is ons bestaansrecht? Duidelijk leiderschap en goede communicatie is nodig om dat goed uit te dragen.”

‘Mensen willen bijdragen aan een groter geheel. Wat is de maatschappelijke waarde van onze organisatie? Wat is ons bestaansrecht?’

Heezen gebruikt een voorbeeld uit eigen keuken. “Onze missie is om de werkende wereld mooier te maken. Dat houden we onze 250 medewerkers continu voor. Opdat ze zich niet beperken tot alleen hun taak, maar zicht houden op het grotere geheel.” Volgens hem moet HR juist hier, binnen elke organisatie, zeer alert op zijn. “Organisaties met betrokken en bevlogen medewerkers zijn de winnaars. Dat creëer je alleen via tweerichtingsverkeer. Mensen moeten weten waarom ze doen wat ze doen en als organisatie wil je weten wat er leeft, om uiteindelijk de juiste dingen te kunnen doen.” De businesscase is zo klaar als een klontje, vindt hij. “Want organisaties die hier minder goed in zijn, hebben twee grote problemen. Ten eerste komen ze moeilijk aan personeel en moeten daarom veel kosten maken voor werving en selectie. Ten tweede moeten ze meer salaris betalen om mensen aan te trekken en te behouden.”


Guido Heezen, Effectory

Guido Heezen: “Onze missie is om de werkende wereld mooier te maken.”


Meer impact

Organisaties maken steeds vaker gebruik van feedback van medewerkers; Effectory maakt een groei door van 30%. De typen onderzoek zijn divers, van periodiek tevredenheidsonderzoek tot pulse- en thema-onderzoek, tot het bevragen van mensen na onboarding en offboarding.

 

“Het gaat erom dat je op het juiste moment de juiste vragen stelt aan de juiste mensen. Dat klinkt eenvoudig maar is heel lastig. Het gaat om gevoelige materie. Het moet methodologisch juist zijn, met respect voor dataveiligheid en anonimiteit. Daar hebben wij goede software voor. Wij ontzorgen opdrachtgevers in het hele proces. Sterker nog, eigenlijk helpen wij HR-managers om intern meer impact te realiseren.”

 

ESG-criteria

Een actuele trend is ESG: Environment, Social en Governance. "De aandacht ervoor neemt zienderogen toe, niet alleen bij investeerders en bestuurders. Nee, ook bij medewerkers, omdat zij vinden dat het totaalplaatje van hun werkomgeving moet kloppen. Zij hebben een mening over de wijze waarop de organisatie omgaat met bijvoorbeeld haar middelen, verspilling en de impact op de omgeving (Environment), over zaken als werkomstandigheden, gelijke kansen en diversiteit (Social) en over bijvoorbeeld de wijze van besturen en belonen (Governance).”

 

Effectory bevraagt zulke “zachte factoren” al vele jaren. “Daar ben ik best trots op”, zegt Heezen. “We kunnen organisaties hierdoor niet alleen benchmarken met andere bedrijven, maar we kunnen ook de ontwikkeling in de tijd binnen de organisatie zelf laten zien.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Effectory.


Logo Effectory

www.effectory.com/nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Effectory

11/14
Loading ...