brand logo Arbo


Interview_349

Peter Schollmann, Securitas

‘Het gaat om de ideale balans tussen mens, kennis en techniek’

Lees verder

In een sterk veranderende wereld, verandert ook de rol van beveiligingsorganisatie Securitas. Van alleen beveiliging naar integrale beveiligingsoplossingen waarin Securitas en de klant de inzet van mens, kennis en techniek samen bepalen. Op basis van de specifieke risico’s. “Dat is security as a service”, stelt Peter Schollmann, algemeen directeur van Securitas en bestuurslid van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

 

“Ik mag al acht jaar aanvoerder van dit bedrijf zijn”, begint Schollmann het gesprek. “Waar we in het begin van die periode vooral een leverancier waren van beveiligers, hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt naar het leveren van integrale beveiligingsoplossingen. Dus de inzet van mens, kennis en techniek, passend bij de risico’s die verschillende klanten lopen. Dat we in het onderzoek door klanten, potentiële klanten en andere stakeholders worden gezien als Partner of Choice hoort bij die ontwikkeling en daar zijn we trots op.”

 

Een ideale balans vinden

Per situatie is het integrale veiligheidsbeeld anders, stelt de algemeen directeur. “Je moet een ideale balans weten te vinden tussen de inzet van mensen, kennis en techniek. Waar het ideale punt ligt, is per klant verschillend. Daarom beginnen we bij nieuwe klanten ook vaak met een risicoscan van de situatie. Op basis daarvan gaan we – zoals ik het noem - het eerlijke gesprek aan. Waar loop je het hoogste risico en wanneer komt de continuïteit van je bedrijf in gevaar? Wat en wie haal je in huis? Die scan geeft antwoorden op fysiek vlak, aan de datakant en bij human resources. Waar kun je risico’s verhelpen en mitigeren en waar kun je niet anders dan ze accepteren?”

 

‘Je moet een ideale balans weten te vinden tussen de inzet van mensen, kennis en techniek’

 

 

Breder kijken dan naar alleen een cameraoplossing

Securitas daagt haar klanten uit om breder te kijken dan naar een specifieke cameraoplossing of technisch vernuft in toegangscontrole. “Wat kun je doen over die terreinen heen om de beveiliging van jouw organisatie zo goed mogelijk op te pakken? Een datagedreven aanpak maakt het bijvoorbeeld mogelijk om beveiligingservices te combineren en slim te maken. Die dragen bij aan het primaire proces van de klant. Je ziet ook dat er nieuwe mogelijkheden komen door het combineren van data uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld door data uit operationele en facilitaire systemen te koppelen. Maar denk ook aan het koppelen van data van camerasystemen aan toegangscontroles. Slimme camera’s kunnen zien hoeveel mensen er in een gebouw zijn, waarna het toegangscontrolesysteem mensen wel of niet doorlaat. Zo weet je beter of bezoekers zich aan de anderhalve meter afstand houden.”

 

 

Altijd dichtbij

Een integraal beeld, maar altijd dichtbij. Dat is het uitgangspunt van Securitas. “Met 25 vestigingen door het hele land, zijn we altijd dichtbij onze klanten en onze medewerkers. Dat merkte je ook toen half maart de intelligente lockdown inging. We konden lenig reageren en op- en afschalen naarmate daar behoefte aan was. Ook konden we techniek inbrengen daar waar de mens niet meer kon komen. Grote complimenten voor onze medewerkers die in de frontlinie stonden en nog steeds staan op luchthavens, in het openbaar vervoer, bij ziekenhuizen en bij vele andere klanten. Zij werden volop ondersteund door ons Securitas Operations Center, onze zeer geavanceerde alarmcentrale.”

Soba_463

Peter Schollmann: “We konden tijdens de lockdown lenig reageren en op- en afschalen naarmate daar behoefte aan was.”

 

Waardering en erkenning

Schollmann is ook bestuurslid van de Nederlandse Veiligheidsbranche. “Het is ook positief om te zien dat klanten bij ons, maar ook bij andere beveiligingsbedrijven hun waardering uitspraken voor de inzet van beveiligers. Dát in een heel onzekere en onveilige coronaperiode. Elke dag zijn er maar liefst 30.000 beveiligers op pad in Nederland. De politie hield niet als enige de openbare orde in de gaten, maar onze beveiligers ook. Om het zo te zeggen: we stonden voor de Welkoop, Coolblue, KPN en de supermarkten om uitvoering te geven aan de regels van het kabinet. We waren nog nadrukkelijker dan anders een vitaal beroep. We vervulden onze maatschappelijke rol samen met overheidsinstanties, veiligheidsregio’s en politiekorpsen. Dat daarvoor erkenning was, voelde voor onze medewerkers en ons als een waardering. Al de genoemde partijen vonden elkaar ook in deze noodsituatie. We weten elkaar nog steeds te vinden. Dat is buitengewoon positief.”

 

Data distilleren

De algemeen directeur constateert dat data en technologische oplossingen een grotere rol spelen in de beveiligingsmarkt. “We hebben zelf niet voor niets ruimte gemaakt in de directie van Securitas om stappen te kunnen maken in data-analyse. Daarbij gaan we de zoektocht aan om voor onze klanten bruikbare data te distilleren. Dat met ondersteuning vanuit het hoofdkantoor in Zweden. Wat kunnen we voor conclusies trekken voor klanten op basis van data? Die data komt bijvoorbeeld van onze alarmcentrale waar ruim 100.000 andere bedrijven en woningen op zijn aangesloten. Maar ook van onze 7.000 medewerkers (waaronder 700 surveillanten met 300 surveillanceauto’s) die nadrukkelijk aanwezig zijn in Nederland. Kun je daar toegevoegde waarde uit bieden voor klanten? Die vraag beantwoorden we overigens altijd ruim binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming.”  

 

 

‘We waren nog nadrukkelijker dan anders een vitaal beroep’

 

 

Sneller schakelen

De toegevoegde waarde zit daarbij in voorspellingen, stelt Schollmann. “In Zweden, waar ons internationale hoofdkantoor zit, voeren we pilots uit, waarbij we de data die we zelf geanonimiseerd hebben, koppelen aan misdaadstatistieken en cijfers over inbraken op postcodeniveau. Daaruit kun je een advies afleiden. Bijvoorbeeld voor een onderneming die zich ergens wil vestigen met zijn warehouse. Wat is voor hem of haar het veiligheidsbeeld? Dit soort datatrajecten vergen een lange adem. Stap voor stap pakken we dit aan. Ik zie daarbij dat klanten er veel meer dan vroeger voor openstaan om samen pilots op te starten.” Securitas heeft daarbij het voordeel dat het de techniek zelf in huis heeft. “We hoeven niet naar een system integrator om ons te helpen systemen en data aan elkaar te knopen. Nee, dat kunnen we allemaal zelf. Dat maakt ook dat we snel kunnen schakelen om oplossingen te realiseren.”  

Schollmann sluit af met een samenvatting. “Integraal opereren. Betrouwbaar en solide. No-nonsense. Afspraak is afspraak. En we gaan het eerlijke gesprek aan. Dat is onze grondhouding en sluit mooi aan bij onze purpose: We help make your world a safer place. Dat zegt alles. We beschermen de eigendommen en de bedrijfscontinuïteit van onze klanten.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Securitas.

Logo

www.securitas.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Securitas

10/14
Loading ...