brand logo + logo Service Management


Cleanjack
 Niels van den Berg, CleanJack

‘Automatisering in schoonmaak wordt volwassener’

Lees verder

De Schoonmaakorganisaties denken steeds beter na over hoe zij hun werk organiseren en hoe ze slim transparant kunnen zijn over hun werkzaamheden. Dit constateert Niels van den Berg, CEO van CleanJack. “Opdrachtgevers vragen hier steeds nadrukkelijker om.”

 

Door transparant te zijn over uitgevoerde taken, kunnen schoonmaakbedrijven veel vragen voorkomen. Dat geeft vertrouwen. Van den Berg: “Schoonmaak werd nog wel eens gezien als sluitpost op de begroting. Het is evident om het belang van goede schoonmaak voor een prettige en veilige werkomgeving te onderstrepen en aan te tonen.   Schoonmaakbedrijven moeten die boodschap blijven herhalen en daar helder over communiceren. Ik verwacht dat schoonmaak en hygiëne een belangrijkere plaats gaat krijgen. Mede door het helpen voorkomen van de verspreiding van gevaarlijke virusziektes zoals Covid-19.”

 

Veel veranderd

“Als je de situatie zoals die nu is vergelijkt met tien jaar geleden, dan is er ontzettend veel veranderd. Waar tien jaar geleden het vaak nog pilots waren die kleinschalig werden toegepast, is automatisering nu echt doorgedrongen tot op de werkvloer en de schoonmaker. Het wordt steeds meer gemeengoed. Opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven vragen er ook steeds nadrukkelijker om.”

 

Van den Berg ziet dat er meer partijen op de markt komen die inspelen op de toenemende vraag naar automatisering en digitalisering in de schoonmaak. “Planningsmodules worden steeds beter en gebruiksvriendelijker. Het gebruik van apps op mobiele telefoons door schoonmakers wordt steeds laagdrempeliger. Er wordt pragmatischer omgegaan met automatisering in de schoonmaakbranche. Een aantal jaren geleden zag je dat er exotische projecten werden gestart door partijen. Zij hadden uitgebreide applicaties, waarvan lang niet alle functies gebruikt werden. Apps zijn meer to the pointzonder poespas. De branche wordt volwassener.”

Niels van den Berg - CleanJack

Niels van den Berg: “Je moet als schoonmaakorganisatie niet gaan automatiseren om het automatiseren. hetmoet een duidelijk doel hebben en het leven makkelijker maken.”

‘Ik verwacht dat schoonmaak en hygiëne een veel belangrijkere plaats krijgen. Ook door het helpen voorkomen van de verspreiding van gevaarlijke virusziektes zoals Covid-19'

Verbeterde planningsmodule

CleanJack heeft de afgelopen periode flinke stappen gezet, zegt de CEO. “Wij hebben veel geïnvesteerd in een nieuwe planning- en managementmodule. Hierin kunnen schoonmaakbedrijven hun contracten beheren, hun activiteiten registeren en realtime monitoren wat ze doen. Daarnaast zijn de feedbackfuncties voor schoonmakers sterk uitgebreid. Zij kunnen aangeven welke taken zijn uitgevoerd, op welke momenten en door wie. Dat geeft de opdrachtgever een stuk meer duidelijkheid.”

Geen doel op zich

Uiteraard is automatisering nooit een doel op zich maar altijd een middel om het werk makkelijker en efficiënter te maken, stelt Van den Berg. “Technologische ontwikkelingen maken dat er op steeds gedetailleerder niveau kan worden geautomatiseerd. De grenzen voor wat je kunt doen qua automatisering in de dagelijkse schoonmaak, worden vooral bepaald door de operationele haalbaarheid in organisaties. Niet door de technische mogelijkheden.”

 

Er is technisch al zo veel mogelijk, vervolgt Van den Berg. “Denk bijvoorbeeld aan sensortechnologie. We kunnen op elke prullenbak en dispenser een sensor plakken, die  aangeeft of de prullenbak vol is of de dispenser leeg. We kunnen meten hoeveel mensen aanwezig zijn in een gebouw en gedetailleerder per ruimte. Gebruiksintensiteit nauwkeurig in kaart brengen. Door al die informatie te verzamelen en analyseren, kunnen we een dynamische planning maken voor schoonmakers. En zo het werk slimmer organiseren. We werken aan verschillende projecten op dit punt, we verwachten wel dat het nog even zal duren voordat deze technologieën op grote schaal, breed in de markt zullen worden toegepast.”

 

 

‘We kunnen op elke prullenbak en dispenser een sensor plakken, die aangeeft of de prullenbak vol is of een dispenser leeg’

 

 

Bepalende factor

Robots maken hun opmars. “Voor bepaalde gebouwen kunnen ze prima worden ingezet. Om lange gangen schoon te maken en grote ruimtes. Wij kunnen die ook koppelen aan onze planning modules. Maar dat wil niet zeggen dat ze overal bruikbaar zijn. De mens blijft de bepalende factor. Je moet als schoonmaakorganisatie dan ook niet gaan automatiseren om het automatiseren. Het moet een duidelijk doel hebben en het leven makkelijker maken.”

 

Alleen voor de schoonmaakbranche

Van den Berg is tot slot trots dat zijn bedrijf een notering heeft als Partner of Choice. “Wij zijn een succesvol softwarebedrijf, we weten hoe we code moeten schrijven en doen dat op een heel degelijke manier. Wat ons echt onderscheid is dat we alleen werken voor de schoonmaakbranche. Dat betekent dat we alleen maar investeren in automatisering voor schoonmaakbedrijven. Iedereen die bij ons klant wordt, wordt lid van een community. Software wordt continue doorontwikkeld, al onze klanten profiteren daarvan. Updates worden automatisch beschikbaar gesteld voor iedereen die gebruikmaakt van het systeem. De branchespecialisatie en de internationale scope die we hebben, maakt dat we de kern van de zaak heel goed te pakken hebben. Hierdoor blijven wij vooroplopen en blijven we investeren in ontwikkelingen voor de volgende generaties.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met CleanJack.


logo Cleanjack

www.cleanjack.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Cleanjack

11/14
Loading ...