brand logo + logo Service ManagementCharles Scholte, SVS

‘Met goed opgeleide schoonmaakprofessionals maken we impact’ 

Lees verder


Corona heeft het belang van een gezonde woon- en werkomgeving in de spotlights gezet, constateert Scholte. “Niet voor niets hebben zowel onze premier als onze koning het belang van het werk van de professionele schoonmaakmedewerker publiekelijk onderstreept en hun waardering voor deze beroepsgroep uitgesproken. Een grote opsteker voor een voorheen te onzichtbare beroepsgroep. Dat is een terechte erkenning voor wat de schoonmaakbranche met heel veel energie voor elkaar heeft gebracht. Met goed opgeleide en zichtbare professionals kunnen we de impact maken waar behoefte aan is. Daar komt de waardering die we verdienen vanzelf uit voort.”

 

Rare periode achter de rug

“Ook als opleider hebben we een heel rare periode achter de rug”, zegt Scholte. “Tijdens de coronapieken vielen grote delen van de branche stil en ontstond op andere plekken een groot tekort aan gekwalificeerde medewerkers. We stonden voor de uitdaging in korte tijd bijvoorbeeld hotelschoonmakers op te leiden om in een ziekenhuis aan de slag te gaan. En juist onder grote druk zie je dat onze branche supersnel weet te acteren en tot grote prestaties in staat is. Dat is erg knap.”

‘Niets zo mooi als een  cursist met tranen in de ogen zijn eerste diploma in ontvangst neemt’

Hoge eisen aan kennis en kunde van schoonmakers

Iedereen snapt dat de kennis van het schoonmaken thuis niet toereikend is om in een zorgomgeving te kunnen werken. Scholte: “Daar draag je immers in belangrijke mate bij aan de gezondheid van patiënten of bewoners. Zaken als handhygiëne, schoonmaakprotocollen, omkleedprocedures, persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfectiemethoden en hoe te werken op isolatieafdelingen doen een groot beroep op de kennis en vaardigheden van de schoonmaker in de zorg. Dan hebben we het nog niet eens over de steeds hogere eisen op het vlak van communicatie, hospitality en kennis om gezond je werk te kunnen blijven doen. Het geeft enorm veel voldoening om schoonmakers grote stappen te laten zetten op professioneel vlak, maar impliciet óók grote stappen op persoonlijk vlak.”

 

Het verschil maken op een overspannen arbeidsmarkt

Recent onderzoek van Schoonmakend Nederland wijst onder meer uit dat 42 procent van de respondenten interesse heeft in vervolgopleidingen om zich verder te ontwikkelen. “Sommige cursisten hebben negatieve leerervaringen in het verleden opgedaan en denken met weinig plezier terug aan hun schoolperiode”, zegt Scholte. “Nadat zij tóch aan een opleiding zijn begonnen verliezen zij veelal hun schroom en krijgen ze de smaak te pakken. Zij winnen aan zelfvertrouwen en zelfrespect en worden enthousiast om een volgende stap te zetten. Zij zijn zich bewust van het belang van hun werk en worden uitstekende ambassadeurs van hun werkgever. Gewaardeerde medewerkers die de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen, maken het verschil bij uw klanten. Voor veel bedrijven liggen hier nog kansen”.

Charles Scholte - SVS

Charles Scholte: “De impact van ons werk is veel groter dan menigeen denkt en wij vergeten dat vaak te benadrukken.”

Fantastisch corps 

“Wij doen elke dag ons uiterste best met een fantastische groep enthousiaste en gemotiveerde SVS-docenten en -trainers om onze cursisten stappen te laten zetten”, vervolgt Scholte. “De ultieme erkenning vinden wij bij de cursist die al jarenlang schoonmaakt, door zijn werkgever verplicht naar een cursus is gestuurd en ongemotiveerd binnenkomt op de eerste les. Niets zo mooi als deze cursist met tranen in de ogen zijn eerste diploma in ontvangst neemt en terugloopt om de docent te bedanken en te benadrukken dat hij - ondanks zijn dienstjaren - heel veel geleerd heeft. Niet zonder reden zijn wij supertrots op al die SVS-docenten die zich elke dag tot het uiterste inspannen om dat voor elkaar te krijgen”.

Eenmalig opleiden volstaat niet meer

Maatschappelijke ontwikkelingen, steeds hogere eisen vanuit de markt, instroom van nieuwe medewerkers met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt, verzuimpreventie en het belang om gezond je pensioen te kunnen halen… Deze aspecten benadrukken volgens Scholte het besef dat eenmalig opleiden niet meer volstaat. “Door medewerkers de mogelijkheid te bieden zich te blijven ontwikkelen, blijven zij aangesloten op de vereisten van de arbeidsmarkt. Dat kan voor de ene schoonmaker een taaltraining zijn, voor de andere een opfristraining of omscholing naar de vereisten van een andere omgeving. Of misschien zelfs de opstap naar een leidinggevende functie.”

 

Niet voor niets wordt permanent leren steeds meer een vanzelfsprekendheid in onze maatschappij. Scholte: “De vroeger veelgehoorde opmerking dat je het opleiden van je medewerkers voor je concurrent doet, heeft plaatsgemaakt voor het besef dat opleiden een instrument is om je ambities te realiseren. Opleiden gaat niet over kosten maar over een investering in human capital.”

 

Blended Learning

“Hoewel veel praktijkgerichte SVS (vak-)opleidingen op de werkvloer worden gegeven, wordt ook bij deze opleidingen de rol van het online leren steeds groter”, gaat Scholte verder. “Door vooraf de modulen die onderdeel uitmaken van SVS-TrEx te volgen, kan het aantal klassikale uren beperkt worden. En bij wijze van performance support komen ook steeds meer korte filmpjes beschikbaar die je kennis even opfrissen om bijvoorbeeld een bepaalde schoonmaakmethode goed uit te voeren. Steeds meer gaan online leren en het leren in het klaslokaal naadloos in elkaar over. Ook onze splinternieuwe blended opleiding voor direct leidinggevenden is daar weer een prachtig voorbeeld van.”

 

Steeds meer maatwerk

“Met name voor de specialistische schoonmakers die bijvoorbeeld op grote hoogte werken, met gevaarlijke chemie werken of waar fouten grote consequenties kunnen hebben, zijn opleidingen die goed op de praktijk aansluiten van groot belang. Steeds vaker hebben klanten specifieke opleidingsvragen, die wij graag voor hen invullen. Vaak ook zijn lesprogramma’s toegespitst op specifieke doelgroepen als bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerlingen PraktijkOnderwijs/VSO, gedetineerden in een Penitentiaire Inrichting, medewerkers van een sociale werkvoorziening, etc. Maar de laatste jaren ook heel veel eigen diensten in de gezondheidszorg die heel specifieke opleidingsvragen ingevuld willen zien. Het is van groot belang dat onze opleidingen qua inhoud nauw aansluiten op de dagelijkse praktijk en de leerbehoeften van de doelgroep. Alleen dan behoud je tevreden klanten”, stelt Scholte.

 

Leidinggevende verdient extra aandacht

De hedendaagse leidinggevende in de schoonmaak is echt een duizendpoot die over tal van competenties moet beschikken om zich staande te kunnen houden. Scholte: “En daarbij kunnen de meesten wel een steuntje in de rug gebruiken. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de communicatieve en coachende vaardigheden van de leidinggevende. Het introduceren van nieuwe medewerkers, op een goede wijze aansturen van het schoonmaakteam, snel problemen onderkennen en oplossen, verzuim voorkomen, enzovoorts. Allemaal verantwoordelijke taken die onder hoge tijdsdruk worden uitgevoerd. Onze trainingen sluiten hier nauw op aan, zijn op verschillende instroomniveaus beschikbaar en voorzien in een grote behoefte.”

 

‘Veel andere branches praten over inclusiviteit, maar de schoonmaakbranche ís inclusief. Misschien te weinig in woorden, maar vooral in daden’

 

 

 

Onbekend maakt onbemind

Het opleidingsaanbod van SVS omvat de hele breedte van het schoonmaakvak. Van het reinigen van een cleanroom tot het verwijderen van graffiti van treinen en van het maken van een calculatie tot het vroegtijdig herkennen en voorkomen van verzuim. ‘’Vanuit onze positie overzien wij de hele schoonmaakmarkt en maken kennis met veel van die fantastische medewerkers die daar werkzaam zijn. Het zou zo mooi zijn als wij beter in staat zouden zijn om Nederland te laten zien hoe mooi het schoonmaakvak is en daarmee nog meer mensen voor ons mooie vak te interesseren. De impact van ons werk is veel groter dan menigeen denkt en wij vergeten dat vaak te benadrukken.”

SVS - Charles Scholte
“Verkiezing als Partner of Choice is een geweldige erkenning”

Voor het tweede jaar op rij voert SVS bij de verkiezing van Partner of Choice de lijst van opleiders aan. “Opnieuw een geweldige erkenning van onze passie voor opleiden en het ontzorgen van onze klanten”, stelt Scholte. “Deze positie bewijst dat wij op de goede weg zitten met de dingen die we doen en hoe we dat doen. Onze docenten spelen een hoofdrol hierin! Wij zijn supertrots dat we een landelijk dekkend netwerk van opleidingen kunnen bieden. Zowel incompany als met open inschrijving. Daarbij halen we steeds hoge waarderingen en hoge slagingspercentages. Dit compliment motiveert ons om met nog meer energie onze opdrachtgevers en onze cursisten te blijven verrassen.”

Voor schoonmaakbranche is inclusiviteit vanzelfsprekend

Diversiteit maakt bedrijven beter, zegt Scholte tot slot. “In onze opleidingen ontmoeten wij cursisten uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden en met verschillende overtuigingen en ideeën. Soms beheersen ze de Nederlandse taal niet, hebben ze een zeer beperkte opleidingsachtergrond en soms is leren niet gemakkelijk. Of denk aan cursisten die weer aan een arbeidsritme moeten wennen. Het geeft ons als opleider enorm veel voldoening om al deze cursisten stappen te laten zetten. Ieder binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Veel andere branches praten over inclusiviteit, maar de schoonmaakbranche ís inclusief. Misschien te weinig in woorden, maar vooral in daden. Ook daarvoor zou wat meer maatschappelijke erkenning en ondersteuning op z’n plaats zijn. Be good and don’t forget to tell it.” 

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met SVS Opleidingen.


Logo SVS

www.svs-opleidingen.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

SVS opleidingen

8/14
Loading ...