brand logo + logo Service Management


Simone van Heck, Zuiver Schoonmaakopleidingen
 Simone van Heck, Zuiver Schoonmaakopleidingen

‘Richt schoonmaakopleidingen op het individu en de praktijk’

Lees verder

Simone van Heck en Tunҫ Öztopҫu zijn de grondleggers en kartrekkers van Zuiver Schoonmaakopleidingen dat in 2022 tien jaar bestaat. “We helpen schoonmakers om op hun eigen manier te leren.” 

 

Het feit dat Zuiver docenten geen docenten noemt, maar trainers past daarbij. Het is niet alleen leerstof brengen, maar vooral ook kijken naar de behoefte van de individuele cursist. Van Heck: “Eerst kijken we met opdrachtgevers, schoonmaakbedrijven of interne schoonmaakdiensten, wat het doel is van een opleiding. Hoe kunnen we daarbij zo dichtbij mogelijk bij de praktijk van alledag komen? Hoe lager de drempel ligt, hoe beter schoonmakers de stof tot zich nemen. Als een trainer gaandeweg de opleiding merkt dat iemand niet goed meekomt met de lesgroep en achter dreigt te raken, dan gaan we na waar dit door komt. Hij of zij bespreekt dit met de cursist en past daar vervolgens de les op aan, bijvoorbeeld door iemand uit te nodigen om de volgende keer een uurtje eerder te komen. Om die specifieke aandacht te kunnen geven, hebben we kleine lesgroepen en houden we nauw contact met de opdrachtgevers om voortgang te melden.”

 

Optimaal leerresultaat

Trainers van Zuiver Schoonmaakopleidingen gaan met de individuele schoonmaker respectvol om. “Dat zorgt voor een optimaal leerresultaat en in heel veel gevallen voor meer zelfvertrouwen. Wij willen net zo graag als de cursist en de opdrachtgever dat iemand slaagt. Niet alleen omdat daarmee uiteindelijk het schoonmaakresultaat verbetert, maar ook omdat het mensen in hun kracht zet. Een diploma telt echt voor hen en het geeft hen een enorm zelfvertrouwen. Ook omdat schoonmakers het vaak niet gewend zijn om een diploma te halen. Als schoonmakers de Nederlandse taal machtig zijn, dan hebben ze daar ook privé profijt van. Bijvoorbeeld bij een ouderavond of de dokter. Dan kunnen mensen zelf uitleg geven in het Nederlands. Leuk om te vermelden is ook dat we, naast de meer grammaticale onderdelen, de leerstof bij de taaltrainingen met voorbeelden vanuit de schoonmaak hebben opgebouwd. Dat maakt het nog meer herkenbaar.”

 

 

 

‘Een diploma doet
wat met je. Helemaal
bij ons specialisme,
de taalopleidingen,
is dat het geval’

 

Taaltrainingen als specialisme

Na vragen vanuit onze klanten is Zuiver in 2016 gestart met de cursussen Nederlandse taal. Van Heck: “Dat is inmiddels één van onze specialismen geworden. De taaltrainers zijn overigens allen gecertificeerde Nt2-docenten die goed thuis zijn in het schoonmaakjargon. Nu werken er maar liefst 17 taaltrainers en 7 trainers in de schoonmaak voor Zuiver.” 

 

Naast taal en de basisvakopleiding schoonmaak, traint Zuiver ook leidinggevenden in de schoonmaak. “Die opleiding volgen zowel leidinggevenden van schoonmaakbedrijven als leidinggevenden van schoonmaak in eigen beheer. Bijvoorbeeld uit de hotellerie of de zorg. Vaak groeien schoonmakers door naar voorman of -vrouw om vervolgens op te klimmen naar objectleider. Dan moet je niet alleen kennis hebben van schoonmaak, maar ook van leidinggeven. Hoe stuur je je mensen aan? Belangrijk is dat je uitleg goed kunt verwoorden. En daar komt weer die taalkennis vandaan.”

 

Maatwerk als trend

Zuiver geeft persoonlijk advies over het gebruik van opleidingen. “Om een voorbeeld te geven: een medische praktijk met daarin een tandarts en een dokter, vroeg laatst of we hun schoonmaker wilden trainen. Ze dachten daarbij zelf aan de basisvakopleiding schoonmaak. We hebben hen toen voorgelegd dat het wellicht handiger is om training on the job te doen, waardoor de schoonmaker ter plaatse meteen ziet welke punten meer aandacht nodig hebben.” Maatwerk bieden is sowieso een trend in opleidingenland, schetst Van Heck. “Het is niet ons uitgangspunt om af te wijken van de basisvakopleiding schoonmaak geëxamineerd door de RAS, maar we merken dat er wel meer vraag is naar maatwerk. Dat zijn opleidingen die aansluiten bij de praktijk op de werkvloer en die behandelen waar de schoonmakers daadwerkelijk tegenaan lopen.” 

 

 

‘Uit onderzoek van de RAS blijkt dat schoonmakers leren spannend vinden, terwijl het juist heel leuk kan zijn’

 

 

 

Lagere drempel

Leren in de praktijk maakt de drempel lager, constateert Van Heck. “Uit onderzoek van de RAS blijkt dat schoonmakers leren spannend vinden, terwijl het juist heel leuk kan zijn. Als het toepasbaar is en toegesneden op de individuele cursist, dan is het helemaal interessant. Schoonmakers zeggen vaak genoeg tegen ons dat ze verder willen in hun vak. Ze willen professionele vakkrachten worden. In die zin kan een schoonmaakorganisatie, of dat nu in eigen beheer is of niet, de vraag stellen: ‘Wat willen jullie leren?’ Dan werk je continu aan ontwikkeling en komt de vraag om te leren van schoonmakers. Op die manier hebben we onlangs een workshop over het gebruik van schrobzuigmachines gegeven aan schoonmakers die dat maar al te graag wilden weten.”    

Tot slot hamert Van Heck op het specifiek toepassen van opleidingen. “Gericht op het individu. Kijk wat passend is. Niet alleen op wat de organisatie aan competenties nodig heeft, maar zeker ook naar wat de individuele leerbehoefte is. Op die manier haal je een optimaal leerresultaat.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Zuiver Schoonmaakopleidingen.  


logo Zuiver

zuiverschoonmaakopleidingen.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

Zuiver schoonmaakopleidingen

12/14
Loading ...