brand logo + logo Service Management


UL-Team, Belinda Dekkers

‘Borg de opgedane schoonmaakkennis en –kunde'

UL-Team is, na onderzoek van Service Management, weer gekozen tot één van de meest gewilde Partners of Choice op het gebied van schoonmaakopleidingen. Directeur Belinda Dekkers is blij met de uitverkiezing, vertelt over de ontwikkelingen bij de opleider en stelt dat het bij opleidingen niet gaat om het zetten van het vinkje. “Je moet de opgedane kennis en kunde blijvend zien te borgen. Daar gaan we als opleider voor.” 

Lees verder

Belinda Dekkers, ULteam

“Daarmee ervaart niet alleen de werknemer de meerwaarde dagelijks in de praktijk, maar ook het schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever”, vervolgt Dekkers. “Als ik een training krijg om in een spreadsheet te werken, maar ik gebruik die kennis vervolgens niet meer, dan weet ik na een maand niet meer hoe het ook alweer zat. Het borgen van kennis en kunde tijdens een schoonmaakopleiding is dus minstens zo belangrijk als het opdoen van die kennis en kunde zelf. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan.”

 

De opleidingen waar een subsidie aan vast zit van de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche (RAS) zijn populair, maar Dekkers roept om een andere kijk op opleidingen. “Het moet geen ‘moetje’ zijn, zoals bij de basisvakopleiding schoonmaak het geval kan zijn. We kennen een krappe arbeidsmarkt waarin je je medewerkers wilt binden en boeien. Daar hoort een ontwikkelperspectief bij.”  

 

Waan van de dag

“Die gedachte sneeuwt nog wel eens onder in de waan van de dag”, stelt Dekkers. “Dan zie ik schoonmakers binnenkomen die niet gemotiveerd zijn om aan een opleiding te beginnen, omdat ze het zo druk hebben op het werk. We proberen hen dan weer enthousiast te maken, want in essentie hebben zij ook veel aan de opleiding. Ze zijn bijvoorbeeld meer effectief of zien in dat ze niet altijd ‘ja’ tegen een klant hoeven te zeggen. Als je je altijd maar laat leiden door de drukte van de dag, kom je niet verder. Eigenlijk geldt dat ook voor schoonmaakbedrijven zelf. Als je niet investeert in opleidingen, kan het zomaar zijn dat iemand afknapt in de drukte.” 

‘We kennen een krappe arbeidsmarkt waarin je je medewerkers wilt binden en boeien. Daar hoort een ontwikkelperspectief bij’

 

 

UL-Team verzorgt altijd een intake, voordat het een opleiding aangaat. “Daarmee kunnen we inventariseren wat de verwachtingen zijn van een opleiding. Als er ergens een probleem is, vragen we door. Als er bijvoorbeeld onrust in de organisatie is omdat er een reorganisatie gaat komen, is dat niet het juiste moment om op te leiden. Dan moet de nieuwe organisatie zich eerst settelen en komen wij daarna om de hoek kijken.”

Directeur Belinda Dekkers van UL-Team

Belinda Dekkers: “Het is belangrijk dat je in de schoonmaak geen directieve, maar een coachende stijl van leidinggeven hanteert.” (foto's: Lotolof)

Vitaliteitstraining

Ergonomie, langer kunnen doorwerken, vitaliteit… Het zijn onderwerpen die in het kort al worden meegenomen in de basisvakopleiding. “Maar daar is het maar een beperkt deel. Sinds kort hebben we ook een aparte vitaliteitstraining waarin we kijken naar ergonomie, de balans tussen privé en werk, het feit dat dat een verantwoordelijkheid is van werknemer én werkgever, de belastbaarheid en een gezonde levensstijl. Bij dat laatste wijzen we niet met het vingertje, maar wijzen op een spelende manier op de mogelijkheden die er zijn om op je gezondheid te letten.”

Ook duurzaamheid is een hot topic bij UL-Team. “Op 1 januari 2025 willen we voor meer dan negentig procent papierloos werken. Het is zonde dat we lesboeken gebruiken om deze na het examen zelden in te kijken. Kunnen we dat materiaal digitaliseren? Daarnaast: we reizen niet meer met onze middelen en materialen het hele land door, want is dat is verkwisting. We gebruiken de middelen en materialen van het schoonmaakbedrijf. Je mag tegenwoordig van schoonmaakbedrijven verwachten dat ze ergonomische materialen hebben. Verder zijn we een e-learning platform aan het ontwikkelen dat onze opleidingen gaat ondersteunen. Daar kun je terecht voor lesmateriaal, video’s en je vindt er een community waar deelnemers met hun vragen terechtkunnen.”  

 

Belang van leidinggeven

De RAS geeft, na onderzoeken over leidinggeven in de schoonmaak, subsidie voor de basisopleiding direct leidinggeven. “Daarmee wordt het belang van leidinggeven in de schoonmaak nog eens benadrukt. Ik vind het daarom goed dat die basisopleiding er is. Het is belangrijk dat je in de schoonmaak geen directieve, maar een coachende stijl van leidinggeven hanteert. Je zegt niet hoe iets moet, maar gaat het gesprek aan met een medewerker. Hoe zou jij iets aanpakken? Daarnaast heb je oprechte aandacht voor het wel en wee van medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen over het werk, maar ook over hoe het verder met hen gaat. Thuis en op het werk. Wat vinden ze leuk om te doen? Waar zitten hun ontwikkelmogelijkheden? Ook daar moet aandacht voor zijn, ook en juist als de drukte overheerst. Dat leidinggeven gaat ook over oog hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers. Wellicht heeft de één behoefte om steviger in zijn schoenen te staan of wil de ander zich beter kunnen presenteren. Maak dat als werkgever en als leidinggevende mogelijk.”  

 

Woordkaarten

Uniek is de samenwerking die UL-Team met de Stichting Lezen en Schrijven is aangegaan. “We kennen al een aparte taaltraining, maar we hebben nu ook een korte training voorafgaand aan bijvoorbeeld de basisvakopleiding schoonmaak. Deze gaat specifiek over het vertrouwd raken met aan de schoonmaak gerelateerde woorden. Dat op basis van woordkaarten die we samen met de Stichting hebben ontwikkeld. Overigens, iedereen in de schoonmaakbranche kan en mag die woordkaarten gebruiken. Ze zijn bij de Stichting Lezen en Schrijven op te vragen. We hebben aan de hand van de woordkaarten ook een kleine test ontwikkeld, zodat we een indicatie hebben op welk taalniveau een schoonmaakmedewerker zich bevindt. Dat op basis van een informeel gesprekje over wat de schoonmaker voor werk doet en wat ze leuk vinden. Het mooie van de woordkaarten is dat je de woorden vervolgens weer terugvindt in de opleiding. Zo ontstaat er herkenning.”  

 

“We willen effect hebben met onze opleidingen”, zegt Dekkers tot slot. “Effect op werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. We sturen bijvoorbeeld een tijd nadat medewerkers hun opleiding hebben genoten een kaart toe met de tips en tops die ze tijdens de opleiding hebben opgeschreven. Om een blijvend leereffect te hebben. Van intake tot borging moet het leertraject staan in het teken van een blijvende verandering. Het is zonde van alle inspanningen als al die opgedane kennis en kunde verwaterd. Dat willen we koste wat kost voorkomen.”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met UL-Team.


Logo UL-Team

www.ul-team.nl


Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 

UL-Team

7/13
Loading ...