brand logo + logo VMT


Eltjo Veentjer en Peterpaul Salari, DNV

Eltjo Veentjer en Peterpaul Salari, DNV

‘Risicomanagement moet bestaan uit een gesloten cyclus waarin constant verbeteringen doorgevoerd kunnen worden’

Lees verder

Waarom DNV Partner of Choice is? Eltjo Veentjer, Area Manager Sales en Training voor DNV Benelux, kan er kort over zijn: “We doen het al heel erg lang. We doen het met heel veel ervaring, kennis en kunde. We werken continu samen met onze klanten aan verbeteringen, gebaseerd op risicoanalyse en innovatieve, onderscheidende tooling.”

 

DNV is als certificatie-instelling actief in veel sectoren, zoals: de zorg, informatiebeveiliging, proces, industrie en bouw. Ook in de voedingssector zijn ze expert op het gebied van business assurance en supply chain assurance. “Daarin houden we ons vooral bezig met het auditen en certificeren van managementsystemen en het trainen van mensen”, verduidelijkt Veentjer. “Bijvoorbeeld als het gaat om risicomanagement en kwaliteitszorg ten behoeve van de voedselveiligheid in de breedste zin van het woord, maar ook milieumanagement, Arbo en veiligheid, informatiebeveiliging of business continuity management.” 

Partner of Choice

“Ik denk dat onze jarenlange ervaring en stabiele identiteit er zeker een rol bij hebben gespeeld dat we Partner of Choice zijn geworden”, zegt Peterpaul Salari. Hij is Business Leader Food voor DNV in de Benelux. “We zijn vooral een kennisorganisatie. Alles wordt getoetst en gecheckt volgens de Plan-Do-Check-Act-methode. Kwaliteit is oneindig. We zijn in bijna alle branches wel vertegenwoordigd.”  

 

“Bovendien”, voegt Veentjer toe, “zijn we een speler die al 150 jaar op de markt is. Dat wil niet altijd wat zeggen, maar in dit geval wel. We nemen een berg ervaring mee. Dan heb je ook een naam hoog te houden en heb je de kans gehad mee te groeien met de ontwikkelingen in de markt. En we blijven ons ontwikkelen. We houden nauwgezet de veranderingen in de diverse sectoren in de gaten en spelen daarop in. Dat doen we zo veel mogelijk in samenspraak met onze klanten.”  

Peterpaul Salari

Peterpaul Salari: ‘Ik denk dat onze jarenlange ervaring en stabiele identiteit er zeker een rol bij hebben gespeeld dat we Partner of Choice zijn geworden.’

Risk Based Certification

DNV certificeert volgens de auditmethode Risk Based Certification (RBC). “Ook deze methode zijn we constant aan het doorontwikkelen, in samenwerking met onze klanten”, vertelt Salari.  “Hoe een audit verloopt, is altijd afhankelijk van de status van het managementsysteem van de organisatie. Om inzicht te krijgen in de stand van zaken en ervoor te zorgen dat de klant slaagt voor haar initiële audit, kan DNV een pre-audit of een GAP-analyse uitvoeren. Een documentbeoordeling (toets op de norm) behoort ook tot de mogelijkheden. De actuele status van het managementsysteem wordt getoetst aan de wet waarbij we ook middels de RBC-methode een risicoanalyse kunnen maken voor bepaalde aandachtsgebieden waar voor de organisatie de focus op ligt. Hieruit volgen aanbevelingen die leiden tot verfijning of aanpassingen in het proces, waarna we de initiële audit uitvoeren en de klant officieel mogen/kunnen voorzien van een certificaat.  Jaarlijks volgt dan een hercertificering of periodieke audit afhankelijk van het gekozen managementsysteem.” 

 

Veracity

Salari: “Het gehele auditproces hebben we sinds kort ook gedigitaliseerd middels het Veracity platformVeracity vergemakkelijkt het auditproces en zorgt dat klanten op ieder moment inzicht in hun auditproces hebben, in control zijn etc. Het gehele auditproces, de aanbevelingen, resultaten, planning van de audits, actuele certificaten en een benchmarkmogelijkeid maken onderdeel uit van het platform. Veracity is kosteloos te gebruiken door onze klanten.”

 

Leiderschap

Veentjer: “Uiteindelijk gaat het erom dat je een gesloten cyclus krijgt waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Dat is universeel aan normeringen. Daarvoor is ook leiderschap nodig. Het management moet bepalen welke kant het met de organisatie op wil, welke doelstellingen daaraan gekoppeld worden en hoe die daadwerkelijk ingevuld worden door middel van procesbewaking, het vaststellen van de (critical) control points, tussentijdse kwaliteitsmetingen, monitoring en het opleiden van mensen op het gebied van bijvoorbeeld awareness.”  


Eltjo Veentjer

‘Het management moet bepalen welke kant het met het bedrijf op wil en welke doelstellingen daaraan gekoppeld worden.’

Awareness

“Ja, dat laatste is heel belangrijk, zeker als je kijkt naar voedselveiligheid”, beaamt Salari. “Het management geeft de richting aan, maar wat er op de werkvloer gebeurt, is bepalend voor de uitkomst. Ook op de werkvloer ontstaat voedselfraude. Vaak niet bewust, maar mogelijk vanuit onwetendheid of desinteresse. Hiervoor zijn trainingen dan ook heel belangrijk, om ervoor te zorgen dat mensen zich realiseren dat als ze hun aandacht niet bij hun werk houden, waardoor er iets in het eten terechtkomt waar consumenten ziek van worden, dat tot een recall of claim kan leiden, met alle gevolgen van dien. Daarom willen wij als certificeerder, onder meer met de Plan-Do-Check-Act-methode, de managementsystemen dichttimmeren. Om kwaliteit te waarborgen, gevaren te voorkomen en risico’s te beperken.” 

Trends

Salari: “Zoals gezegd houdt DNV de trends nauwgezet in de gaten. In het management is het de laatste tijd steeds gebruikelijker geworden het ‘grote geheel’ mee te nemen: de kwaliteitsmanager in de foodwereld wordt een soort bedrijfskundige, wordt verantwoordelijk gemaakt voor meerdere aspecten. Ook het beheer en de beveiliging van informatiestromen en de daarvoor benodigde IT-oplossingen worden steeds belangrijker. Op dit moment is er ook veel aandacht voor gezond en verantwoord eten”, weet hij 

 

 

‘In het business assurance management wordt het steeds gebruikelijker om het grote geheel mee te nemen’

 

“Die aandacht is versterkt sinds de coronapandemie; mensen zijn zich meer gaan bezighouden met de voedingswaarde en de ingrediënten die voedingsmiddelen bevatten.” Veentjer noemt nog een effect van corona: “Voor de audits op voedselveiligheid was dit niet toegestaan, maar op andere gebieden hebben we sinds het begin van de pandemie remote audits gedaan. Ook daar zijn we snel op ingesprongen en we hebben al onze auditoren hierop getraind. Op die manier kon ook in deze periode door middel van certificering de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd worden.” 

 

Safeguard life, property and environment 

Een andere trend, die voorlopig nog wel zal aanhouden, is de aandacht voor duurzaamheid. Salari: “Voedselverspilling, recycling, milieuvriendelijke verpakkingen, het uitbannen van plastics en niet-recyclebare disposables. Ook daar moeten de managementsystemen op aangepast.” 

 

Veentjer: “Op het gebied van duurzaamheid kent DNV een aantal werkvelden, denk aan de energietransitie, waar duidelijk groot op ingestoken wordt, grote onderzoeken naar worden gedaan en visies over worden geschreven. Dat geldt niet alleen voor ons werkgebied, dat gaat breder en omvat alle activiteiten die voor ons en onze klanten beter kunnen ten gunste van onze planeet. Ons bestaansrecht is to safeguard life, property and the environment.”  “En voedselveiligheid speelt daarin zeker een rol”, besluit Salari. “Ook daarin heb je het over mens, milieu en zaken. Kun je met minder of betere bestrijdingsmiddelen produceren? Hoe zorg je ervoor dat het voedsel voor de consument nog veiliger wordt? Hoe voorkom je recalls en claims?”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met DNV.


logo DNV

www.dnv.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 


DNV

6/12
Loading ...