brand logo + logo VMT
Pieter Vos, Nutrilab 

‘Omdat wij onderdeel zijn van het productieproces willen we zo servicegericht als mogelijk zijn’

Lees verder

“Wij ondersteunen onze klanten met de voedselveiligheidscontrole van grondstoffen en eindproducten. Als extern bedrijf maken we dus onderdeel uit van het productieproces van onze klant.” Aan het woord is Pieter Vos, directeur van Nutrilab, laboratorium voor de food-, feed- en agro-industrie.

 

Vos: “We vinden dat wij om die reden een heel hoge servicegraad moeten hebben en een dienend karakter. In ons hele handelen staat het proces van onze klant centraal. Het mag niet zo zijn dat door onze bijdrage aan dat proces iets misloopt in het grotere geheel van het productieproces. Onze visie is dat onze service juist van toegevoegde waarde moet zijn, ook al zijn onze controles soms een verplichting vanuit de wetgeving of liggen er eisen van de klant. Omdat wij onderdeel zijn van dat proces willen we dat zo goed mogelijk doen en willen we zo servicegericht als mogelijk zijn.”

 

Ten dienste van klant

Het ten dienste staan van de klant uit zich bijvoorbeeld in flexibiliteit. Vos: “Als een klant ons vraagt of de monsters opgehaald kunnen worden, dan zullen wij er alles aan doen om die monsters zo snel mogelijk op te halen en dezelfde dag nog in te zetten, desnoods ’s avonds of in het weekend.” Daarnaast streeft Nutrilab naar pro-activiteit: “We denken mee met onze klanten en willen hun steun en toeverlaat zijn. We acteren bijvoorbeeld wanneer er een overschrijding van een norm is en adviseren pro-actief waar nodig.”

 

‘Wij hebben in ons archief nog een monster uit 1947’

 

 

Van oudsher kwaliteitscontrole

Nutrilab bv is opgericht op 5 december 1956. Vos: “Het feit dat het toen bv werd, betekent dat Nutrilab al veel langer bezig was met laboratoriumactiviteiten. Wij hebben in ons archief bijvoorbeeld nog een monster uit 1947. Dat monster maakt deel uit van een grote collectie monsters van gedroogde producten als mais, tarwe en rijst. Dat waren de grondstoffen die toen vooral voor de diervoeder- en humane voedingsmiddelenindustrie gebruikt werden. In die tijd was Nutrilab het kwaliteitscontrole laboratorium van de handelsmaatschappij Schouten, een wereldhandel in grondstoffen. Die grondstoffen moesten worden bemonsterd en geanalyseerd om te kijken of de kwaliteit wel voldeed aan de eisen. Heb ik gekregen wat ik heb gekocht? Wat is de hoeveelheid stikstof, eiwit, vet, as of vocht, of wat is de hoeveelheid gebroken erwten van een partij?”

 

Belangrijke activiteiten

“Die lijn kunnen we vanuit het verleden doortrekken naar het heden”, vervolgt Vos. “We stellen nog steeds verhandelbaarheidsrapporten op. Daartoe toetsen en controleren we of het product op de markt gebracht mag worden qua samenstelling en voedselveiligheid, of het voldoet aan de wettelijke eisen, maar ook of de informatie op het etiket klopt, net als de claims die daarop staan.”

“Naast het controleren van de samenstelling en kwaliteit van producten zijn we sterk in het aantonen van contaminanten, zowel chemisch als microbiologisch. Dat betekent dat we monsters controleren op de aanwezigheid van bijvoorbeeld pesticiden, mycotoxines, PAK’s en zware metalen, maar ook of en in welke hoeveelheid pathogenen als ListeriaSalmonella of ziekmakende E. coli aanwezig zijn in het product.

 

Op het gebied van allergenenanalyses is Nutrilab marktleider. “We hebben hoogwaardige technologieën ontwikkeld om allergenen aan te tonen en we werken voortdurend samen met universiteiten om te kijken hoe deze analyses in de toekomst naar een norm gebracht kunnen worden.”

Pieter Vos, Nutrilab

Vos ziet grote uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie. ‘Nutrilab wil graag naast onze klanten staan in deze problematiek.’Ondersteuning bij uitdagingen voor de toekomst

Vos ziet in de voedingsmiddelenindustrie grote uitdagingen, voedselproducenten hebben te maken met vraagstukken op het gebied van energie en grondstoffen. “Nutrilab wil graag naast onze klanten staan in deze problematiek, wat kunnen wij betekenen? Wij luisteren naar de klant. Als de klant zijn product bijvoorbeeld langer houdbaar wil maken, dan kunnen wij ondersteuning bieden met het ontwikkelen van houdbaarheidstesten. Ook op dat gebied proberen wij pro-actief mee te denken en de klant te informeren bij alles wat speelt. Als wij aan de hand van onze analyses tendensen in grondstofanalyses zien, zullen wij de klant informeren.”

 

Dankbaar voor waardering

Vos is blij met de uitslag van de Partner of Choice-verkiezing. “Ik vind het mooi en bijzonder dat onze klanten ons zo waarderen. Ik ben daarom ook echt trots op onze medewerkers, dat ze keer op keer weer in het belang van de klant hun werk zo goed mogelijk doen. En ik ben dankbaar dat we via deze verkiezing de waardering van onze klant terug horen. Maar we blijven voor onszelf de lat steeds hoger leggen en onszelf iedere keer weer verbeteren. Voor ons ligt er altijd de uitdaging dat we het beter willen doen dan we ooit gedaan hebben!”  

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Nutrilab.


logo Nutrilab

www.nutrilab.nl

Benieuwd naar de overige onderzoeksresultaten? Kik hier 


Nutrilab

8/12
Loading ...